احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1778

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۶:۵۲

خطبه های نماز جمعه درتاریخ 97.11.26 به امامت حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه نیشابور

درنظام جمهوری اسلامی فضابرای رشدمعنویت وتقوافراهم است امروزبایدخودمان از نظرمعنویت فکر دانش بالا ببریم.

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 26/11/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»خودم وهمه شما خواهران وبرادران گرامی نمازگذاررابه تقواسفارش می کنم آن تقوایی که سفارش خداست،امیرالمؤمنین(ع)این طورفرمودند«هوَ أَوْصَاکُمْ بِالتَّقْوَاالله »خداشمابندگانش رابه تقوادعوت کرده وصیت کرده ماهمان وصیت خدارابرای شماو برای خودمان یادآوری می کنیم « وَ جَعَلَهَا مُنْتَهَى رِضَاهُ »نهایت خشنودی خدا این است که بنده ای به تقوابرسد« وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ»نهایت مطالبه خداخواسته خدااز من وشماتقواست اگر خداماراآفریده و این همه امکانات ونعمت دراختیارماقرارداده برای اینکه مابه تقوابرسیم اگرکسی بعداز سال هازندگی در این دنیابه تقوا نرسدگویازندگی اوپوچ است بی هدف است « فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِعَیْنِهِ»پس برادران وخواهران رعایت کنیم حرمت خدا راکه داردبه مانگاه می کندبه مانظارت می کندومرئی ومنظراوقرارگرفته ایم « وَ نَوَاصِیکُمْ بِیَدِهِ »اختیار ما دست اوست نفس کشیدن مادست اوست روزی مادست اوست مرگ وحیات مادست اوست«وَ تَقَلُّبُکُمْ فِی قَبْضَتِهِ» هرگونه تحولی درما در قبضه وقدرت خداست هرحرکتی انجام بدهیم هرحالی پیداکنیم هرتغییری درمابوجودبیایدهمه درقبضه قدرت پروردگار است پس حواسمان باشداین دوربین خداتعطیل نمی شودشب وروزندارددرهمه حالات داردبرماخداوند متعال نظارت می کند آن هم یک نظارت قدرتمندانه« وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا» همه گردنکشان دربرابراو کوچک می شوندبه خاک می افتندزمین گیرمی شوندوچه بدبخت است آن انسانی که بابارگناه وبابار ظلم به محضرخداوند متعال برسد ازاوبپرسندچه آوردی؟ چه باری باخودت حمل کردی؟ بگویدظلم،غیبت، تهمت و گناه، خیلی بدبخت است خیلی بیچاره است آن کسی که خدای رحیم وکریم راباگناه ملاقات بکند، این خدایی که همه عالم دراختیاراوست «وَالْأَرْضُ جَمِیعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ»زمین درقبضه قدرت خداوآسمان ها پیچیده دردست خداودرمحضرخداست«إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ»اگریک کاری بکنیدمخفی باشدخدامی داند؛ نه کارمخفی را می داند آن چه بردل ماخطورمی کندمی داند«وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ کَتَبَهُ»اگرآشکارانجام بدهیم می نویسندیک کاری از قلب ماعبور کند براعضاء وجوارح ماجاری بشودخداوندآن رامی نویسد«وَقَدْوَکَّلَ بِذَلِکَ حَفَظَهً کِرَاماً» وبرای نوشتن اعمال مانویسندگان کریمی رامأمورکرده است نویسنده کریم؛ که وقتی کارخوب می کنی زودمی نویسدوده برابرمی نویسدچون آقا است چون کریم است واگربدی کردی باتأخیرمی نویسدشایدتوبه کنداین ساعت وآن ساعت می کندشایدپشیمان بشودووقتی هم می نویسد با ناراحتی فقط یک گناه می نویسدهمان گناهی راکه کرده این کرام الکاتبین است نویسندگان کریم نویسندگان باگذشت نویسندگان آقا« لاَ یُسْقِطُونَ حَقّاً وَ لاَ یُثْبِتُونَ بَاطِلاً» هیچ حقی راازشماضایع نمی کنداگریک گناهی رابرای خدا کرده باشی آن رامی نویسنداگرانگشتت رابرای خداحرکت دارده باشی آن رامی نویسندوهیچ تهمتی کارخلافی که نکرده باشی برای تونمی نویسندبه دروغ برای توچیزی نمی نویسند« وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» امیرالمؤمنین(ع)می گویداین آیه قرآن رااستدلال می کندبدانیداگر تقوای خداداشته باشیدخداراه های موفقیت رابه روی شمابازمی کندشما را دربن بست نگه نمی دارد« من الفتن ونورمن الظلم»درآزمایش هاودرسختی هادرفتنه هاشماراعبورمی دهدنگاه کنیدبه اولیائش نگاه کنیدبه تاریخ انبیاء اولیاء ائمه خداچگونه آنهارانجات داده به سعادت رسانده وچگونه آنهاراازظلمات نجات داده«وَیُخَلِّدْهُ فِیمَااشْتَهَتْ نَفْسُهُ»ودسترسی جاودانه به آنچه دوست داری تورابه آن می رساند؛ به نعمت های جاودانه نه نعمت ده سال وصدسال وهزارسال جاودانه « وَیُنْزِلْهُ مَنْزِلَ الْکَرَامَهِ عِنْدَهُ»درمنزل کرامت پیش خودش قرارمی دهد« فِی دَارٍ اصْطَنَعَهَا لِنَفْسِهِ» درآن کاخ وخانه ای که برای خودش ساخته مخصوص خودش است اوکه نیازبه خانه ندارددرآن خانه ویژه ای که برای بندگانش ساخته شماراقرارمی دهدومی گوید« ادْخُلِی جَنَّتِی »بندگان من دردنیاتلاش کردی تقوابه دست آوردی آفرین ثمره ونتیجه تقوای تواین است که دراین خانه مخصوص من واردبشوی که «ظِلهاعرشه»سایه اوعرش خداست و «ونورهابهجته»ونورآن از خشنودی ورضای خداوندمتعال است «وزوارها ملائکته»ملائکه به زیارت تومی آیند فوج فوج ملائکه به زیارت تومی آیندآن خانه ای که بایدآن همه ملک راجابدهی وبه زیات توبیایندآیامثلاً مثل حرم امام رضا(ع) است نه خیلی بالاترخیلی بزگترخیلی عظیم تروباشکوه تر«ورفقائه رسوله »هم نشینان توانبیاهستندباابراهیم هم نشینی باموسی هم نشینی باپیامبرخاتم حضرت محمد(ص)هم نشینی«وبادرالمعاد»مردم برای این چنین جایگاهی تلاش کنید زحمت بکشید از لذت های زودگذرصرف نظرکنیدبرای آن نعمت های جاودانه حرکت کنیدنعمت های وصف ناشدنی امروز برادران و خواهران درنظام جمهوری اسلامی فضابرای رشدمعنویت وتقوافراهم است امروزبایدخودمان از نظرمعنویت فکر دانش بالا ببریم رفقای من وشماشهداهستندرغبای من وشماشهداهستندفرداشهداراازآن جایگاه رفیعشان صدامی زنندمی گویند توهم با همین هازندگی می کردی ببین آنهابه کجارفتند« وَما لَکُم لاتُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَالمُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ» چه شدکه شمااهل جهادوقتال وتلاش نیستیدچراآنهاتوانستندباقتال ومبارزه باجهادوفداکاری به این درجه برسندوشمانه مگر همه باهم توی یک مدرسه نبودیدمگرهمه باهم یک معلم نداشتیدمگرمعلم همه شماامام نبودمگرمعلم همه شما رهبر عزیز انقلاب نبودمگرمدرسه همه شمامدرسه انقلاب نبود؟ چراآنهادراین مدرسه انقلاب این قدرمتعالی شدندو شما این قدرعقب ماندید؟ آلوده شدیدبه گناه به دنیابه وابستگی ها« انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا »حرکت کنیدسبک وسنگین آرام وتندبه فکرقیامت باشید«بادرواالی المَعاد وَجاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ »حرکت کنیدکه عمرماازبین می روداین سرمایه گرانبهارااز دست می دهیم وبعدافسوس آن برای مامی ماند. «اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ واَبلَغَ الموعظه کِتَابُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ »
خطبه دوم

«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» خداراشاکریم که چهل سالگی انقلاب رادیدیم وازشماملت شریف وعزیزوفداکار و بصیرتشکروقدردانی ویژه می کنم آفرین این حماسه ملی راآفریدیدکه نقطه عطفی درتاریخ انقلاب شدوشکست بزرگی برای دشمنان این سرزمین دشمنان ایران دشمنان انقلاب خداوندان شاءالله خیرات وبرکاتش رابرشما ملت عزیزافزون کند، به شما تبریک می گویم که امام عزیزپیشوای عظیم الشأن ماحضرت آیت العظمی خامنه ای ازشماراضی بودواعلام رضایت کرد وبه شماتبریک گفت اگرامام عادل از انسان راضی باشدخیلی نعمت بزرگی است ان شاءالله رضایت امام عضرورضایت خداوند متعال رارضایت شهدارارضایت امام راحل راان شاءالله درپیش داردامام وشهداامروزبه شما می گویندآفرین دست شمادردنکندچهل سال این یادگارمارااین انقلاب رانگه داشتیدهمچنان پرخروش وپرصلابت آفرین وان شاءالله سنگ بنایی باشدبرای آیندگان وبرای ادامه این راه پرافتخاروراه عزت آفرین کارشماکارآمریکاوصهیونیست هاوازناب واعوان وانصار ذلیلشان رابه هم ریخت مدت هاست داردآمریکاتلاش می کندیک اجماعی علیه ایران بوجودبیاورددرورشولهستان کنفرانسی بگذاردسران کشورهای مختلف دنیارادعوت کرده باالتماس باباج دادن وباهزینه های سنگین قارون های خلیج این کارراانجام بدهندشایدبتوانندیک اجماعی علیه ایران درست کنندواورابوق وکرناکنندودردنیابازعلیه شماملت عزیز آشوب وفتنه به پاکنندخیلی کشورهانرفتنداروپایی هانیامدندکشورهای مهم منطقه مانرفتندوجواب مثبت وروشنی به آمریکایی هاندادندولی همان هایی که رفتندباآن هزینه های گزاف طوفان حضورشمابساط آنهارابه هم ریخت،علیرغم آن همه تلاش وبوق وکرنانتوانستنددرآن جلسه که سه روزبرایش وقت گذاشته بودندنتوانستندیک مصوبه تصویب بکنندچرا؟ برای اینکه این حضورشماهمه آنهارامات ومبهوت کرده بودبرای چی تصمیم بگیریم برای کجا؟باکی داریم حرف می زنیم بایک ملتی که چهل سال است ایستاده خون داده استقامت کرده الان هم زنده تروقوی تروبااراده تراز گذشته دارد مبارزه می کنددستشان راخالی کردیدآنهاخیلی امیداوربودندبه اینکه مردم به راهپیمایی هانیایندباآنهاباآن جلسه برای خودشان جشن پیروز ی برملت ایران بگیرنداماماجشن پیروزی برآمریکاوصهیونیسم رادرچهل سالگی انقلاب گرفتیم، آری این حضورشماهمه ترفندهای آنهارابه هم ریخت ودرمقابل به مسئولان داخلی به مسئولان منطقه به دولت های منطقه قدرت وجرأت داداقتداروتوانانایی بخشیددیدیددراجلاس سران سه کشورایران وروسیه وترکیه درسورچی ترکیه درظرف کمتراز چندساعت چندمصوبه مهم راجع به منطقه گرفتندچرا؟ چون این هامی دانندمردم پشتیبان آنهاهستنداین حمایت وپشتیبانی شمابه آنهاروحیه دادمصوبات بسیار ارزشمندی برای امنیت منطقه برای اقتصادمنطقه وخصوصاً برای شرایط کشورسوریه گرفتند بازهم ازثمرات ونتایج این حضورشماست، واز همه این هابالاتررهبرعزیزوفرزانه ودوراندیش وانقلابی راچنان دلگرم کردیدکه بااعتمادبه حضورشماراهکارهاوراهبردهاوخط مشئی آینده انقلاب رابرای دههاوصدهاسال مطرح کردند و در بیانیه مهم خودشان تحت عنوان گام بزرگ دوم انقلاب به عرض همه ملت عزیزایران رساندند، امروزرهبری بااتکابه این حضورشماقدم به مرحله دوم انقلاب گذاشته که ان شاءالله افق های پیش روی ماوچشم اندازتمدن اسلامی راادامه بدهیم این بیانیه درواقع درتکمیل نامه چندماه قبل رهبری بودکه به نخبگان وحوزه هاودانشگاه هانوشتندکه برای قرن پانزدهم برنامه ریزی کنیدمطالعه کنیدبرنامه ارائه بدهیداین نامه درتکمیل آن است ودرفرایندجهانی انقلاب برای رسیدن به قله مطلوب و آرمان بزرگی که ایجادتمدن اسلامی وآمادگی برای طلوع خورشیدولایت عظمی حضرت حجت ابن الحسن المهدی (ارواحنافداست)این راهبردراکه حتماً مطالعه کنیددانشمندان دانشگاهیان وخصوصاً جوانان این بیاینه رابادقت مطالعه و مباحثه کنیدبنشینیدباهم صحبت بکنیدپیرامون فرازهای مختلف آن که اشاره به گذشته پرافتخارماست بخشی از آن از پیروزی های افتخارآمیزوشگفت انگیزچهل ساله صحبت کرده موفقت های سیاسی مامدیریتی مانظامی ماعلمی مافناوری ما اخلاقی مامعنوی مادرطول این چهل سال زیرساخت قدم دوم برای انقلاب بزرگ است افق های روشن رابرای آینده کشور خصوصاً به جوانان پرشوروانقلاب که پیش برندگان اصلی انقلاب هستندنشان داده ، مخاطب اصلی رهبرعزیزانقلاب جوانان هستند، جوانان عزیزنسل سومی هاامروزازتجربه چهل ساله نسل اول ودوم استفاده کنیدوکمرهمت ببندیدومردانه به میدان بیاییدودورجدیدخیزش های گام دوم انقلاب راشروع کنیدرهبرانقلاب به راحتی وبه درستی فرمودندمادرطول این چهل سال راه درست آمدیم درطول این چهل سال بی راهه نرفتیم مادرطول این چهل سال اشتباه نکردیم اگرچه خباثت های بعضی وکم کاری های بعضی مانع سرعت انقلاب شداماانقلاب راه خودش رابه درستی آمده است اگرآن خباثت ها؛ آن کارشکنی هاآن فتنه هانبودانقلاب امروزبه مراتب بهترازامروز بودکشوربه مراتب پیشرفته تراز دیروز بوداماچه کنیم که دشمنان ماچه دوستان نادان ماچه دشمنان هوشیارماهمیشه چوب لای چرخ این انقلاب گذاشته انداماانقلاب آن چه راآمده که خیلی هم هست به درستی آمده واشتباه نکرده ،
ماحضورمیلیونی مردم رادرراهپیمایی بیست ودوم بهمن واقعاً جای تشکرویژه دارد، یک پیام به مسئولین خدوم وخوب که درطول این چهل سال این همه خدمات داشته اند این تشکراز شماست مسئولین این مردم قدردانندببینیداز شماتشکرکرده اندویک پیام هم برای آنهایی که خیانت کرده انداین مردم به آرزوهایشان کاملاً نرسیده انداین این مردم از این انقلاب خیلی انتظارداشته ودارندوای به حال آن کسانی که مانع شده انداین ملت به آرزوهایش برسداین ملتی که برای رسیدن به آن آرزوهاخون داده شهیدداده این قدرتلاش کرده، برای آنهاپیام هشداراست برای دشمنان ماپیام هشداراست که
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولان گه توست عِرض خودمی بری وزحمت مامی داری
ایران رابافکرایرانی بامدیریت ایرانی باصنعت ایرانی باهنرایرانی بااقتصادایرانی بایدبسازیم وان شاءالله می سازیم ایرانی که بسیاری از ظرفیت های فراوان آن موردغفلت قرارگرفته وتاکنون مورداستفاده نبوده از ابتکارات این انقلاب واین ملت شعار مرگ برآمریکاست دقت کنیداین شعارمرگ برآمریکاکه مرادمادولتمردان آمریکاست به ملت آمریکاکاری نداریم ماطرف خطابمان قدرت های خبیث آمریکاست مثل ترامپ، جان بولتون، پمپائوونتان یاهووامثال آنهاست چون آنهاتجسم شرارت وخشونت وخباثت وبحران سازی وجنگ افروزی دردنیاودرمنطقه ماهستندتاوقتی شرارت آنهاست تاوقتی آنهاشرارت کننداین شعارپوینده وزنده ودشمن شکن مرگ برآمریکادرایران مابلکه درجهان پرطنین خواهدبود، این شعارمرزهای گفتمان انقلاب اسلامی رابازمی کندومی گشاید، این شعارموجب بصیرت افزایی ودشمن شناسی ملت ماشده ومی شود، این شعارقدرت افزایی وبسیج کننده ملت مابرای تلاش وکاروهوشیاری است این شعار عامل وحدت نیروهای انقلابی درجهان است این شعارمانع بازسازی چهره استعمارگرآمریکادرایران ودرمنطقه است اگراین شعارنبوداستعمارگران خودشان راآرایش می کردندودوباره باصدجلوه شیطانی به سراغ جوانان ماوملت مامی آمدنداین شعارنشانه زنده بودن ملت ایران ومتعهدبودن ملت ایران وعهدپیمان اول انقلاب است لذا شعارمرگ برآمریکاامروزاز محکم ترین شعارهای ملت ماوانقلاب ماوکشورماست (مرگ برآمریکا)طرح لایحه پالرموالحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی مبارزه باجرایم سازمان یافته همین روزهادرمجمع تشخیص مصلحت موردبحث قرارمی گیرد، اختلاف نظرهای شدیدی میان نخبگان ماوجودداردامیدوارم انشاءالله آن چه مصلحت کشوراست مصلحت نظام است از مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای امنیت کشورودرنهایت رضایت وامضای رهبری ان شاءالله صادربشود وملت ماباوحدت به اهداف خودش برسد،
سی ام بهمن سالروز وفات بانوی بزرگ حضرت ام البنین (س)روز تکریم مادران وهمسران شهدابه همه آنهادرودوسلام وصلوات می فرستیم وآن شیرزن بزرگ راکه فرزندان بزرگی راتربیت کردوامروز برای ماالگوهستندتکریم می کنیم واز خداوندمتعال برای آنهاعلودرجات ورحمت واسعه راخواستاریم.اماهمه این حرف هایراگفتم برادران وخواهران دشمن خبیث وزبون وشکست خورده دربرابرعظمت شماناچاراست خودی نشان دهدکاری بکندکه بگویدمن هستم وآن دست به ترورناجوانمردانه جمعی از عزیزان ماپاسداران ماومرزبانان غیرتمند ما زدند وبیست وهفت نفرازسپاهیان عزیزمارابه شهادت رساندندوجمعی رازخمی کردنداولاً دشمن کوراست نمی بیندکه مابا شهادت زنده ترمی شویم این انقلاب انقلاب شهیدپروراست این ملت ملت شهیدپروراست امام به مافرمودبکشیدمارامازنده تر می شویم آیاازاول انقلاب هرچه شاه کشت این ملت خوابیدندترسیدندیاجلوترآمدندهرچه صدام کُشت این ملت جلوتر آمدندهرچه تروروتروریست هاومنافقین ترور کردندملت جلوترآمده چطوراین هاکورندونمی بینندآری نبایدببینندچون انقلاب درگام دوم مثل گام اول نیازبه خون های پاک داردبه ماآموختندکه «الشهادتُ لناکَرامه»شهادت برای ماکرامت است فکر نکنیدمااز شهادت می ترسیم بسیاری از جوانان ماآرزوی شهادت می کنند، می گویندخدایاچرادرشهادت به روی مابسته است فکر نکنیدمااز شهادت می ترسیم اماتذکری به مسئولین مسئولین عزیزفرماندهان عزیزسپاه پاسداران نیروی امنیتی واطلاعاتی ماازجزئیات خبرنداریم امااین رسمش نیست که یک سرمایه عظیم دههانفررزمنده ورزیده جان باخته راتوی اتوبوس سوارکنیددرآن جاده های ناامن به امان خدارهابکنیدبایدارسرمایه هاحفاظت کنیدبایداز سرمایه هامراقبت بکنیدامنیت آنهارابایددرنظربگیریدهمه می دانیم آن مناطق آلوده است آن آن مناطق موردرفت وآمددشمنان ماست خیلی بایدبااحتیاط درآن جاعمل بکنیم وامنیت نیروهای خودمان که فرزندان مخلص این ملت هستندآنهاراحفظ کنیم وبه مسئولین عزیزبه آن کسانی که حرف دمکراسی می زنند دیپلماسی می زنند به آنهامی گوییم مرزهای مادرمنطقه پاکستان ناامن است این ترورسومین تروردرسال نود وهفت است که ازمرز پاکستان واردایران شده ودرترورقبلی چندنفرراگروگان گرفته اندکه هنوز آزادنشده اندمسئولان مادیپلماسی ماباید تلاش کندبادولت پاکستان جدی ومحکم صحبت بکنیدنترسیداین مردم پشتیبان شماهستنداین اقتدارامروز در اختیارشماست باآن کسانی که نمی توانندامنیت این کشورراببینندمسامحه وتعارف نکنیدجدی صحبت کنیدواردمیدان بشویدومن عرض می کنم به پاسداران عزیزبه نظامیان نیروهای امنیتی که خواسته جدی مردم امروزبعداز این ترورکه کام شیرین مارادرجشن چهل ساله انقلاب تلخ کردفریاداین ملت(انتقام است انتقام)به خانواده های آن شهیدان خاصه به همرزمانشان سربازان وسبزپوش عزت آفرین کشورسپاه پاسداران تبریک وتهنیت عرض می کنم وبرای آن شهیدان علودرجات وبرای مجروحان عافیت وصحت از خدواندمتعال طلب می کنم.
اللهم انصر الإسلام والمسلمین،وانصُر جُیُوشَ المُسلِمِینَ،ﻭ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ،اللهم انصرهم نصرا عزیزاً وافتح لهم فتحا یصیرا،قریباً مبیناً،و اخذلل کفاز والمنافقین،اللهم اشغل الظالمین بالظالمین،اللّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ و فَرِّقْ جَمْعَهُمْ و قَلِّبْ تَدْبیرَهُمْ و خَرِّبْ بُنْیانَهُمْ وَخُذْهُمْ أخْذَ عَزیزٍمُقْتَدِرْ ،واضرب علیهم الذله والمسکنه بیدک وبایدی المؤمنین من عبادک الصالحین والمجاهدین آمین رب العالمین؛
بسم الله الرحمن الرحیم« تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ ۱ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَاکَسَبَ ۲ سَیَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۳ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَهَ الْحَطَبِ ۴ فِی جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۵»«صدق الله العلی العظیم»* والسلام علیکم ورحمه الله»

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…