احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1693

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۷:۰۲

خطبه های نمازجمعه نیشابوردرتاریخ 97.11.5به امامت حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 5/11/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول:«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله» حودم وهمه شمابرادران وخواهران مؤمن وونمازگذاررابه سفارش امیرالمؤمنین (ع) درنهج البلاغه خطبه 178 متذکر می شوم وتوجه می دهم امیرالمؤمنین (ع)دراین خطبه فرمودند:«وَلَوأَنَّ النَّاسَ-حِینَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 5/11/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول:«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله» حودم وهمه شمابرادران وخواهران مؤمن وونمازگذاررابه سفارش امیرالمؤمنین (ع) درنهج البلاغه خطبه 178 متذکر می شوم وتوجه می دهم امیرالمؤمنین (ع)دراین خطبه فرمودند:«وَلَوأَنَّ النَّاسَ-حِینَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلى رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِیَّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَیْهِمْ کُلَّ شارِدٍ وَ أَصْلَحَ لَهُمْ کُلَّ فاسِدٍ» فرموداگرمردم آن وقتی که نغمتی بلائی مشکلی سختی برای آنهاپیش می آیدویاوقتی که نعمتی به آنهامی رسدموفقیتی پیروزی نصیب آنهامی شودچه درحال بلاوچه درحال رخاءچه درهنگام مصیبت هاوچه درهنگام نعمت ها«فَزِعُواإِلى رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِیَّاتِهِمْ» صادقانه به خداپناه ببرند اگر بلایی به آنهارسیده خودشان راتوی دامن خدابیاندازندبه خداپناه ببرندوازاواستمدادبجویندوکمک بخواهندصادقانه!نه ظاهری نه زبانی باقلب وباتمام وجودواگرنعمتی هم به آنهارسیده بازهم خودشان رابه دامن خدابیاندازندوازخداهم تشکرکنندوهم کمک بگیرند که این نعمت رادرست مصرف بکننددربلاهاازخداکمک بگیرندکه خدابه آنهاصبربدهدودرنعمت هااز خدابگیرندکه خدا به آنهاعقل بدهدگاهی نعمتی نصیب مامی شودبه خاطراین نعمت حواسمان پرت می شود،غرورمستی خودخواهی تکبربرماغلبه پیدا می کندفکرمی کنیم ازدیگران بالاتریم وبرتریم وزرنگتریم که این امکانات واین موقعیت رابه دست آورده ایم آنجا هم به خداپناه ببریم که خدایاماراگرفتارغرورومستی وازخودبیخودشدن دنیایی قرارمان مده «فَزِعُوا إِلى رَبِّهِمْ»درهرحال خودت رابیاندازبه دامن خدا، برگردبه سوی خدا« بِصِدْقٍ مِنْ نِیَّاتِهِمْ » صادقانه باشدنه از ظاهرسازی وچاپلوسانه « وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ» از ته دل ناله بزن باخداصحبت کن باخدااظهارعجزوناتوانی کن خدایااین بلایی که برای من آمده فقط تومی توانی برطرف بکنی؛ خدایااز نعمتی که به من داده ای توبه من داده ای تاب تحملش راودرست مصرف کردنش رابه من بده، اگراین حالت راانسان داشته باشد «لَرَدَّعَلَیْهِمْ کُلَّ شارِدٍ»خدا هرچه راازدست داده ایم به مابرمی گرداند،«وَأَصْلَحَ لَهُمْ کُلَّ فاسِدٍ»هرمشکلی هرچالشی که درزندگی ما جامعه مابوجودآمده خداآن رااصلاح می کندخدابنده وبندگانی که به اوپناه ببرندرهایشان نمی کند، بی توجهی به آنهانمی کند «و إنّی لأخشى علیکم أن تکونوا فی فتره» امیرالمؤمنین (ع)می فرمایدمن نگران این هستم که شمادرنقمت ونعمت گرفتارفَترَت بشوید یعنی گرفتارجهل وغرور،حواستان پرت بشودرنج هاوناملایمات شمارابه این طرف وآن طرف ببردفشارروی شماآمده درخانه این و درخانه آن راپیش هرکس و ناکس به التماس برخیزیدویااز غرورومنیت دچارغفلت بشودوبازخداراومنعم اصلی رافراموش کنید، «فزع» یعنی این که فریادی که انسان دراثررنج وناملایماتی که به اومی رسدفزع وجزع می کنداین رافقط به خداببریم و« وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِدَّهِ والرَّخاءِ» دراین دعای فرج امام عصرارواحنافدامی خوانیم خدایادرشدت ورخاء برتوتکیه می کنم این راازروی اخلاص بگوئیم «اَخلصولله اخلاصاً»خالصانه باخدابگوئیدخدایامن بنده ام من ناچیزم من ناتوانم من کسی نیستم دردعای بیست وهشتم صحیفه سجادیه امام سجاد(ع)فرمودند«اللَّهُمَّ إِنِّی أَخْلَصْتُ بِانْقِطَاعِی إِلَیک*وَ أَقْبَلْتُ بِکلِّی عَلَیک»خدایامن قطع امیدکرده ام خالصانه از همه کس فقط به تودل بسته ام «اِلهی هَب لی کَمالَ الاِنقِطاعِ اِلیکَ»آن روزی که از همه چیزجز خدادل ببریم روز پیروزی ماست روز موفقیت ماست روز سبک بالی ماست تاوابسته به این وآن وامکانات ووسایل وابزارمادی هستیم سنگینیم « وَ أَقْبَلْتُ بِکلِّی عَلَیک »خدایامن باتمام وجودم قلبم ذهنم زبانم وجودفیزیکیم همه آنچه به من داده ای ومتعلق به من است خدایابه توتوکل می کنم می دانی چرا؟ برای اینکه « وَ رَأَیْتُ أَنَّ طَلَبَ اَلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلْمُحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رَأْیِهِ وَ ضَلَّهٌ مِنْ عَقْلِهِ»خدایامن دیدم به هرکس پناه ببرم اومثل من محتاج است اوهم مثل من از خودش چیزی نداردآن هم تودادهای آن هم وابسته به تواست پس فقیربه فقیرمحتاج به محتاج دل ببندداین از سفاهت است ازکم عقلی است از گمراهی است فقیربایدبه غنی ضعیف باید به قوی پناه ببردعقل این رامی گوید، وجزتوکسی قوی وغنی نیست همه فقیرند« یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ »خدایامن دیدم می بینم فقط « رایت یا الهی من الناس من طلب العزه بغیرک فضلوا»من تاریخ می خوانم به چشم خودم دیدم درهمین عمرپنجاه شصت ساله ام دیدم که هرکسی عزت ازغیرتوخواست ذلیل شد، هرکسی برای حفظ خودش وقدرتش ومقامش به غیرتوپناه بردزمین خوردوشکست خوردونابودشدنگاه کنیدبه شاه برای حفظ قدرتش به چه کسانی روآوردبه کجاهارفت چه التماس هاکردپیش آمریکایی هاپیش اسرائیلی هاپیش انگلیسی هاپیش بیگانگان ودشمنان خدا؛ آن بنده ای که درسختی هابه دشمن خداپناه ببردخدااورابه زمین می زند، تمام قدرت های آن روزاز شوروی وآمریکاواروپاوکشورهای منطقه همه می خواستندشاه رانگه بدارندولی نتوانستندچون آنهادر برابراراده خداکه از آستین این ملت واز زبان این ملت درآمده بودواعلام می شدکاره ای نبودند« ورام الثروت بغیرسواک ففتقروا»هرکه ثروت رااز غیرتوطلب بکنددیده ام به چشمم که این هافقیرشده اندبیچاره شده اندصدام رانگاه کنیدهمین روزهای ایام بهمن سال شصت ویک ایامی است که آمریکایی هانزدیک به پنجاه میلیون دلارپول به صدام برای تقویت نیروهای نظامی اودادند و همین طوردیگرقدرت هاچه امکاناتی دراختیاراوگذاشتند، چگونه خداوندصدام راذلیل کردنابودکردملت مابحمدالله برخداتکیه دارد من به مسئولین عزیزعرض می کنم به همه خواهران وبرادران عرض می کنم شمابه درخانه خداآمده ایدواین موفقیت وپیروزی راازخداگرفتیدیک وقت حاجت به غیرخدانبریدآن مسئولینی که تلاش می کنندنیازاین ملت رابه آمریکاواروپامنتقل بکنندوهی چراغ سبزمی دهندکه مامشکلات داریم ماچنینیم ماچنانیم مانیاز داریم به اینکه آمریکانگاهی به مابکندبرجام راامضابکندواز این حرف هامی زنندآن هابایدتجربه کرده باشندکه هرگونه نگاه به غیرخداذلت وشکست می آوردآن چیزی که ازدامن ملت عزیزما دوراست. خدایابه حق محمدآل محمد(ص)ماراازتوکل به خودت محروممان مگردان! خدابامارااز درخانه ات به دیگران حواله مده! خدایابه حق محمدآل محمد(ص)روح اماموشهیدان وحقداران واموات ماراشادبگردان! خدایابه حق محمدآل محمد(ص)آن ودقیقه ای مارابه خودمان وامگذار!خدایامامی دانیم «اِنَ الْعِزَّهُ وَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ »عزت از آن توست که به رسولت وبه مؤمنین داده ای از آن عزت که به شهداداده ای از آن عزت که به مؤمنین داده ای به ماعطابفرما!مابه شهیدانمان درودوسلام می فرستیم که به ماعزت وراه عزت راآموختندشهدایی که واقعاً این انقلاب واین نظام به برکت خون آنهارونق گرفته است وخصوصاً سالاروسرورشهیدان اباعبدالله الحسن این انقلاب فرزندعاشوراست این انقلاب از عاشورای امام حسینی نشأت گرفته هرجاصحبت از انقلاب است از آن منشأاصلی آن که عاشورای حسینی است بایدیادی کنیم .« السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارالحسین وزوارالحسین(ع)»
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ »صدق الله العلی العظیم»* والسلام علیکم ورحمه الله
خطبه دوم
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»خودم وهمه شمابرادران وخواهران رابه تقوای الهی سفارش می کنم طبق فرموده امام رحمت الله علیه حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است یعنی هیچ واحبی به درجه اهمیت حفظ نظام اسلامی وحفظ حکومت الهی وولایت فقیه نمی رسدواوج تقوااین است که انسان درخدمت این واجب بزرگ الهی باشدیعنی بازبانش باکارش باکاردرست باخدمت درست بارفتاردرست باگفتاردرست این نظام راواین انقلاب راحفظ کندوپیش ببردوحمایت بکنداین نظام وانقلابی که این همه ماشهیدبرایش داده ایم این اهمیت داردکه این همه جان های پاک چه شهیدان ارزشمندی راداده ایم دشمنان ماخیلی تلاش کرده اندکه برسرراه این انقلاب مانع ایجادبکننداز اول انقلاب آنهایی که سنتان اقتضامی کندشاهدبودیدچه موانع مهمی چه دردسرهای زیادی دردسری که به ذهن آَدم بیایدوآنهادرست نکرده باشندوجودندارداز آن جمله ترورشخصیت های اصلی وارزشمندانقلاب بودمطهرهارامفتح هارابهشتی هارارجایی هاراهاشمی نژادهارااز ماگرفتندبه هوای اینکه بازدن آنهاحرکت انقلاب را منحرف بکننداگرآن شخصیت هادرانقلاب مامی بودندمطمئن باشیدبخش زیادی از این مشکلاتی که امروزداریم وجودنداشت، آنها مغزهای متفکراین انقلاب راهدف قراردادندبه امیداینکه این انقلاب رامنحرف بکنندولی به خاطربصیرت وهوشیاری ووحدت شما وهدایت امام عظیم الشأن ورهبرعزیزانقلاب به هدفشان نرسیدندانقلاب رابرای رسیدن به اهدافش شایدکندکرده باشندشاید ما بعضی اهداف رادیرتربه آنهابرسیم ودسترسی پیداکنیم به خاطراین که آن نیروهای کارآزموده ومتفکررااز ماگرفتندتادوباره نیرو تربیت بشودتادوباره انسان های ورزیده وکارکشته ومؤمن تربیت بشوندوبه عرصه میدان بیایندزمان می بردکه می بینیم چهل سال طول کشیده تاحججی هاپیداشده اندچهل سال طول کشیده تااحمدروشن هابوجودآمده اندچه سال طول کشیده تااین جوانان نخبه و مبتکروخلاق واندیشه منددردانشگاه های ماپیداشده اندوتربیت شده اندوتحصیل کرده اندآن روزمادانشگاه نداشتیم آن روزمامراکز پژوهشی نداشتیم آن روزماازدانش دانش بنیان هاخبری نداشتیم ازپارک های علمی خبرنداشتیم،اماامروزچهل سال تلاش کردیم زحمت کشیدیم خون دل خوردیم تاامروزبه این مراحل ومراتب رسیده ایم که ازنظرعلمی دربخش های زیادی سرآمد شده ایم دنیارابه تعجب واداشته ایم واین درست است سفارش ائمه معصومین (ع)است که «اَلعِلمُ سُلطان» علم قدرت می آورد دانشگاه قدرت می آوردپژوهش کده قدرت می آوردامروزمابحمدالله از یک چنین زیرساخت هایی درکشورمابرخوردارشده وراه پیشرفت و ترقی رابه یاری الهی باسرعت بیشتریجلوخواهیم رفت این که آمده اندتحریم می کنندحالابرای اینکه جلواین حرکت های علمی ما رابگیرنددست دانشمندان ماراببندنددسترسی مارابه مراکزعلمی وبه محصولات علمی وفناروی دنیاکوتاه بکنندتاشایدبه خیال خودشان انقلاب مابازهم تأخیرداشته باشدثمراتش وآثاروبرکاتش ولی رهبرعزیزبارهافرمودندمن تازنده ام ازحرکت های علمی و پژوهشی جوانان ودانشگاهیان ومردم واین نظام حمایت می کنم امروزواقعاًجامعه مابه سمت پیشرفت حرکت می کنددشمنان مانمی دانند باچه نظامی وباچه مردمی روبروهستندمردمی که اراده پولادین آنهاامروزهمه موانع رابه یاری خداوندبرمی دارداعتمادبه نفسی که درجوانان عزت ملی که امروزدرجامعه مابوجودآمده شعارمامی توانیم که امروزدر گوشه وکناراین کشورطنین انداز است مااین حرکت راواین مسئله رامایه نعمت وموفقیت خودمان می دانیم دشمنان ما نتوانستندماراازراه مان برگردانندگرچه برای مادرد سرها درست کردندهمین روزهاکه ایام بهمن است دربهمن هزاروسیصدوشصت درششم بهمن مثل فردایادتان است دشمنان مامنافقین گروهک های مسلح کمونیست هااین هاهمه درجنگل های شمال جمع شده بودندزیردرخت های جنگل ودراستتارجنگل سازماندهی کرده بودندلشکردرست کرده بودندسلاح مخفی کرده بودندوشبانه به آمل شهرقهرمان وهزارسنگرآمل حمله کردندومی خواستندآن شهرراپایتخت حکومت خودشان قراربدهندوبافتح آمل از آنجابه انقلاب ضربه بزننداماجواب آن همه لشکروسلاح وسازماندهی ونیروهای باتجربه چریکی گروهک های کمونیستی ومنافقین همان مردم مؤمن آمل دادندوبس نیازی نبودکه از جای دیگری برای آنهانیرواعزام بشوداین ملت ماهمه جای این ایران مثل آمل است بهتراز آمل است،لذادشمن هرچه تلاش کرددرشمال وجنوب وغرب وشرق عالم واین کشورنتوانست موفقیتی به دست بیاورددشمن چون نمی تواندبرآورددرستی ازاسلام وانقلاب ماداشته باشدهمیشه تیرش به خاک می خورددیدیددرهمین قضیه ساده ومعمولی این خانم مرضیه هاشمی این خبرنگارصداوسیماکه درخارج ودرشبکه پرس تی وی داردخبرنگاری می کندومجری آن برنامه ها است او را گرفتندیک خانم آمریکایی است مسلمان شده به انقلاب علاقه مند شده به ایران آمده تمام بچه هایش درایران تربیت کرده و انقلابی بارآورده خیلی هااورانمی شناختندحالا آمریکا او راگرفته وسروصدایش دردنیابلندشددیگراین مرضیه هاشمی شده قهرمان؛ یک قهرمان اطلاع رسانی آن هم از جنس آمریکایی شهروند آمریکایی اهل آمریکاوببینیددشمن طوری عمل می کندکه سوژه های بسیار ارزشمندی برای انقلاب مادرست می کند او حالامعروف ترومعتبرترشدوآمریکاسوزونگرانی اش از اوبیشترمی شود،آمریکایی ها این طوری هستندهمیشه درمسایل غروردارندتکبردارندخوب نمی توانندواقعیت هاراتحلیل کنندمربوط به ایران ما تنهانیست همین الان درونزوئلاگیرافتاده اندچه تحلیل غلطی از مردم ونزوئلادارندآنجاسال هاست نفت آنهاثروت آنهارا آمریکا غارت می کند حالا مردم بیدارشده اندانقلاب کرده اند حکومت ملی تشکیل داده اندآمریکاهرروزبرای آنهادرد سرو هر وروز برای آنها کودتادرست می کند وتیرش به خاک می خورد.
ماتحریم هاراان شاءالله بااقتصادمقاومتی از سرخواهیم گذراندواین ترفندآمریکاراناکام خواهیم کردامروز مسئولان عزیزخدمت به این مردم عزیزی که چهل سال انقلاب راوکشورراوعزت ماراحفظ کرده اندخدمت بهترین عبادت است بایدکاری کنیم تصمیماتی بگیرم که مردم راحت ترزندگی کنندآن تصمیماتی که برای مردم مشکل درست می کندآنهارامطالعه بکنیم من نمی گویم خدای نکرده ازروی غرض ومرض خیلی از تصمیم هاگرفته می شودنه چه بساازروی دلسوزی امانگاه براین باشدکه این تصمیم مشکل مردم راحل بکنددرراستای حل مشکلات مردم باشد؛ آن تصمیم تصمیمات انقلابی است من همین جاعرض می کنم درقسمت جنوب شهرماپل زیرگذری رامدتی است می خواهندبزنندجاده قدیم کاشمرهمه شما آنجارابلدهستیدمی شناسیدالان چندماه است زندگی مردم آن منطقه مختل شده کاسبی شان مختل شده ارتباطاشان باشهرمختل شده من نمی گویم چکاربکنندآن کارتخصصی من نیست امام من سفارشم وتوصیه دوستانه ام به دوستان ومسئولین این است مشکل مردم راحل کنیدنگذاریدمردم زندگیشان کارشان کاسبی شان بامشکل روبروبشودباتصمیم مابااقدامات مایک چاله ای سرراه مردم بکنیم وبعدمردم توی آن چاله هی بیافتند و هی آه وناله بزنندوگاهی وقت هاممکن است ماخودمان هم نتوانیم آن چاله رادوباره پرکنیم بایددقت کنیم من ازمسئولین عزیز می خواهم ازنمایندگان می خواهم که باوزارت راه بارئیس راه آهن کل صحبت کنندتوجه بکنندمسئولن شهرستان شهرداری محترم راه آهن محترم همه شان همکاری کنندبااین نیت که مشکل مردم حل بشودمان شاءالله بزودی ببینیم آنجامردم باکمال رضایت مندی دارندزندگی می کندمردمی که دههاسال است آنجاخانه ساخته اندمغازه دارندزندگی می کنندوسامان داده اندزندگی شان راآنجاالان بااین مشکل روبروشده اندخواهش می کنم ان شاءالله یک تصمیم جدی بگیریدآن مشکل حل بشود.
راجع به سلامتی وامراض پرخطر قبل از خطبه های نمازجمعه ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی وبهداشت ودرمان توضیحات مفصلی دادندبه ماآمارمی دهندکه بعدازامراض قلبی وعروقی وتصادفات جاده ای بیشترین مرگ ومیروتلفات مادرسرطان هاست این سرطان هاعلاج داردامروزبحمدالله درهمه ایران خودمان سرطان علاج می شود، اگرزودبه فکرش بیافتیم زودبفهمیم می شود جلوگیری بکنیم باسفارشات ونصایحی که متخصصین می دهندبرای امرتغذیه گرفتارنشویم متأسفانه نوع تغذیه امروزخیلی سرطان زا شده حواسمان باشد رعایت بکنیم واگرخدای نکرده مبتلاشدیم کسی مبتلابودنترسیم برویم برای معالجه نودوپنج درصد سرطان ها امروزپیش گیری ومعالجه می شودمنتهاهزینه اش زیاداست خیلی پرهزینه است شایدپرهزینه ترین درمان هادرمان های سرطانی است اما جلوگیری کنیم که مبتلانشویم وخداوندمتعال راهم می خواهیم که همه مریض هاراشفاعنایت بفرماید.خدایامشکلات مارامرتفع بفرما! به حق ومحمد(ص)وآل روح امام وشهیدان راازماشادگران!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما!شروفتنه دشمنان به خودشان برگردان!« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» «انا اعطیناک الکوثر* فصل لربک و انحر* ان شانئک هو الابتر*»«صدق الله العلی العظیم»والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…