کد خبر: 2620

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ - ۱۷:۳۵

خطبه های نمازجمعه مورخ ۹۸٫۱۰٫۲۷ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۲۷/۱۰/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول «عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»«وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»ازعنایات خداوندمتعال به ما این است که محاسن اخلاق را برای ما قرار داده است و پیامبر عظیم الشأن حضرت محمد(ص) رامأمورفرمود که […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۲۷/۱۰/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»«وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»ازعنایات خداوندمتعال به ما این است که محاسن اخلاق را برای ما قرار داده است و پیامبر عظیم الشأن حضرت محمد(ص) رامأمورفرمود که محاسن اخلاق رابرای ما کامل بکند که اگر محاسن اخلاق در زندگی نباشد انسان از بهائم است برای اینکه ما را از صف بهائم وحیوانات جدا کند خداوند متعال امتیاز اخلاقی بودن را به ما عنایت فرموده وفرموده«وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» هر کس آن پلشتی هاوزشتی های درون خودش را دور کند از خودش این به رستگاری می رسدآن کس که اخلاق خودش را پاکیزه کنداز حیوانات فاصله می گیرد و به سمت و سوی انسانیت و بوی انسانیت حرکت می کندآنچه مانع سقوط ماازدرجه انسانیت است اخلاق است که امیرالمؤمنین (ع) دریک حدیثی فرمودند «یاعجبالرجل مسلم یجیعهوااخوه المسلم فی حاجه فلایری نفسه للخیراحلاولوکان لایرجواثواباولایخشی عقابالقدکان ینبغی له ان یسارع علی مکارم الاخلاق فانهامماتزل سبیل النجاه» فرموده اند تعجب است ازکسی که برادر دینی اش به اومراجعه می کندوازاوحاجتی می خواهد واو می‌تواند حاجت او روا کند و این کاررا نمی کند و خودش را شایسته خیر نمی بیند وخودش را اهل خیر معرفی نمی کندونمی شناسد این انسان عجب است اگربرای کسب ثواب نباشدعقیده به ثواب نداشته باشد اگر برای قیامت نباشدعقیده به ثواب قیامت نداشته باشدعقلاً سزاوراست برای اینکه انسانیت خودش را اثبات بکند جواب مثبت به خواسته های برادر دینی اش بدهدیعنی صرف نظر ازثواب صرف از حکم خداصرف نظر از جایگاه معنوی به خاطر انسانیت به خاطرآزاد مردی به خاطر مردانگی هم که باشد بایدمامکارم اخلاق راداشته باشیم این شبیه همان سخن امام حسین(ع) درروز عاشوراست که به لشکرعمرسعدفرمودنداگر دین ندارید آزاد مرد باشید آقا باشید انسان باشیدامیرالمؤمنین(ع) اینجا در عرصه اخلاق هم این حرف رابه مامیزنداگرکسی می گویدای بابا این حرف ها راولش قیامت کجا ثواب برای چی مانقدرابه نسیه نمی دهیم و از این حرف های بی اساس بزنداقلاً برای انسانیت خودش برای حفظ کرامت خودش برای کسب بزرگواری وعزت خودش وآقایی خودش بایداین مکارم اخلاق ومحاسن اخلاق وصفات حسنه را در خودش پیاده کندهمانطورکه ما برای علم و مهارت‌های زندگی هزینه می‌کنیم وقت می‌گذاریم خرج می‌کنیم بایدبرای شکوفایی اخلاق نیک اخلاق حسنه مکارم اخلاق دروجودخودمان خرج کنیم وقت بگذاریم کلاس ببینیم مطالعه کنیم استادببینیم اینهاهمه کاربزرگی است که اگراز اخلاق بازماندیم سایر اعمال مابرای ماکارگشانخواهدبودامام سجاد(ع)دردعای مکارم الاخلاق این طور می فرمایند«الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّدوَ سَدِّدْنِي لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِي بِالنُّصْحِ» خدایاتوکمکم کن تویاریم کن که اگرکسی به من بدی کرد،خیانت کرد، دورنگی بازی کرد، نفاق بازی کرد ولی من خدایا با او معارضه بکنم با خیرخواهی به جنگ او بروم امانه مثل اونفاق بازی بکنم نه مثل او خیانت بکنم بلکه اوخیانت کرد من امانت کنم خدایابه من توان بده و«وَ أَجْزِيَ مَنْ هَجَرَنِي بِالْبِرِّ» خدایاکمکم کن آن کسی که ازمن دوری می کند از من فاصله می گیرد از من قهر کرده با من رابطه اش را سرد کرده خدایا به من کمک کن بتوانم با اومبارزه کنم باخوبی با نیکی بارفت و آمد واین صفت بدی که اودارد در من اثر نکند من هم بشوم مثل او قطع رحم بکنم قطع رابطه بکنم اوبه دردی مبتلا است که من ناراحت هستم من هم به اون درد مبتلا بشوم نه خدایا علاج درد اواین است که من به نیکی رفتارکنم ورفت وآمد بکنم «وَ أُثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ» خدایا به من کمک کن تا آن کسی که مرا محروم می کند به من کمک نمی کند به من قرض نمی دهد دست مرا نمی گیرددروقتی که محتاج هستم خدایا به من کمک کن که در وقتی که اومحتاج است من به اوکمک بکنم اوآقایی نکرداوپستی کرد ومن آقایی کنم جواب پستی او آقایی من باشد خدایا به من کمک کن که بتوانم این مکارم اخلاقی رابه دست بیاورم «وَ أُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِی إِلَى حُسْنِ الذّکْرِ»خدایا کمکم کن تا آن کسی که غیبت مرا می کند هرجا می نشیندپشت سر من حرف بد علیه من می زند خدایا کمکم کن که من همیشه از او به نیکی یاد کنم مبتلا نشوم من هم مثل او به غیبت؛ غیبت سرطان است اگر او مبتلاست من مبتلا نشوم مرا کمک کن که من به نیکی از اویاد بکنم درجواب غیبت‌های او«وَ أُغْضِیَ عَنِ السّیّئَةِ»خدایااوآدم مریضی است کوچکترین عیب مرا بزرگ می کندکاه راکوه می کند تلاش می کندآبروی مرا ببرد مراخراب کند اعتبار اجتماعی مرا از بین ببرد ولی خدایاتوکمک کن که من از اوچشم پوشی کنم من عیب اورانبینم من عیوب اورانادیده بگیرم، این روزهاخیلی این گرفتاری ما شدیداست درآستانه انتخابات هستیم عده‌ای از عزیزان ما داوطلب انتخابات هستندبه میدان آمده اند دارند تبلیغ می‌کنند طبیعی است در جامعه ما برای شناسایی آنها گفتگو می شودصحبت می شود عیبی ندارد باید هم باشداما مراقب باشیم آبروی افرادرانبریم آبروی مؤمنین رانبریم آنهایی که آمده اند نامزد انتخابات شده اندوحکم صلاحیت هم گرفته اند برای خودشان این هاسرمایه‌های ماهستندحواسمان باشدبی جهت خرابشان نکنیم حالااگر قبول نداریم اگرنمی خواهیم رأی بدهیم اگربهترازاوراسراغ داریم عیبی نداردآزادهستیم اماآبروریزی وتخریب نکنیم، برادران خودمان راکسانی که آمده اندواقعاً فداکاری کرده اند آبروی خودشان را در معرض افکار عمومی قرار داده اند با این آبروبازی نکنیم وکمکشون بکنیم «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»» قرآن کریم فرمود: اگر کسی ثواب جواب بدی را به خوبی بدهد،جواب غیبت وبدگویی را به خوب گویی بدهد «وَمايُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظيمٍ» این به یک بهره عظیم و سود عظیم و آورده عظیمی دست پیدا می کنداین همه برای ظاهرخودمان گاهی هزینه می‌کنیم وقت می‌گذاریم برای باطن خودمان برای اخلاق خودمان برای این مکارم درونی خودمان بزرگوار شدن آقا شدن انسان شدن کامل شدن خودمان هم تلاش بکنیم.
خدایابه آبروی محمد و آل محمد(ص)آبروی مامریز!گناهان ماآبریز!مارا به خودمان وامگذار!مهمات ماکفایت فرما!روح امام وشهیدان و حقداران خاصه شهیدان سرافراز مدافعان حرم وسردارسرافرازاسلام حاج قاسم سلیمانی وشهدای هواپیمایی وشهیدان کرمان راهمه رابا اولیایت محشور بفرما! به ما هم توفیق ادامه راهشان کرامت فرما! خدایا رهبر عزیز ما را حفظ فرما! بر عزت و نفوذ کلمه اش بیفزا! خدایا این ملت را این بصیرت ملت ما را این آگاهی و شجاعت ومردانگی وآقایی ملت مارا افزون گردان! خیرات و برکات را براین ملت عزیزنازل بگردان!
اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم»
خطبه دوم
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ»یکی از برکات تقوا که به ما همیشه سفارش کرده اند که به تقوا سفارش کنیم دیگران را، بصیرت افزایی است تقوا نشانه هایش بصیرت است امروزاگرملت مااز بصیرتی مثال زدنی برخورداراست به خاطر این تذکرات به تقواست، تقوا نورانیت می آورد انسان و ازتحیر خارج می کند«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنواإِن تَتَّقُوااللَّهَ يَجعَل لَكُم فُرقانًا»قرآن می گویداگرتقوا را به دست بیاورید نورانیتی خدا به شما می دهدکه درمسائل درحوادث گرفتار سرگردانی نشوید راه را بشناسید راه را تشخیص بدهید تشخیص راه به علم ودانش نیست اینکه کسی در حوزه درس بخواند آیت الله بشود یا در دانشگاه دکتر بشودو امثال اینها،نه شناخت راه به ایمان است به قلب است به تقواست به نورانیتی است که در دل ایجاد می شود مگر مسلمانان صدر اسلام مگر عماریاسروابوذر حوزه علمیه ودانشگاه دیده بودندکه درآن حوادث سخت راه رابه خوبی تشخیص دادند ایمان راهگشای انسان است اگرکسی ایمان نداشته باشدراه را گم می کند ولو علامه دهر باشد مگرشیطان علمش کم است ماهمین روزها می بینیم دو تا تجمع را یک تجمع چند ده میلیونی که درتشییع جنازه سردار سرفرازمان حاج قاسم سلیمانی ملت ایران به خرج دادند آفرین چه آگاهی چه وحدت چه تفاهم چه تعامل و برادری از خودتان نشان دادید یک تجمع چند صد نفری یا چند هزار نفری هم آن طرف ایستادند هرروزبرای مردم ونظام ما دردسردرست می کنند و هرروزبرای شبکه های دشمن غذا فراهم می کنند آنهاچند هزار نفرهستند تصویرها نشان می دهددوربین ها نشان می دهد این طرف چند میلیون آدم است من تعجب می‌کنم از این ها خجالت نمی کشند دربرابر ده‌ها میلیون انسانی که به خیابان‌ها آمده اند با چند هزارنفرحالا ده هزار نفرپنج هزار نفر نمی دانم چقدرولی حداکثرآنچه نشان داده می شودازده هزاربیشترنیستند این ده هزارآدم، آدم های جاهل، نادان وفریب خورده نمی دانم چه اسمش را بگذارم خودشان به عقل نمی آیندکه خودشان را در مقابل جمعیت چند میلیونی بگذارند این همه برای کشور و ملت هزینه درست نکنند این همه دردسر درست نکنند و چه نظام ما مظلوم است است و چه مردم ما مظلوم هستند در اوج قدرت وتوانایی اینها را تحمل می کننداگر بنا بود نظام و این مردم با شما برخورد کنند همان ساعت اول شمایک لقمه می شدید برای این جمعیت، همین امروزنمازجمعه تهران راببینیدکه به امامت رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برگزارمی شودچه جمعیتی به نمازجمعه رفتندامروزنمازجمعه های کشورامروز حال وهوای خاصی داردبه همین خاطرکه به شما بگویم ای اراذل واوباش ای وابستگان شما به سردار سلیمانی توهین می کنی عکس اوراپاره می کنیدمی دانیدبادل های میلیون و صدها میلیون آدم دشمنی می کنید و بازی می کنید دلتان خوش است که آقای ترامپ ازشما تعریف کندبگوید که اینها نیروهای ما هستند اگرکسی را درایران ترامپ نیروی خودش بنامد تو ایران آبرو دارد؟ تو ایران جایگاهی دارد؟ آنهااین همه کار انجام می دهند تحریم ها را فشار ها را زیاد می کنند که جمعیت آنها را زیاد کنند و این جمعیت چند ده میلیونی ما را کم کنندحواستان باشد و بعد از این کم وزیادکردن برای خودشان تحلیل وتفسیر درست کنندو هرروز علیه ما توطئه کنندو برنامه‌ریزی بکنند ولی باید بدانند که ما می‌دانیم که در راه خدا و تقوا اگر صبرکنیم کیدآنهاومکرآنها وفریب های آنهاراه به جایی نمی‌برد«وَإِن تَصبِروا وَتَتَّقوا لا يَضُرُّكُم كَيدُهُم شَيئًا»تقواهم بصیرت می دهد و هم کیددشمن را خنثی می کند نشانه اش راو نمونه اش رادر همین سال‌ها و در همین ایام دیدیم آنها خواستند ازحادثه سقوط هواپیما برای خودشان کلاهی بدوزنددیدیدچگونه خانواده هاجواب دادند ملت ما جواب داددشمن دراین حادثه شادی کردگرچه زبانی زبان تسلیت بودآقای ترامپ و یاران او و دنباله‌های اودر داخل شما اگر به ملت ایران می خواهیدتسلیت بگویید چرا فرزندان این ملت را قتل عام می کنید چرا این ملت راتحریم می‌کنید؟مگرسردار سلیمانی فرزند این ملت نبود؟شما بااین تسلیت می‌خواهید نمکی برزخم دلهای این مردم بپاشید شما نمی خواهید مردم راتسلیت بگوییدوصبربدهید بلکه می خواهید مردم راناراحت ترکنیدوخشم آنهاراعلیه خودتان افزایش بدهیدخوب یک اتفاقی افتادیک اشتباه انسانی منجر به حادثه اسفبار شد حادثه ای که در دنیا خیلی نمونه داردخیلی تکرار شده که فرصت نیست من برای شما مواردش را که درهمین یکی دوسه سال اخیر اتفاق افتاده بگویم درهمه دنیااشتباه رخ می دهدیک نفرممکن است اشتباه کندیک اتفاقی برای جامعه برای مردم رخ بدهداین نباید باعث شودکه ماافتخارات مان را فراموش کنیم پیروزی های تاریخی وسرنوشت سازمان را تحت الشعاع قرار بدهیم آن تشیع جنازه چندصد میلیونی چندده میلیونی درتاریخ ماندگاراست این ضرب شستی که رزمندگان مابه آمریکا نشان دادندوپایگاه عین الاسدآمریکارا کوبیدند این درتاریخ ماندگار است این فتح بزرگی است این عظمت بزرگی است برای ملت ماونظام ما، دشمن این ضربه واین سیلی راکه خورد می خواهدباتبلیغات پوشش بدهدکه این حادثه راتحت الشعاع قراربدهدومردم فراموش بکنند غرورشان رابشکندافتخارشان رابشکندنه ملت ایران ملتی قهرمان پروراست ملتی است که مسائل راخوب می‌شناسدهوشیاراست هوشمنداست درداستان های اسطوره ای و ملی خودمان می خوانیم که رستم قهرمان سهراب قهرمان رابه اشتباه کُشت فرزندخودش رانمی شناخت کشت وبعدحسرت خورداما در فرهنگ ما کسی رستم راسرزنش نمی کندبااینکه یک قهرمان اسطوره ای را به نام سهراب کشت برای اینکه کاری که از روی اشتباه باشد سرزنش ندارد آن هم به دست قهرمانان آن هم به دست انسان های بزرگ مدال آور که امروزمنطقه رامتحول کرده اندامروز منطقه درحال تحول است ملت هادرحال بیداری هستند عراق و سوریه و لبنان ویمن وفلسطین وافغانستان وهمه کشورهای منطقه باشدت و ضعف درحال بیداری هستندو سیاست نهایی ما اخراج آمریکا از منطقه است آن وقت این حوادث این چنینی نباید جلوی این افتخارات و این ارزش‌های بزرگ ماراازمابگیردماامروزقهرمانانی ازدست دادیم جوانان نخبه ای ازدست دادیم روحشان شادبه خانواده‌های آنها تسلیت می گوییم به ملت عزیزمان که واقعاًعزادارهستند تسلیت می گوییم همه ما اشک مان ریخت وناراحت شدیم و دل ما شکست اما به خاطر این اشتباه یک سرباز قهرمانان بزرگمان راسرزنش نمی کنیم افتخاری که قهرمانان مان آفریده اندرا ازیاد نمی‌بریم کاری نمی کنیم که دست آنهایی که روی ماشه است بلرزد امروزکشور به امنیت نیاز دارد امروز هوای کشوربه امنیت نیازدارداگر دست آن کسانی که برای امنیت این کشوردستشان روی ماشه است بلرزدوگرفتارضعف بشود امنیت کشوردرخطراست دشمن همین رامی خواهدماامروزبه سرداران شجاع و عزیزمان به کسانی که راه سردار حاج قاسم سلیمانی را ادامه می‌دهندبه سردارپر افتخارمان حاجی‌زاده وامثال آنها اعلام می‌کنیم شمامحکم واستواربایستیدماپشت سرشماایستاده ایم تاجعبه سیاه پیدابشودتاتحقیقات وبررسی هاکامل بشودمقصران اصلی شناخته بشونداین یک فداکاری بودکه سردار حاجی زاده آمدواعلام کردکه من به گردن می‌گیرم این ازتواضع وفروتنی اوبود آفرین ما به چنین مردانی افتخار می‌کنیم که اینقدرشجاعت دارنداگرکار اشتباهی انجام دادند بگویندمااشتباه کردیم حاضریم هزینه اش را پرداخت کنیم این شجاعت همین است در میدان جنگ شجاع هستنددرمیدان اخلاق شجاع هستنددرمیدان فداکاری شجاع هستندآفرین شمابودیددست منافقین راازاین کشورقطع کردیدشمابودیدداعش والقاعده رادرمنطقه نابودکردید شما هستید امروزبزرگترین نظام قدرت دنیارا به زانو درآوردید ودر برابرشما خاضع شده است شما بودید که چشم آمریکا را درعین الاسددرآوردیدشمامهمترین پایگاه نظامی آمریکا را منهدم کردید با دقت وشجاعت، آفرین بر شما ما به شما افتخار می کنیم شمافرزندان پرافتخاراین ملت هستید شما کسانی هستید که امام فرمود اگرسپاه نبودکشورنبود، شماکسانی هستید که امام فرمودبه هیچ وجه نظرم از سپاه بر نمی‌گرددشمافرزندان این ملت هستیدکه امام در شأن شما فرمود من سپاه پاسداران رابسیارعزیزوگرامی می دارم ومن ازهمه شماپاسداران متشکرم ماهم امروزبه تبعیت ازامام مان و رهبرمان ازسپاهیان مان تشکر می‌کنیم ازآنها قدردانی می‌کنیم وبه آنها عرض می کنیم شماکه این همه شهید دادیدبدن هایتان قطعه قطعه می شود برای این ملت می آید حالا دشمنان سوژه گرفته اندکه شمارادرمیان ما بی اعتباربکنند نه اشتباه می کند دشمن، پاسداران عزیز ما معتبرترین وقوی ترین ونیرومندترین وعزیز ترین وکارآمدترین نهادنظامی وامنیتی واخلاقی ومعنوی این کشور است دشمن سرداران وپاسداران مارادرمیدان جنگ می کشدودرمیدان رسانه آنهاترورشخصیت می کندتاملت ماراازچنین فرزندانی محروم کندمن امیدوارم ان شاءالله ملت عزیز ما هوشیارند، بیدارندخانواده‌های شهداخاصه این شهدای هواپیما مثل سایرشهدای این کشورمابیش ازدویست وسی چهل هزارشهیددادیم این هم جزءآن شهدااین خانواده‌های شهداچگونه حمایت کردند چگونه صبرکردند انشاءالله این خانواده هاهم صبوری کنند وبه دست دشمنان وسیله‌ای ندهند که دشمنان ماازآن سوء استفاده کنند.
وامّاچند نکته ای هم راجع به انتخابات عرض بکنم شورای محترم نگهبان نظرخودش راراجع به صلاحیت‌ها اعلام کردند آن کسانی که صلاحیت شان اعلام شده مشغول کار می شوند آرام آرام آن کسانی که صلاحیت شان اعلام نشده فرصت دارند مراجعه کنند مدارکی شایدلازم باشدشورای نگهبان ببیند داشته باشند بروندباشورای نگهبان صحبت کنندممکن است شورای نگهبان آنهارا نشناسدیا گزارشهای بدی از طرف مثلاًدشمنان آنهابه شورای نگهبان رفته باشد بروندآنها را توجیه کنندصحبت کنند شاید بسیاری از آنها رفع و رجوع بشود و صلاحیت آنهاتأییدبشودو برگردد درهر صورت آنچه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد قانونی ورسمی درکشورتصمیم بگیردهمه باید تسلیم آن باشیم ما می‌خواهیم مجلس قانون گذاری اگرکسی بااین نهاد قانونی مخالفت کندمعلوم می شودشایسته قانون گذاری نیست که البته چنین کسانی هم ماخیلی کم داریم همه آن کسانی که ثبت نام کرده اندچه تأییدبشوندچه نشوندپای قانون وپای تصمیم شورای نگهبان ایستاده‌انداین احرازصلاحیت ها هم لازم است ما نمی توانیم بگوییم هرکه ثبت نام کردپس خوب است نه ماالبته نگاه مان به مردم این است که همه مردم خوب هستند همه شما خوبید همه شما نورچشم هستید عزیزهستید اما به همه کس نمی شودامانت دادمی شود تو خیابان راه برویدشماکیف پولتان رابه هرکس رسیدامانت بدهید؟ آن کسی که می خواهیدامانت بدهیدباید بشناسیدبایدصلاحیت راتأیید کنیدماکشورامی خواهیم بدهیم به اینهاسرنوشت کشوروانقلاب رامی خواهیم بدهیم به اینهابدهیم وخداوندمی گوید«إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهلِها»بایداهلیت آنهارابشناسیم وبه آنهابدهیم.
خدایا به حق محمد وآل محمد(ص) ملت ما را از همه آفات وبلیات در امان بدار! خدایااین باران رحمتی که فرستادی برکات این زیاد است ما می دانیم برکات باران حتی این باران های سیل زا خیلی زیاداست اما خدایا به ما کمک کن که بتوانیم این آسیب‌ها راکم کنیم و این مصیبت هاراجبران کنیم واین خسارت هایی که برمردم عزیزمان درسیستان وبلوچستان،کرمان وبندرعباس وارد شده جبران کنیم حتماً امروزاینجا عزیزان آمادهستند کمک های شما را بگیرندحالااگرامروزهم نتوانستیدفرداوروزهای آینده حتماً کمک کنید به مردم ومظلوم و محروم منطقه که آسیب دیده اند که انشاءالله مشکلات شان یک مقداری کمتر بشود.
خدایا فقط امام زمان برسان! رهبر عزیز ما را برای ما حفظ بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًاأَحَدٌ(۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم*والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته»

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان خرسان رضوی شد

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان…

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان درقسمت…

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار درروز جمعه…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…