کد خبر: 2551

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۵:۲۴

خطبه های نمازجمعه این هفته۸/۹/۱۳۹۸به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته۸/۹/۱۳۹۸به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور خطبه اول باعرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله العظم روحی وارواح العالمین له الفداءوطلب علودرجات برای روح امام راحل ودعابرای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شما نمازگذاران عزیزخودم وهمه شماراتوصیه وسفارش […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته۸/۹/۱۳۹۸به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور
خطبه اول
باعرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله العظم روحی وارواح العالمین له الفداءوطلب علودرجات برای روح امام راحل ودعابرای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شما نمازگذاران عزیزخودم وهمه شماراتوصیه وسفارش می کنم به رعایت تقوای الهی«تَزَوَّدوا فَاِنَّ خَیرَ الزّادِ التَّقوی‌» بهترین توشه در پیشگاه خداوندتقوا ترک محرمات انجام واجبات،خوب در بحث گذشته عرض کردیم برای مراحل خودسازی به چند نکته بایدتوجه داشت نکته اول نکته مشارطه است یعنی هرفردی اول صبح باخودش شرط کندوپیمان ببنددباتک تک اعضایش اعدادی که کانال وراهی است که انسان را جهنمی بکند،که مرتکب گناه نشودبازبان باچشم باگوش با دست باپاباشکم حرام خوری و با غریزه جنسی، بهشت هشت دَردارد جهنم هفت در، این هفت عضوهرکدام کانالی است به یکی ازدرهای جهنم اگرماهریک ازاین اعضا را کنترل کنیم یک دَری از دَرهای جهنم را به روی خودمان مسدود کرده‌ایم،پس نکته اول مشارطه، شرط کنیم عهد وپیمان ببندیم هراول صبح علتش را هم درهفته گذشته گفتم چرا؟ برای اینکه هرصبح ما یک عمر دوباره ای گرفته ایم خواب نوعی از مرگ است برگشته ایم به این دنیا نکته دوم این عهدوپیمان و این شرط راکه بسته ایم مراقبت کنیم که آیا به این عهد و پیمان مان وفا کرده ایم؟ آیا این اعضاوجوارح راماکنترل کردیم یانه؟پیامبر (ص)فرمودند:«من أرادالسّلامة» هرکس می خواهددینش سالم بماند؛ سلامت دین خیلی مهم است جایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که پیامبر(ص)خبرشهادت اورامی دهند با آن کیفیت حضرت می فرماید«أَفِی‏ سَلامَةٍ مِنْ دِینِی »آیادرآن موقع دین من سالم می ماند؟« فَمَنْ أَرَادَ اَلسَّلاَمَةَ» هرکس می خواهددینش درسلامت بماندپیامبر(ص)فرمودند:«فلیحفظ ماجرابه لسانه »حفاظت کندحراست کنداز آنچه که بر زبانش جاری می شود زبان خیلی خطرناک است پیامبر(ص)وقتی که خطرات زبان رابیان کردند بعضی تحقیق کرده‌اند تاهشتادآسیب برای زبان مطرح کرده اندهشتاد خطر هشتاد آسیب برای زبان، که دیگر اینهایی که خیلی خیلی روشن است مصداقش غیبت و تهمت و نمامی وسخن چینی و شهادت به ناحق و چاپلوسی وامثال اینها است وقتی خطرات زبان رابیان کردندبعضی از اصحاب دچاروحشت شدندمی رفتندیک دانه ریگ زیرزبانشان می گذاشتندکه وقتی می خواهندحرفی بزنندکنترل کنندآیا این حرف، حرف درستی است یانادرست؛ می گویند دو سوم عذاب برزخ از زبان است یعنی اگر زبانشان را کنترل می‌کردند دچاراین مجازات‌هادرعالم برزخ نمی شدند چرا این همه توصیه به سکوت یعنی حرف راسنجیده زدن اول فکر کردن کسی آمدخدمت پیامبر(ص) عرض کرد مراموعظه کن پیامبر(ص) نسبت به افرادی که درخواست می کردندفرزندان موقعیت روحی آنهاراجایگاه آنهارا در نظرمی گرفت به همان تناسب آنهاراپندمی داد، یکی آمده می گویدمن درروستاهستم فاصله ام زیاداست خدمت شما دیرمی رسم پندی به مابده پیامبر(ص)می فرمایند«لاتغضب» غضب نکن خشمگین نشوبسیاری از مشکلات حل می شود بسیاری از گرفتاری هاودرگیری هاپایان می یابدیکی آمده می گویدمراموعظه کن پیامبر(ص)آیه ای از قرآن راتلاوت می کنند« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »هرکس باید پاسخ عملش باشد درقیامت اومجلس راترک کردپیامبر(ص)فرمودند«لَقَدْفَقَهَ الرَّجُل » این اسلام رادرک کرداسلام یعن یهمین یعنی مقیدبودن به واجبات مقیدبودن به محرمات یعنی بداندهرچه که می گوید فردابایدپاسخ بدهدفرمودنداگرمردم می دانستندسخنشان بخشی از اعمالشان است کم سخن می گفتند،«إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا كَثُرَ وُلْدُهُ وَ وُلْدُ وُلْدِهِ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ عِنْدَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ»درروایت آمده که حضرت آدم وقتی فرزندانش نوادگانش زیادشدنداطرافش جمع می شدندباپدر بزرگ ما حرف می زدندسخن می گفتندولی آدم سکوت اختیارمی کرد« فَقَالُوا يَا أَبَهْ مَا لَكَ لاَ تَتَكَلَّمُ » چراحرف نمی زنی؟ چراهمیشه گوشی چراسخن نمی گویی؟ حضرت فرمود«وَهُوَ سَاكِتٌ فَقَالُوا يَا أَبَهْ مَا لَكَ لاَ تَتَكَلَّمُ» چراحرف نمی زنی؟ حضرت آدم فرمود«إِنَّ اَللَّهَ جَلَّ جَلاَلُهُ لَمَّا أَخْرَجَنِي مِنْ جِوَارِهِ عَهِدَ إِلَيَّ»خداوندوقتی که مرااز جوارش خارج کردوخداوندبه من فرمودراه بازگشتت این است«وَ قَالَ أَقِلَّ كَلاَمَكَ »سخنت راکم کن درسخن کم آدم چیزی از دست نمی دهداماوقتی زیادحرف می زنددربین ممکن است مرتکب گناه بشود« أَقِلَّ كَلاَمَكَ » اما صادق(ع) رفیق دوستی داشت همواره درکنار اوبوددرسفردرحضراورابه عنوان رفیق ودوست امام می شناختند یک روز دروسط بازاردرکنار امام حرکت می‌کردیک غلامی داشت اوهم پشت سرحرکت می کردیک مقداری که حرکت کردند نگاه کردبه پشت سرش این غلام را ندیدمجدداًبعدازچندلحظه ای نگاه کرد بازهم ندید اورامرتبه سوم بالاخره غلام راپشت سردیدگفت کجابودی ای حرام زاده؟امام صادق(ع) وقتی این جمله رااززبان اوشنیدسخت برآشفت فرموداین چه حرفی بودبه اوزدی؟گفت که یابن رسول الله این غلام غلام هندی است مسلمان نیستند مادرش هم مسلمان نبوده حضرت فرمودندکه تونسبت ناروایی به مادراودادی اسلام عقدو نکاح و ازدواج هرملتی راباسنن ومراسم خودشان تأییدکرده یعنی هر کس درهرمکتبی وملتی که زندگی می کندیک سری آداب ومقرراتی دارند در رابطه ازدواج شان همان مراسم آن رااسلام تأییدکرده بنابراین این حرام زاده نیست تونسبت ناروایی دادی وازاین به بعددیگرامام صادق(ع) رادرکناراوندیدندطردش کردزبان! فرمودندکسی که می خواهددینش درسلامت بماند« فَلْيَحْفَظْ لِسَانَهُ »زبانش را حفظ کندمراقب زبانش باشد، نکته دوم پیامبر(ص) فرمودند قلبش راهم حفظ کنددلش راهم حفظ کندبعضی گناهان گناهان عملی هستندگناهان زبانی هستندبعضی گناهان گناهان قلبی هستند یعنی چیزی بروز نمی دهد مثلاً سوء ظن گمان بداین یک نوع گناه قلبی است سوء ظن نسبت به دیگران بدبین شدن نسبت به دیگران این سوء ظن،لذاپیامبر(ص)مترصدبودچون درروایت هست کسی که خودش راهم درمعرض سوء ظن قراربدهدملامت نکندمگرخودش رایعنی هم خودش مرتکب گناه شده هم دیگران که سوء ظن برده اندآنها را هم واردگناه کرده، پیامبر(ص)داشت بایکی از زنهایش به نام صفیه سخن می گفت « يَتَكَلَمُ زَوَّجَتْهُ فَمَّربهِ رَجُلٌ مِن اَنصارفَدعاهُ رَسُولُ الله » یکی از اصحاب از کنارپیامبر(ص)گذشت چون دیدپیامبرباخانمی خلوت کرده وداردحرف می زند« و قال: يا فلان هذه زوجتي صفية» پیامبرفرمودند: این زن من صفیه است،« فقال: يا رسول الله، أفنظن بك إلاّ خيراً؟» ماجزخیرونیکی وخوبی درباره شماگمانی نمی بریم پیامبرفرمودند« اِن الشيطان يجري من ابن آدم مَجرى الدم ، وخشيت أن یدخل علیک » فرودندشیطان همچون خون که دربدن انسان ودرمویرگ هاوجریان داردشیطان هم می آیددروجودانسان قل قلکش می دهداوراوسوسه می کندممکن گمان بد به من ببری لذا اعلام می کندپیامبر(ص)که این زن من است یعنی یک وقت سوء ظن نسبت به من نبری یعنی واردگناه نشوی، سومین نکته فرمودند«فَلْیَحْسُنِ عَمَلِهِ»عملش راهم نیک انجام بده «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»(أَحْسَنُ عَمَلًا) یعنی (اتقن عملا) تفسیرشده کارش رامحکم استواردست انجام بدهد اگر ما درست کارمان راانجام بدهیم بسیاری ازمشکلات حل است کشاورز کارش رادرست انجام بدهد صنعتگر کارش رادرست انجام بدهدآن که به اصطلاح پشت میزاداره است کارش رادست انجام بدهدهمه کارشان را درست انجام بدهند غش وفریب درکارشان نباشد آن تولیدگرآنچه را که تولید می کند بعد از کیفیت و کمیت نزند،کارش را درست انجام بدهد بسیاری از مشکلات ما حل می شود.قسمتی از سلامت دین فرمودنددراین که هرکس کارش رادرست و کار نیک انجام بدهدوچهارم فرمودند: «ولیقسرعمله» آرزوهایش راکم بکند« إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ» آرزوی درازفرمودندآخرت راهم ازیادانسان می بردآرزوهایش راکم بکندیک زبانش راحفظ کنددو قلبش رااز وسوسه هاحفظ بکندسوم کارش رادرست انجام بدهدچهارم آرزوهایش راکم کند.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ*إِنَّ الْانسَانَ لَفِى خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ ِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرِ*﴾ صدق الله العلي العظيم * والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته)
خطبه دوم
مجدداً همه شمارا توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی وترک محرمات، هفته بسیج را داشتیم این ایام رابه همه بسیجیان تبریک وتهنیت عرض می کنم بعدازلانه جاسوسی که توسط فرزندان امام در واقع گرفته شد آمریکا مارا تهدید نظامی کردوامام این تهدید را تبدیل به یک فرصت کرد، فرمان تشکیل بسیج مستضعفان را داد واین تهدید که تبدیل به یک فرصت شدیعنی تشکیل بسیج به صورت یک جوانه زد وامروزچهل سال ازعمربابرکت این شجره طیبه می گذردوتبدیل به یک درخت تنومندشده اصل هاثابت وفرع هافی السماءریشه دراعماق جامعه وایمان مردم داردوشاخه‌های او برافراشته وثمربخش شده درابعادمختلف وامروزاهمیت بسیج برای همه روشن ومبرهن است یک تهدیدتبدیل به یک فرصت شد، این ایام رابه همه این عزیزان تبریک وبرای همه آرزوی توفیق داریم؛
نکته بعدی رهبرمعظم انقلاب بعدازغائله یکی دو روزهم گذشته بود اظهار موضع کردندفرمودند من در این زمینه تصمیمی نگرفتم ولی آن چرا که سران قواتصمیم گرفته اند تأیید می کنم وحمایت می کنم خوب ببینید که کشور دچارآسیب شده بودعده ای دست به تخریب وآشوب گری زده بودندحالااگراین تصمیم لغو بشودچه عارضه ای خواهد داشت؟ ۱- سنت شکنی می شود یعنی چه؟یعنی درآینده هرتصمیم درستی که نظام بگیردخوب این یک باب می شودیک عده ای بریزندتوی خیابان‌هادست به آشوب وتخریب وآتش‌سوزی واز بین بردن اموال خصوصی و دولتی و عمومی؛ نتیجه می‌گیرنداین یک باب می شود؛ رهبری در این زمینه بسیارحساس هستندببینیددرفتنه۸۸ که مسئله بطلان انتخابات را مطرح می‌کردندرهبری قرص ومحکم ایستادندشش ماه این مسئله ادامه داشت ولی ازنظرشان عدول نکردند چرا؟ چون یک باب وسنت می شد برای آینده برای این که این سنت شکنی نشودقرص ومحکم ایستادند البته مشکل این طرح این بودکه قبلاً اطلاع رسانی نشدهمین طرح دردولت قبلی انجام گرفت تحت عنوان دادن یارانه ولی یکی دوماه قبل اطلاع رسانی شدمردم راآماده کردندحتی وجوهی هم به حساب مردم واریز شد اماحق برداشت نداشتنداین مردم بودندکه اصرارمی کردندمی گفتنداین طرح راپیاده کنیدهیچ مشکلی بوجود نیامد؛ همین طرح پیاده شددررابطه یارانه پول هم به حساب مردم واریزشده بوداماحق برداشت نداشتندگفتندهروقت این طرح پیاده شدشماحق برداشت داریداین مردم بودندکه استقبال می کردندمشکلی بوجودنیامدبنابراین تدبیرلازم بود این طرح بی تدبیری بوددرنحوه اجرای آن مضافاً مگرماندیدیم دوتاغائله مهم دردوتاکشورعراق ولبنان مشابه همین غائله اتفاق افتاداعتراضات مردم برحق بود یک عده ای آمدندنفوذ کردندموج سواری کردندومدیریت کردند وآن مسائل رادرعراق ولبنان بوجودآوردندمگرچقدرفاصله داشت یک هفته نه این راندیدیم ما؟ احتمالش رانمی دادیم که این غائله ای توی کشورمااتفاق بیافتد؟قبلاًاطلاع رسانی بکنیدمردم راآگاه کنیدمضافاً وزیرنفت سه چهار شب قبل می گویدکه دردولت وهیأت دولت هیچ تصمیمی دراین زمینه گرفته نشده آخردروغ بااین آشکارا هیچ تصمیمی گرفته نشده درمورد افزایش بنزین بعدچه طوری می شوددوسه چهارشب بعداین تصمیم گرفته می شود ما می خواستیم از اصل غافلگیری استفاده کنیم؟ اصل غافلگیری که دررابطه دشمن استفاده می شود جالب است که دیروز پریروزآقای رئیس محترم جمهورهم فرمودندکه من صبح جمعه باخبرشدم ازافزایش بنزین یعنی آقای رئیس جمهورهم غافلگیرشده اند.این چه برنامه ای است؟ این چه اوضاعی است حالااین غائله رخ داداین همه خسارت دههاهزارمیلیاردبعضی هاصدهاهزارمیلیاردمی گویندخسارت به این مملکت واردشده کی بایدجواب این بی تدبیری رابدهداین تصمیم غلط رادرنحوه اجرابدهد؟ این مشکلات بوجودآمدبنابراین یک ایراداین است که اجرای طرح اشکال داشت بایداطلاع رسانی می شدمی گویندکه اگرماقبلاً طلاع می دادیم مردم بنزین ذخیره می کردندشمازمان اجرایش رانمی گفتیدولی اطلاع می دادیدفوائدطرح راکه برنامه ما چیست تحت عنوان بسته معیشتی این رامردم آگاه بودنددرجریان بودنداطلاع رسانی می شدبسیارخوب بعداین طرح اجرامی شد، نکته بعدی رهبری سه توصیه کردندبه سه گروه ۱- توصیه کردندبه دولت ومسئولین که خوب حالاکه این طرح پیاده شده شماوظیفه تان رادقیق انجام بدهیدیعنی چه؟ یعنی این بسته معیشتی که به مردم داده می شوددرقبالش جلوافزایش قیمت هارابگیرید، اگر بناست جلوافزایش قیمت هاگرفته نشوداین بسته معیشتی که مشکل مردم راحل نمی کند، تازه بعدبایدیک چیزی هم رویش بگذارندوآنچه راکه موردنیازشان است تهیه کننددراین جهت وظیفه تان قرص ومحکم انجام بدهید، به مأمورین امنیتی توصیه کردندشما به وظیفه تان عمل بکنیددررابطه برخوردباعوامل آشوبگروقوه قضائیه هم به وظیفه اش عمل بکندبه مردم یک توصیه کردندفرمودندملت صفشان را ازآشوبگران جدابکنند، به این نکته کمترتوجه می شود یعنی بعدازمواضع رهبری که فرمودندصفشان راازآشوبگران جدابکنندمردم پیام رهبری راگرفتندوبه جان خریدند وآشوبگران راتنهاگذاشتندوبعدازاینکه مردم جداشدندازآنها؛ آنهارادرظرف چهل وهشت ساعت گرفتند و جمعشان کردندبه علاوه مردم آمدندتوی صحنه تظاهرات کردندحمایت کردندازنظام اعلام کردندرهبرپیام شمارابه جان خریدیم ماازنظام حمایت می کنیم ماازارزش های نظام حمایت می کنیم ماهستیم امیرالمؤمنین علی (ع) آرزو می کردچنین مردمی را،بعدازپایان یک جنگی که گِله داشت ازیارانش گله داشت ازاصحابش فرمود:مادرصدر اسلام جانفدایی کردیم ایثاروگذشت ازخودمان نشان دادیم درجنگ هاحضورداشتیم«فَمَرَّةً لَنَالعَدُوِّنَاوَمَرَّةً لِعَدُوِّنَا مِنَّا» گاهی دشمن ازمانیرومی گرفت گاهی مادشمن رابه هلاکت می رسانیدیم مااین طوری بودیم«فَلَمَّارَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِّنَا الْكَبْتَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْنَاالنَّصْرَ» وقتی خداوندصداقت مارادیدکه پای دینش ایستاده ایم از جانمان ازمالمان حاضریم درجهت تقویت دین خدابذل کنیم ماراپیروزکردودشمن راذلیل وخارکرد«حَتَّى اسْتَقَرَّ الْإِسْلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ وَ مُتَبَوِّئاً أَوْطَانَهُ»تااینکه اسلام مستقرشدوگسترش پیداکردبعدحضرت می فرمایند:اگرمامثل شمابودیم به اصحابش می گوید درصدراسلام «مَا قَامَ لِلدِّينِ عَمُودٌ» خیمه دین استوارنمی شد«وَلَااخْضَرَّلِلْإِيمَانِ عُودٌ» وشاخه ایمان سبزنمی شد این روشی راکه شماگرفته ایددرآینده به جای شیرازپستان خلافت خون خواهیدمکید«وَلَتُتْبِعُنَّهَا نَدَماً»دچارندامت و پشیمانی می شوید،امیرالمؤمنین(ع)ازاصحابش گله می کردامروزفرزندعلی فریادمی زندصفتان راازصف آشوبگران جداکنیدسمعاً وطاعتا پیامت وراشنیدیم وظرف چهل وهشت ساعت غائله خاتمه پیداکرد.عزیزان مردم کارشان راانجام دادنددرست است مسؤلین هم بایدتشکروسپاسگذاری وقدردانی ازاین حضورملت کنندکه این غائله راخوابندندوامیدبدخواهان راتبدیل به یأس کردندونطفه راوفتنه راخاموش کردندچشم فتنه رادرواقع کور کردند رهبری از این غائله تعبیرکردند۱- توطئه عمیق خطرناک تعبیر رهبری است غائله مهمی است درعین حال این حضورمردم فیصله دادبه این غائله مردم وظیفه شان راانجام دادند،مردم هروقت انقلاب بخواهدازآنهاازجانشان از مالشان ازحیثیتشان از هستی شان دریغ نمی کنندپای کارهستنداین نوبت هست به مسئولین که مشکلات این مردم را حل کننداین مردم دیگرمشکل دارنددررابطه گرانی وبی کاری واشتغال به کاروامثال این هادیگررنج این مردم مضاعف نشودبکاهندازاین رنج باکنترل بازارالان بالاخره شمابهتراز بنده می دانیدآیاقیمت هاافزایش پیدانکرده؟ شما مراجعه می کنیدبه همین مغازه هااین راکنترل بشودتوصیه کردندبعضی ازدوستان که سعی کنندعزیزان برونداز فروشگاه های بزرگ خریدکنندکه آنهابیشترقابل کنترل هستندفاکتورمی دهندمعمولاً ان شاءالله کسبه ماهم توجه کنند حال مردم رادرنظربگیرندهمه بایدکمک کننددولت قوه قضائیه توصیه داشتندرهبری ریاست قوه قضائیه بارهااعلام کردندکه مسائل حاشیه ماراازهدف اصلی بازنمی داردمادنیال مفسدین هستیم باآنهابرخوردقاطع خواهیم کردیقه آنهاراخواهیم گرفت سخن گوی قوه قضائیه فرمودندمابازاردست مانیست ولی کسانی که کوتاهی کننددرانجام وظیفه شان ماسراغ آنهاخواهیم رفت بنابراین این قابل تشکروستایش است که حرکت قوه قضائیه یک بارقه امیدی دردل مردم ایجادکرده که می شودبادانه درشت هاومفسدین برخوردکردباآنهاراپای میزمحاکمه کشاندوباآنهابرخوردبشود ببین هرچه که مردم راامیدواربکندبه این مسائل اعتمادمردم راجلب بکنیم این سرمایه اجتماعی افزایش پیدامی کندیعنی این ملت هستندکه پشتیبان این نظام هستندسرمایه اجتماعی نظام ملت است واین ملت رابایدامیدوارکردبارقه امیددردل این مردم ایجادکردوفرمودندماهم پای کارهستیم بادولت همکاری می کنیم دررابطه مبارزه باگرانفروشی وکنترل بازارهمه بایددست به دست هم بدهیم از دولت ازقوه قضائیه ازقوه مجریه خود مردم بهترین عامل هستنددرجهت کنترل بازاروقیمت هاان شاءالله کاربه همین شکل ادامه پیداکنددیگردررنج مردم افزایش پیدانکند.
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَ الْعَصْرِ*إِنَّ الْانسَانَ لَفِى خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ ِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرِ*﴾ صدق الله العلي العظيم * والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان خرسان رضوی شد

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان…

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان درقسمت…

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار درروز جمعه…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…