کد خبر: 2566

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۶:۰۶

خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸/۹/۲۲ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۲۲/۹/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول : گنج های رزق وزندگی خوب در سایه اخلاق حسنه و اخلاق نیک است، کسی به شماتوهین کندوبعد شمابتوانید جوابش رابدهید بتوانی انتقام بگیری اما این کاررا نکنی عفوش کنی ببخشی […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۲۲/۹/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول : گنج های رزق وزندگی خوب در سایه اخلاق حسنه و اخلاق نیک است،
کسی به شماتوهین کندوبعد شمابتوانید جوابش رابدهید بتوانی انتقام بگیری اما این کاررا نکنی عفوش کنی ببخشی بگویی برو دنبال کارت بخشیدمت این کرامت نفس است.
خطبه دوم % جمهوری اسلامی که به فرموده امام دوکلمه است ونه بیشتر ونه کمتریعنی حاکمیت امت اسلام حاکمیت مردم مسلمان، اساس این حکومت مردم هستند.
قبل ازانقلاب جامعه متدین ماومستضعفین وطبقات پایین کاره ای نبودنددراداره کشورنقشی نداشتند.
مابافداکاری آن روزی که کشورمشکل جنگ داشت همین شماها گفتیدمابایدمشکل راحل کنیم وحل کردیدامروز هم همین طوری است باید رأی بدهیم تلاش کنیم افرادقوی نیرومند توانمند ولایتمدار مؤمن شجاع وبصیروپاکدست انتخاب کنیم.
خطبه اول
« عبادالله اوصیکم و نفسی بتقوی الله»پیامبر عزیز و بزرگ اسلام حضرت محمد بن عبدالله(ص) خداوند او را در قرآن به خُلق عظیم معرفی می کند خداوند واو به عنوان یک پایه اساسی اخلاق انسانی واخلاق بشری معرفی می‌شود و یکی ازاهداف بلند رسالت خود را تکمیل اخلاق انسانی، مکارم ومحاسن اخلاقی بشرمی نامد«إِنَّی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ لِمَحاسِنُها»راجع به محاسن اخلاقی در هفته گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم اخلاق خوب یا اخلاق حَسنه برای سهولت معاش است برای اینکه کسب وکارما رونق پیدا بکند، برای اینکه در امنیت و رفاه زندگی کنیم، سفارش به محاسن اخلاقی شده تأمین زندگی ما معاش ماودرواقع زندگی مدنی بشروتمدنی بشربراساس محاسن اخلاقی است،راست گفته اند امانت دار بودن خوش برخورد بودن منظم بودن دانسته کارکردن اینها محاسن اخلاقی است که تمدن بشررامی سازدمحاسن اخلاقی درتعریفش گفته اندآن اخلاقی است که با طبیعت وغرائزانسان همخوانی داردانسان طبیعتاً از اوخوشش می آیدچه مؤمن باشدچه کافر باشدغرائزانسان باآن اخلاق مخالفت نمی کند اگر کسی راست بگو باشد غرائزمنعش نمی کند ازراستگویی وچه بسا غرائزانسان دراثر همین اخلاق حسنه فعال‌ترشوندوبهترمورد استفاده قرارمی گیرند؛ لذا محاسن اخلاقی پایه زندگی عمومی است همه انسان هامی توانند محاسن اخلاقی را به دست بیاورند و بلکه موظف هستنداین کاررا بکنندازمواهب ونعمت های آن اخلاق هم استفاده بکنند امیرالمؤمنین(ع) فرمودند«فی‌ سِعَةِ الْاخْلاقِ کُنُوزُ الْارْزاقِ»گنج های رزق وزندگی خوب در سایه اخلاق حسنه و اخلاق نیک است، مؤمن هم می گوید« رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً» وکافرهم می گوید« رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً » فرقش این است که مرمن به دنباش می گوید «وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً» کافرمی گوید«ومالنا فی الاخره من الخلاق» ماباآخرت کاری نداریم توهمین دنیابه ماحسنه بده، یعنی اخلاق حسنه یعنی آگاه به معاش ومعاشرت درست رااز خدامی خواهیم وازخدامی گیرند، این کف زندگی انسان است یاانسانیت حداقلی اگرکسی همه محاسن اخلاقی راداشته باشد یک زندگی خوب وآرام ودرامنیت ودررفاه داشته باشدکف زندگی انسانی وحداقل زندگی انسانی را دارد؛راست می گوید،مال مردم نمی خورد،امانتداراست، منظم است، معطراست؛ مؤدب است، خوب صحبت می کند، روابط عمومی اش خوب است این حداقل انسانیت را به دست آورده؛امااسلام و اولیای دین به زندگی انسانی حداقلی قانع نیستندوتلاش می کنندکه سطح زندگی انسانی مارا بالاببرند،این که راست می گوییم امانت داریم خوش برخوردیم منظم هستیم کافی نیست اینها ممکن است توحیوانات هم باشد؛بلکه مارا خداوند متعال و پیامبر(ص) دعوت کرده اندبه مکارم اخلاقی،به آن اخلاقی که کرامت به ما می‌دهدقیمت مارابالامی بردبه ماتعالی می دهدازسطح زندگی بالاتری ازنظرانسانی برخوردارمی شویم بزرگ می شویم بزرگوارمی شویم عظمت پیدامی کنیم؛تمایلات عالی انسانیت درمااوج می گیردورشد می کندمثل آزادی؛ آزادی خواهی؛عدالت، عدالت خواهی؛ فداکاری و ایثار اینها مکارم اخلاقی است به قول روانشناسان بامحاسن اخلاقی انسان به مرحله مَن می رسد؛امابا مکارم اخلاقی انسان به مقام شامخ من برتر می رسد انسان برترانسان بالاتر؛امام صادق علیه السلام دریک سخنی فرمودند:« إِنَّ اللَّهَ عَزّوَجَلّ خَصَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَکارِمِ الْأَخْلَاقِ فَامْتَحِنُواأَنْفُسَکمْ»خداوندمتعال پیامبرانش را اختصاص داده به مکارم اخلاق شما هم خودتان راامتحان کنید«فان کانت فیکم فحمدالله»اگر شما هم مکارم اخلاق داشتی خداراشکربگوزیادش کن«واعلموان ذالک من خیر»بدان که این خیری بوده که خداوند به توعنایت کرده که داری مکرمت اخلاقی هستی بزرگواری باگذشتی اهل عفوی یک درجه بالاترازمحاسن اخلاقی است«واِلاتکن فیکم» امااگردرمیان شما مکارم اخلاق نیست«فاسئل الله وارقبواالیه فیها» همیشه از خدابخواهید دعاکنیدکه خدامکارم اخلاق به شمابدهد دعای مکارم الخلاق امام سجاد(ع)رادرصحیفه سجادیه زیادبخوانیدچون آن دعاانسان رابه تعالی وتکامل وپیشرفت انسانیت دعوت می کندفردی که از مکارم اخلاق برخورداراست به خوشبختی وسعادتمندی مردم فکر می کندنه به رفاه وآسایش خودش؛ وبلکه ممکن است خودش رافدای سعادت وآسایش مردم بکنداین دارای مکرمت اخلاقی است خودراوقف خدمت به مردم می کندآن هم نه خدمت بامنت خدمت برای مزدنه خدمت برای جمع کردن مرید وهوادار؛ طرفداربلکه روحیه جوانمردی دراوست فتوت وجوانمردی او اقتضا می کند به مردم خدمت بکند نمی تواندآرام بنشیند وببیند مردم نیازی دارند واو برای رفع آن نیاز تلاش نکنداحسان می کندولو که به او اسائه بکنندیکی از مکرمت های اخلاقی این است فرمودند«الاحسانُ الی من اَسائه»کسی به شماتوهین کندوبعد شمابتوانید جوابش رابدهید بتوانی انتقام بگیری اما این کاررا نکنی عفوش کنی ببخشی بگویی برو دنبال کارت بخشیدمت این کرامت نفس است اگر انتقام بگیری حق توست آن محاسن اخلاقی است؛ عدل برقرار می شودتوازن اجتماعی به وجود می آید اما اگرعفوکنی هم توازن اجتماعی وعدل و هم رشد انسانی وکمال، داستان هابیل و قابیل رادر قرآن خداوندنقل می کندشماحتماًبه کرات شنیده اید« وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ» داستان هابیل وقابیل که خدانذرکرده اندخداوندنذرهابیل راقبول کردوقابل راقبول نکردقابیل حسودی اش شدونسبت به برادرش بدبین شد وتصمیم گرفت برادرش را بکشدحالانکته محل شاهد من اینجاست قابل باهابیل گفت می کشمدهابیل گفت « لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقتُلَني ما أَنا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيكَ لِأَقتُلَكَ» اگرتودست درازکنی مرابکشی من این کارانمی کنم من دست درازنمی کنم تورابکشم این کرامت است اگرتومرابکشی من تورانمی کشم من می بخشم این کرامت است هابیل کرامت داشت امایک درجه کمی بعدبه قابیل گفت« إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» من می خواهم تورا با گناه خودت و گناه من به هر دو دلیل و به هر دو علت در جهنم بیندازم وتورادر قیامت بسوزانم این دیگربا کرامت نمی سازد اینجاست که پیغمبر ما خاتم الانبیا(ص)است اینجاست که اسلام دین کامل است؛ این جاست که ائمه ماازانبیاء گذشته بالاترندبه مامی آموزنداگر کسی به شمابدکردشما ببخشش همان کاری که هابیل کردامابرایش دعا کن که خدایااین آدمی که درحق من بدکرده توهم اوراببخش نخواه به قیامت به جهنم بروداین از کرامت انسان نیست که دیگری رابه جهنم بیاندازد،گاهی وقت هاماصحبت می کنیم باشدان شاءالله به قیامت درقیامت حساب توراببینم عیبی ندارداماکرامت نیست پیغمبراسلام رااذیتش می کردندآزارش می دادندبعدمی رفت دعامی کردمی گفت خدایا قوم مراببخش آنهایی که روی سرمن خاکسترمی ریزندببخش نکنداین هاراعذاب کنی به جهنم ببری بگویی پیغمبرمراآزارکردید به اصحابشان هم یاددادنداصحاب پیغمبر(ص)وائمه(ع) هم همین طور بودنداگرمردم آنهارااذیت می کردندمی رفتندمسجدبرای آن کسی که آنهااذیت کردندنمازمی خواندندودعامی کردندکه خدایااین آدم به من توهین کردخدایاازاوبگذر، این کرامت است این اوج تعالی انسان است دعابرای دیگران «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا »این کرامت انسان%
خدایابه حق محمدوآل محمد(ص)ماراازاخلاق کریمانه پیامبروآلش برخورداربفرما؛به حق محمدوآل محمد(ص)به ماتوفیق تعالی جانمان وروحمان و انسانیتمان عنایت بفرما؛ فرج امام زمان(عج) برسان؛ رهبرعزیزمارابرای ماحفظ بفرما، خیرات وبرکاتت رابراین کشوروبراین این ملت نازل بفرما؛
اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم»
خطبه دوم
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»«فَلاوَرَبِّكَ لايُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاًمِمّاقَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواتَسْلِيماً»خداوند متعال دراین آیه قسم می خورد به خودش»«فَلاوَرَبِّكَ» به پروردگارتوای پیامبر(ص)قسم که ایمان نمی آورندبه خدا کسانی که حاکمیت توراقبول نکنندوکسانی که برای پیاده کردن اسلام به توکمک نکنند؛ بالاترین معروف تشکیل حکومت اسلامی است که شما ملت بزرگ درطول این۴۰سال این کاربزرگ تاریخی راانجام دادیدوبالاترین منکرتن دادن به حکومت طاغوت وغیر اسلامی است این جمهوری اسلامی که به فرموده امام دوکلمه است ونه بیشتر ونه کمتریعنی حاکمیت امت اسلام حاکمیت مردم مسلمان اساس این حکومت مردم هستندجمهوری است اسلام به تعبیر ما طلبه هاقیدتوضیحی است یعنی جمهوری به خاطراینکه مردم مسلمانند مردم باورهای دینی دارندآنچه ازرأی و فکر این مردم تراوش می کند اسلام خواهد بود؛اگرمردم نباشنداسلام حاکمیت پیدا نمی کندنماز خوانده نمی شودعدالت اجرا نمی شودآن که احکام اسلام رااجرامی کندعدالت پیاده می کنداحکام دین راعملیاتی می کندمردم هستند لذاامیرالمؤمنین(ع)وقتی مردم پای کار نیامدند رفت خانه نشست وآن روزی که مردم پای کارآمدند آمد به میدان و فرمود«لولَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا » قبل ازانقلاب جامعه متدین ماومستضعفین وطبقات پایین کاره ای نبودنددراداره کشورنقشی نداشتندعده ای اعیان واشراف بادربارپهلوی زدو بندمی کردندباهمکاری وهماهنگی سفارت خانه های انگلیس وآمریکامجلس وشوراومجلس سناودولت ووزیرتشکیل می دادندتوده مردم عوام مردم خصوصاًمؤمنین مسجدی هانمازخوان هانمی توانستنددرسرنوشت کشورنقش اساسی ونقش مهمی ایفابکنندامروزبه برکت جمهوری اسلامی رأی یک نفرمستضعف پایین شهری عوام ساده درسرونوشت کشوراثرمی گذاردبایدخیلی مسئله جمهوری راو انتخابات راجدی بگیریم نبایدبی تفاوت باشیم نبایدبنشینیم تماشا کنیم آقابه ماکه ربطی نداردمایک گوشه ای زندگی خودمان را می کنیم نه همین رأی یک نفرساده عامی یک نفررابه مجلس می بردیک نفررارئیس‌جمهور می کنددرسرنوشت کشوراثرمی گذاردشماشنیده اید خوانده ایددرتاریخ عده ای رامامذمت می کنیم ملامت می کنیم آن کسانی که امیرالمؤمنین(ع)وحضرت زهراسلام الله علیهمامی رفتند درخانه شان بیاییدبه مارأی بدهیدتوهمین روزهایی که الان حضرت شهادت حضرت زهرا(س)نزدیک است توی همین روزهابوده می گفتندنه مانمی توانیم ماچنین وچنانیم هزاران عذروبهانه می آوردندنیامدندپای امیرالمؤمنین(ع)بیاستندورأی بدهندوبیعت کنندبا امیرالمؤمنین(ع)تا امیرالمؤمنین(ع) حقش رابگیرد چرا می گوییم بد کردند؟چرامی گوئیم علی راتنها گذاشتند؟مادیگراهل کوفه نیستیم علی راتنهابگذاریم امروزهم همان است نباید بنشینیم تماشاچی باششیم تادیگران که شاید هم اهداف و اغراض بیگانگان را دنبال کنندبیایندورأی بدهند و نماینده انتخاب کنند گاهی وقت ها بعضی ها وسوسه می کنند آقا این قدر انتخاب کردیم چی شد؟ اگر انتخاب نمی کردیم چه می شد اگر انتخاب نکنیم چی می شود اگر پای صندوق رأی نرویم چی می شود؟آن طرفش را نگاه کنیم که بد و بدتر اگر باشد باید بد را انتخاب کنیم نباید بی تفاوت باشیم کناری بیاستیم؛کسی که تبلیغ کندکه مردم ولش کنیدبابا انتخابات چیست؟رأی اثری دارد این هم خلاف شرع کرده خلاف فتوای علما و فقهاوهم خلاف عقل کرده وهم خلاف استقلال وملیت کشورکرده مگرمی شود انسان مسلمان باشدعاقل باشد ایرانی باشد سرنوشت کشورش راتوجه نکند و به هر شکلی شده رها بکندمی گویندآقامامشکل داریم خوب بله کشورمشکل داردآیاازجوانمردی است دروقتی که کشورمشکل داردکشوررارهاکنیم به حال خود؟کشورمشکل داردآری دشمن داردآری کی باید مشکل کشورراحل کند؟ماملت ماوحدت مابافداکاری آن روزی که کشورمشکل جنگ داشت همین شماها گفتیدمابایدمشکل راحل کنیم وحل کردیدامروز هم همین طوری است باید رأی بدهیم تلاش کنیم افرادقوی نیرومند توانمند ولایتمدار مؤمن شجاع وبصیروپاکدست انتخاب کنیم مالک اشترها،هشام ابن حکم ها،فضل ابن شاذان هاومدرس هاکه پنجه درپنجه دشمنان این کشوربیاندازندوحریف آنهابشوندوآنهارابه عقب برانند، دشمن ازحضورآنها در مجلس بترسد،دشمن ازحضور نماینده نیشابوردرمجلس بهراسدآن نماینده نه نماینده ابوموسی اشعری وارترسوضعیف بی اراده گوش به حرف کن جریانات که درکف مجلس سرگردانند نمی دانندچه باید بکنندلابی های دوروبرآنهاراشکارمی کنندورأی آنهارامی قاپندوبه نفع دشمنان گاهی وقت هامصادره می کنندرأی این ملت مؤمن این ملت ولایتمداراین ملت مسلمان این ملتی که دوهزاروچهارصدشهیدداردرأی این رابه نفع کسانی که به شهادت عقیده ندارند به اسلام عقیده ندارندبه ولایت عقیده ندارندبه نفع آنها مصادره می‌کنند؛ این ازاین است که ممکن نماینده ضعیف باشد، ما بایدحواسمان باشدهم درانتخابات شرکت کنیم کشوررایاری کنیم کشور مشکل داردعده ای می گویندآقامابه سربازی نمی رویم سربازی نمی روی غیبت می کنی چرا؟ کی می خواهداین کشوررااداره بکند؟ مامالیات نمی دهیم چرانمی دهید؟این کشورراباید مااداره کنیم باید جوانان ما مرزهای اوراامن کنندبایدسربازان ماآموزش ببینندآماده بشوند«تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ»بشوندبایدبامالیات ماکشور آباد بشودمنتظریم دیگران بیایند،جنگ است باور کنیدجنگ است جنگ سیاسی جنگ اقتصادی سلاح مادراین جنگ رأی ماست آن روزی که پای صندوق های یک رأی می دهیم مایک سربازی هستیم که یک موشک به قلب دشمن شلیک کردیم، حواسمان باشدممکن گاهی جوجه رارنگ کنند و ماراگول بزنند ما ملتی با فرهنگ ملتی بزرگ باسابقه باید برویم سراغ کسانی که با کفایتند دشمن از افراد با کفایت وقدرتمند در مجلس در دولت در هر کجا باشد می‌ترسدوسعی می‌کنندآنها را ازرده خارج کنندآنهاراترور شخصیت بکننداز آنهالولوخرخره درست کنند شمانیشابوری هامسن ترهایادتان است درهمین نیشابوربرای شهیدمظلوم چه کردندیک عده قلیلی یک عده اندکی دربرابرشهید مظلوم چه شعارهایی دادند؟ مگریادمان رفته آنهامی ترسنداز شهید بهشتی هاامروزهم همان جریان وجودداردامروزهم بایدحواسمان باشد آن افرادی که درنقاب نفاق سراغ کارهامی آیندآنهارادرست بشناسیم وبدانیم که باهوشیاری ان شاءالله از کشورحمایت کنیم.
بیست وهفتم آذرروزوحدت حوزه ودانشگاه روزشهادت آیت الله دکترمفتح راهم گرامی می داریم وبه جوانان عزیزدانشجویان اساتید گرامی حوزه های علمیه طلاب ومعلمان ومدرسان ارزشمنداین دونهادعلمی خسته نباشید می گویم وآن سفارش امام را برای شمافقط می خوانم امام فرمودندبایدهمه اشخاصی که علاقمندبه این کشورهستند علاقه مندبه اسلام هستندتوانشان راروی هم بگذارند برای اصلاح دانشگاه، خطر دانشگاه از خطربمب خوشه ای بالاتر است چنان که خطرحوزه علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است بایدتهذیب شوند اشخاصی متعهد در حوزه و دانشگاه کمر همت ببندندبرای اصلاح جوانان برای اصلاح جامعه این دومرکزباید باهم باشندباید علم وعمل علم وتهذیب به منزله دو بال باشند برای پروازملت، برای پیشرفت کشوراین سفارش امام است به حوزوی ها به دانشگاهیان؛خدایا حوزه های علمیه ماودانشگاهیان مارادرراستای منویات امام عزیزوپیشرفت این کشوریاری بفرما!
روز حمل و نقل را ۲۶ آذر ماه سال ۶۲ که اجناس زیادی در بنادر جمع شده بودوبه خاطر جنگ وحوادث پیش آمده امکان نقل وانتقال آنهابه داخل کشورنبودبافرمانی که امام دادندرانندگان کامیون هاوتریلی هاجان برکف گرفتندوروانه بندرهاشدندویک حماسه آفریدند روز۲۶آذرروزحمل ونقل روزی که بایدرانندگان باهمت پرتلاش خدمتگزارکه در بیابان هاواقعاً شب و روز سرما وگرما تلاش می‌کنند بایدخسته نباشید بگوئیم راهداران محترم همینطور، هرگاه کشور مشکلی داردبایدبه میدان برویم این رانندگان همین کارراکردندآن روز مشکل کشوراین بودکه کالاهاازبندر به مرکز کشور منتقل نمی‌شداین رانندگان رفتند و مشکل را حل کردندوان شاءالله ماهم در انتخابات ازاین روحیه ایثاروفداکاری وروحیه ای که ناشی از فرهنگ متعالی ایرانی است ان شاءالله استفاده کنیم و من به نکته ای هم اشاره کنم که دولت ستمکار نیجریه عالم مجاهدومظلوم شیخ ابراهیم زکزاکی وخانواده محترم اوراکه سخت زخمی ومریض هستنددوباره به زندان انداخته این روحانی مجاهدوانقلابی که چهارفرزندش شهیدشده اندجلوچشمش خودش وزنش آن طورزخمی شده والان دهها تیرو ترکش دربدن اووزن اوست،من نمی‌دانم حقوق بشرهاکجاینددنیای اسلام کجاست؟چراازمظلوم حمایت حمایت نمی کنندمگر امیرالمؤمنین(ع)«كونا لِلظّالِمِ خَصْماوَلِلْمَظْلومِ عَوْنا»مامروزدرتبعیت ازاین سخن امیرالمؤمنین(ع)دولت نیجریه رامحکوم می کنیم وازاو می خواهیم این عالم مجاهدوبزرگواررااذیت نکندوبگذاردزندگی معمولی خودش راانجام بدهدوماازمجاهدت هاوفداکاری هااین روحانی مجاهد وبزرگ حمایت می کنیم. خدایابه آبروی محمد و آل محمد(ص) اسلام ومسلمین یاری بفرما!فرج امام زمان برسان! رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما! به حق محمدوآل محمد(ص)مارادراین انتخابات دراین امتحانات سرفرازبیرون بیاور! به ماتوفیق رأی درست رأیی که توبپسندی،امام عصر(عج)بپسندد، رهبرمان راخوشحال کندشهیدانمان راخوشحال کندتوفیق چنین رأیی به ماعنایت بفرما! خدایامارایاری کن که تادرحماسه انتخابات امسال بتوانیم دشمن راناامیدومؤمنین راامیدوارکنیم!به آبروی محمدوآل(ص)آبروی مارامریز! گناهان ما بریز! مرضای ماشفاکرم بفرما!عاقبت امرماختم به خیربگردان! روح امام وشهیدان راشادگردان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًاأَحَدٌ(۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم*والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته»

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان خرسان رضوی شد

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان…

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان درقسمت…

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار درروز جمعه…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…