کد خبر: 2410

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۶:۵۱

خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول انسانی راکه خداوندبه اونظرعنایت دارداورابااولیائش همراه می کندهمراهی وهمگامی بااولیای الهی ازمهمترین توفیقاتی است که خداوندمتعال به انسان عنایت می کند، درمسیرزندگی انسان باافرادگوناگونی رابطه برقرارمی کند آشنامی شوددوست می شود، بهترین دوست […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
انسانی راکه خداوندبه اونظرعنایت دارداورابااولیائش همراه می کندهمراهی وهمگامی بااولیای الهی ازمهمترین توفیقاتی است که خداوندمتعال به انسان عنایت می کند، درمسیرزندگی انسان باافرادگوناگونی رابطه برقرارمی کند آشنامی شوددوست می شود، بهترین دوست آن کسانی هستندکه دست انسان رابگیرندوانسان رابه اولیای الهی وصل کنند؛اکنون که درآستانه ماه محرم الحرام هستیم وهزاران درس وعبرت ازعاشورابایدبگیریم ومی گیریم، من به دومسئله دررابطه باسفرابی عبدالله الحسین(ع)وهمراهانش درمنزل بنی مُقاتل منزلی که شایدهمین روزهاحضرت درآن منزل نزول کردندواتفاقات مهمی که درآن منزل افتاداشاره کنم هم مربوط به موضوع بحثی که اشاره کردم وهم مناسبت به ورود به ماه محرم است درمنزل بنی مُقاتل دونفرباامام حسین(ع) ملاقات کردندیکی عبیدالله حرجعفی است این فرداز طرفداران عثمان بودوطرفدارمعاویه بودودرجنگ صفین علیه امیرالمؤمنین(ع) جنگیده بود، وبعداز جنگ صفین هم راه زنی وشرارت وقتل وغارت مردم راشیوه کارخودکرده بودتامعاویه زنده بودهرکاری که دلش می خواست انجام می دادوکسی مانعش نمی شد، به امام حسین(ع)گفتند عبیدالله حرجعفی هم الان این جاست حضرت اول کسی رافرستادند سراغش اورادعوت کردندکه بیابه یاری امام حسین(ع)قبول نکردامام حسین (ع)باچندتن از اصحابشان رفتندبه دیدنش وبه اوفرمودندکه هم شهری های تونامه های زیادی برای من تابیایندکربلاومرایاری کنندامااین طورنبودکه می گفتند ومرایاری نکردند؛ وامام حسین(ع) فرمودندنمی خواهی توبه کنی نمی خواهی از گناهات برگردی؟ گفت یااباعبدالله چرا چه طوری توبه کنم چگونه از این گناهان سنگین برگردم؟ این راهزنی هااین قتل ها؛ این همراهی بامعاویه؛ درجنگ صفین درمقابل پدرت امیرالمؤمنین این گناهان چگونه قابل جبران است امام (ع) فرمودند: اگرفرزندپیامبررایاری کنی ودررکاب اوبجنگی همه گناهانت بخشوده می شود؛ قانع نشدو قبول نکردوبعدگفت من دراینکارموفقیتی نمی بینم ومن شماراهمراهی نمی کنم ولی اسبم واموالی دارم به شما می دهم که ازآن استفاده کنید؛ حضرت فرمودندمادنبال هدایت توهستیم دنبال نجات توهستیم مامی خواهیم انسان هارانجات بدهیم؛ امام حسین اگردرکربلا کشته می شود هدفش هدایت انسان هاو نجات آنهاست «ان الحسین مصباج الهدی وصفینه النجاه»
شخص دیگری که درهمین منزل خدمت امام رسید به نام عمربن قیس مشرقی اوتاجربودآمددست بوسی امام(ع)شیعه بود مریدامام بود؛ امام به اوفرمودآمده ای یاری ما گفت نه آقاشرمنده ام من تاجرم کارتجاری دارم مال مردم است نمی توانم شمارایاری کنم نمی توانم اموالم رارهاکنم وبه شما کمک کنم امام(ع)فرمودندعیبی نداردبروبه جایی که صدای مرانشنوی خیمه های مارانبینی صحنه قتال مارانبینی؛که اگرکسی صدای مارابشنودقتال ماراببیندومارایاری نکندخداونددرقیامت اورابه رودرآتش می اندازدودرآتش می اندازدوعذابش می کندوراه نجاتی برای اونیست؛ گفت باشدحرکت کردبرودبیرون یک تأملی باخودش کردگفت حرف امام را زمین بگذارم نامردی است برگشت گفت آقااجازه می دهیدمن مشروط باشما بیعت کنم؛امام فرمودشرط شماچیست؟گفت شرط من این است که یاری من درپیروزی شما اثرداشته باشدباشماباشم وقتی دیدیدکه یاری من درپیروزی شمااثرنداردبه من اجازه بدهید از خدمت شمامرخص بشوم، گفت من می دانم ازکوفه خبردارم وپیروزی درشمادیده نمی شودامام فرمودندباشدشایدنجات پیداکردی، روز عاشوراجنگیدوخوب هم جنگیدخیلی هاراهم به درک واصل کردهرکس راکه می کشت امام می فرموددستت دردنکندآفرین، دوسه نفری باقی مانده بودندآخرهای روز عاشورابودمعلوم شددرسپاه امام حسین(ع)پیروزی وجودنداردآمدخدمت امام گفت آقاآمده ام که بروم اسبم راهم فلان جابسته ام می روم واز دست کوفیان فرارمی کنم امام فرمودندبروو رفت وتوفیق ازاوسلب شد.
برادران وخواهران اهل ایمان این دونمونه راگفتم یکی که ازاول گمراه بودباعثمان ومعاویه ودشمنان اهل بیت بودیکی هم شیعه بوددوستداراهل بیت بود، همراه امام حسین(ع)بودولی این نورازاوسلب توفیق شد؛ ماه هم امامان راتنهانگذاشتیم یاری کردیم اورادرمیدان های جنگ حضورپیداکردیم شهیددادیم جانبازومعلول دادیم که درودخدابرهمه آنهابادافتخارمی کنیم؛ ولی وسوسه شیطان جدی است هرلحظه ممکن است مارااز امام جداکنددست مارااز امام وولایت قطع بکند،این شیطان خبیث این شیطان قسم خورده ماحاضر نمی شود مابهشتی بشویم حاضرنمی شودمابه راحتی سواربرکشتی نجات حسینی بشویم دراین ایام عاشورااز امام حسین بخواهیم التماس کنیم که دعاکندبرای ماکه ان شاءالله دست مارابگیردوماازکشتی امامت وولایت خارج نشویم پیاده نشویم وان شاءالله به ساحل نجات برسیم .
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم
خطبه دوم
اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ وعلی زوّارالحسین(ع) «عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» تسلیت عرض می کنم فرارسیدن ماه عزاماه پُرغم ماه محرم را؛ وهمین طور شهادت دو دولتمردعزیز وگرامی راامروزهشتم شهریورمصادف است باشهادت رئیس جمهورعزیزوگرامی شهیدرجایی ونخست وزیرعزیزشهیدباهنرهردوی این هاگرچه دولتمردبودندامامعلم بودند مربی بودندهم بهترین دولتمردبودند که ان شاءالله دست منافقین کوردل راقطع کندوشرآنهارابه خودشان برگرداندکه چه جنایت هایی علیه ملت ماکردندوچه نیروهایی رااز ماگرفتنددرششم تیرماه رهبرعزیزماقصدسوء به جانش کردندودرهفتم تیرماه شهیدمظلوم ویارانش راازماگرفتندودرهشتم شهریورشهیدرجایی وباهنرراازماگرفتندوسایرشهدای ترورکه بیش از هفده هزار شخصیت ارزشمندراازجامعه ماگرفتندوترورکردند؛ مابه روان آنهادرودمی فرستیم به روان شهدای دولتمردکه فرمودندماپنج شهید کارمنددولت داریم درشهرستانمان، مابرای همه آنهاآرزوی علودرجات ازخداوندمتعال داریم، هفته دولت رامجدداً گرامی می داریم
واززحماتشان وخدماتشان تشکرمی کنیم گرچه ما به دولت اعتماد داریم امابعضی کارهای دولت رانمی پسندیم ودوست داریم دولت بهترعمل بکنددرست که بخشی ازآنهادرهمین نمازهای جمعه مطرح شده واین راقبول داریم ومی دانیم درمیان تمام دولت هایی که روی کره زمین حکومت دارندمؤمن ترین وسالم ترین ،مردمی ترین و دولت جمهوری اسلامی ایران است .
اداره کشوردرشرایط سخت کارمهمی است اما آن چه مهم است این که عزیزان دولتمردمازحمات شمارامی بینیم اما مردم ما مردمی انقلابی هستند ،مردمی شهید داده هستند ،مردمی مؤمن و مردم مامردم ولایت مدارودیندارهستند توقع شان از شما بیش از این است توقع این مردم شهیدداده ازشما بیش از این است ازشماانتظاردارندجهادی ترانقلابی تروفعال ترکارکنیدوتلاش کنید. مامی بینیم بسیاری ازشماساده زندگی می کنیداما نفوذی های عشرت طلب رانفوذی های تجمل گرارا، این مردم دولت باتقوا می خواهنددولت ساده زیست می خواهند،این مردم دولتی ولایت مدار می خواهند، انتظار ماانتظاراین مردم از دولتمردان این است بیش از آنچه عمل می کنندبه سفارشات رهبرعزیزتوجه کننداین توقع مردم انقلابی است که باعث پیشرفت شما جرائت شما صلابت شما قدرت شما دربرابردشمنان می شودازاین پشتیبانی مردم مؤمن استفاده کنیددرست است عده ای هستندکه بعضی از کارهای شماراتأییدمی کنند، برای شما ممکن است کف بزنندممکن است پیام تبریک بفرستندولی بدانیدآنهامردمی که درمشکلات به فریادشمابرسندنیستند،آنها وقتی سیل بیایدسینه سپرکنندبه شما کمک کنندوقتی زلزله می آیدحادثه ای اتفاق می افتدجنگی پیش بیایدآنهانیستند، آنهایی که خودشان رابه آب وآتش می زنندکه این کشورراحفظ کننداستقلال راحفظ کنند دولت رانگه دارند، پشتیبانی کنند همین مؤمنین همین فقیر فقرا همین مسجدی ها همین نمازخوان هاهستند. به اینهاتوجه کنیدخواسته های این هارابرآورده کنیدکه خواست خداست، خواست شهدا،خواست امام ورهبرعزیزماست. هفته امربه معروف ونهی از منکردرقانون اساسی مادراصل هشتم به عنوان یک اصل مهم جمهوری اسلامی ثبت شده ولی متأسفانه هنوزهیچ راهکاراجرایی برای این امرتحقق پیدانکرده، نه مجلسیان مانه دولتمردان ما نه یک طرحی نه یک لایحه ای برای اینکه سامانی داده بشودبه مسئله امربه معروف ونهی ازمنکرارائه نداده اند.اگرامربه معروف ونهی از منکری هم هست باهزاران خون دل دارندکارمی کنندوکارهای جزئی وفرعی کارهای اصلی رابایددولت ونظام انجام دهدامادرعین حال مهمترین معروف اطاعت ازامام است.
باید همه رفتارماعبادت ماکارمامربوط به امنیت نظام باشد، امروزعده ای می گویندکه امنیت منافع ملی درمذاکره باآمریکاست؛ منافع ملی درآن چیزی است که مجمع تشخیص مصلحت وشورای عالی امنیت ملّی ورهبرعزیزما تشخیص می دهند، دولت پهلوی هم می گفت منافع ملی مادراین است که نوکرآمریکاباشیم؛ امروزمذاکره با آمریکا خیانت به کشوراست؛
امروزجبهه مقاومت بحمدالله روبه پیروزی وروبه رشد وروبه موفقیت است مذاکره دولتمردان ماآمریکادراین شرایط احمقانه است چطور می تواندکسی که مذاکره رااحمقانه می داندکه پهبادهای آمریکادرلبنان درایران دریمن متلاشی می شودوساقط می شودو پدافندهوایی جبهه انقلاب اجازه نفوذپهبادهای آمریکارابه آنهانمی دهدهمه هیمنه آمریکادرنیروی هوایی امروزبه لطف الهی هم نیروی هوایی وهم نیروی موشکی آمریکادرمنطقه به گِل نشسته دیدیدموشک های آمریکایی رابرفراز شام وسوریه ودمشق چگونه متلاشی شدند. دیدیدپهبادهای آمریکاواسرائیل دریمن درایران درلبنان چگونه سقوط کردندواجازه نفوذندادند؛ ودرمقابل پهبادهای یمنی مهمترین نقاط نظامی واستراتژیکی عربستان رابمباران می کنند. یک هیبت ویک تشرسیدالعرب امیرالعرب سیدحسن نصرالله در لبنان بساط اسرائیلی هارابرچیده ووحشت وزلزله درآنها انداخته امروزدرشرایطی نیستیم که مابه فکرمذاکره باشیم؛ آمریکابه التماس افتاده آمریکاالان باانصارالله یمن به التماس افتاده که بیاییدمذاکره کنیم؛ دشمن زبان زور می فهمدمابه تجربه فهمیده ایم وامروز زور واقتدارملت ونظام ماروبه افزایش است واین هارااز برکات محرم داریم.محرم ماه پیروزی خون برشمشیراست ماه مقاومت دربرابر یزیدیان است ماه مبارزه بافساداست ماه یاری رساندن به مظلومان است ماه مسئولیت پذیری است ماهی است که بااشکمان آتش ظلم راخاموش کنیم وانشاءالله دراجتماعات محرم فرهنگ غلبه حزب الله حزب شیطان غلبه گروه کم برگروه کثیرومبارزه بااستکبارو هیهات من الذله رارواج بدهیم.
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله »

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

تجمع وراهپيمايي باشکوه حماسه ۹ دي در نيشابور

تجمع وراهپيمايي باشکوه حماسه ۹ دي در نيشابور…

میزخدمت حقوقی درتاریخ ۹۸٫۹٫۲۲ درمحل نمازجمعه ومسجدجامع نیشابور

هرهفته یکی از وکلای باتجربه شهردرمیزخدمت مسجدجامع حضورمی…

دیدار و برگزاری جلسه امام جمعه محترم شهرستان با یاوران نماز جمعه

دیدار و برگزاری جلسه امام جمعه محترم شهرستان…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…