کد خبر: 2466

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ - ۸:۱۴

خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۲۹ به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۲۹ به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور خطبه اول باعرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله العظم روحی وارواح العالمین له الفداء وطلب علودرجات برای امام راحل ودعابرای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شمانمازگزاران عزیز خودم وهمه […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۲۹ به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور
خطبه اول
باعرض سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله العظم روحی وارواح العالمین له الفداء وطلب علودرجات برای امام راحل ودعابرای سلامتی رهبرمعظم انقلاب وآرزوی قبولی طاعات وعبادات برای همه شمانمازگزاران عزیز خودم وهمه شماراسفارش می کنم به رعایت تقوای الهی«َتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى»انسان دارای حقوق متقابلی است؛معمولاًسه تا حق درباره انسان مطرح است ؛ بخش اول حق الله خداوند یک سری حقوقی برما بندگانش دارد که باید حقوق الهی راادا کنیم ازقبیل نماز خواندن روزه گرفتن حج رفتن وسایر موارد بعضی از موارد هم جنبه حق الله دارد و هم خلق الناس بخش دوم یک سری حقوقی بر گردن ماست یعنی حقوق متقابل که ازآن تعبیربه حق الناس می‌کنیم که در دو بخش مطرح است یک سری حقوق مالی انسان ها بر گردن یکدیگر دارند مالی را غصب کرده مالی را تضییع کرده مانع شده انسانی به حقوقش برسد دستبرد به بیت المال این هاهمه دربخش حق الناس است باید پاسخگو باشدیک سری حقوق هم حق النفس است یعنی حقی است که انسان بر خودش دارد امام سجاد علیه السلام اولین حقی راکه مطرح می کنددررابطه انسان حق النفس است “وَحَقُّ نَفْسِکَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ” حقی که انسان برخود دارداین است که این سرمایه عمری که خداوند در اختیارش قرارداده این راضایع نکندواین را در مسیر اطاعت الهی قرار بدهد؛ برای اینکه دقیق رسد کندکه سرمایه عمر را در مسیر اطاعت الهی قرارداده بدهدوقرارداده یک سری نکاتی راباید مدنظرقراربدهدوآن نکات در هر روز باید تکراربشودیک مشارطه است هر روز با خودشرط کند چه کارهایی را باید انجام بدهد چه کارهایی را باید ترک کند تا گِرد معاصی نگرددنکته دوم هرروزی مراقب باشدآن چه راکه اول صبح با خود شرط کرده آیابه آنهاعمل کرده به شرطی که باخودبسته وفادار بوده؟ این نکته دوم می شود مراقبه نکته سوم درپایان روز که شب فرامی رسد یک محاسبه سرانگشتی که آیاآنچه را که شرط بست باخودش وآنچه راکه بنابودمراقبت بکندآیا به آن عمل کرده یا نه؟پس خلاصه مطلب مشارطه مراقبه محاسبه؛ برای اینکه انسان دقیقاًاین مراحل رارعایت کند اول هرصبح خود را موظف کند خودشرط کند که ازفلان کارهاپرهیزکندچرااول صبح؟ برای اینکه ماهرروزدرصبحگاه عمردوباره ای داریم چطوری؟ خداوند در قرآن در سوره زمرآیه۶۱ می فرماید«اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَاوَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا»خداونددرموردروح مارادریافت می کنداین آیه این رامی گویددودفعه یک دفعه وقت مرگ مافرا برسد «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا»هنگام مرگ روح کارادریافت می کند تَوَفَّى به معنای دریافت است نه نیستی «قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى‌ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ»سوره سجده آیه۱۴می گویدملک الموت شمارادریافت می کندشمارااین شما کیست؟ بدن ماست یاروح مابدن ماراکه ملک الموت دریافت نمی کندروی زمین است این راکه می برندغسل می دهندکفن می کنند به خاک می سپارندچی رادریافت می کند؟ پس غیراز بدن یک حقیقتی رادریافت می کندکه مااسمش رامی گذاریم روح آن می رود پیش خداوند؛ پس ۱- درموقع مردن آیه رامی گوید۲- «وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا» هنوز مرگ انسان نرسیده امادرخواب خداوندروح انسان رامانندمرگ دریافت می کندصریح آیه؛ پس ۱- دریافت روح ازبدن مابه صورت کامل رابطه روح بابدن قطع می شودمامی گوییم فلانی درگذشت ۲- این دریفات صورت می گیردامارابطه روح بابدن به صورت کلی هنوز قطع نشده این مرحله بعدی راآیه می گویددوقسم است « فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى »دوبخش می شودیعنی وقتی مامی خوابیم روح مادریافت می شود۱- آیه می گوید« فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ» آن که مرگش فرارسیده دیگربیدارنمی شودانسان های فراوانی خواب رفتندوبیدارنشدندصریح آیه است؛ «يُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» اماهنوزمرگ قطعی فرانرسیده این روحی راکه خدادریافت کرده برمی گرداند؛ پس ماوقتی می خوابیم صریح آیه روح ماراخداونددریافت می کنداجل هنوز فرانرسیده برمی گردد پس اول هرصبح ماازخواب می شویم عمردوباره ای داریم ولی عادی شده برای مااین مسئله موردتوجه قرارنمی گیرد؛ امام باقر(ع) فرمودند«إِذَاقُمْتَ بِاللَّيْلِ مِنْ مَنَامِكَ»موقعی که درشب ازخواب بیدارمی شوی«فَقُلِ اَلْحَمْدُلِلَّهِ اَلَّذِي رَدَّعَلَيَّ رُوحِي»بگوخدای راسپاسگزارهستم که این روحی راکه خدادریافت این رابرگرداندبه بدن« لِأَحْمَدَهُ وَ أَعْبُدَهُ» تامن خدای راستایش کنم وخدای راعبادت کنم پس دراول هرصبح که عمردوباره ای خداوندبه ماداده باخودمان شرط کنیم با هفت اعضای بدنمان ۱- زبان ۲- گوش ۳- چشم ۴- دست ۵- پا۶- شکم ۷- اندام و غریزه جنسی اعضای هفتگانه شرط کنیم چشم مواظب باش خیانت نکنی،گوش مواظب باش راه بی راهه نروی، زبان مواظب باش عِرض و آبروی کسی را نریزی، دست وپامواظب باش واردغرق گاه حرام نشوی شکم مواظب باش مال حرام دردرونت واردنشودغریضه جنسی مواظب باش آبروریزی نکنی هفت عضوشرط کنیم با خودمان اول صبح این هادرمسیراطاعت الهی به تعبیرامام سجاد(ع) درمسر طاعت خداقراربگیر؛ هریک ازاین اعضاراماکنترل کنیم یکی ازدرهای جهنم را به خودمان مسدودکردیم «لَهَاسَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ» خداوندمی فرمایدجهنم هفت درداردواز هردری گره خاصی واردمی شوندبا گناهان ویژه‌ای وارد می شوند« لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ» اعضای هفتگانه جهنم هفت درهریک ازاین اعضای بدن راکنترل کنیم دری ازدرهای جهنم رابه خودمان مسدودکرده ایم؛ زبان را کنترل کنیم یکی از درهای جهنم رابه خودمان بستیم وازیک دری ازدرهای بهشت رابه روی خودمان بازکردیم؛پس خلاصه مطلب اولین راه خودسازی وکنترل وقراردادن خودمان ونفسمان درمسیراطاعت الهی مشارطه است باخودشرط کنیم مرحله دوم مراقبه ومرحله سوم محاسبه ادامه ان شاءالله اگرعمری بوددربحث های آینده این بحث راادامه خواهیم دادمخصوصاً بحث حق الناس یک بحث بسیارگسترده؛ حقوقی که بین والدین وفرزندان، حقوقی که بین زن و شوهر، حقوقی که بین همسایه ها، حقوقی که بین آحاد ملت، حقوقی که در بُعدشهروند و حقوق شهروندی، یک بحث بسیاری گستره است که ان شاءالله اگرعمری بحث رادراین زمنیه ادامه خواهیم داد.
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله»
خودم وهمه شما را مجدداً توصیه می‌کنم به رعایت تقوای الهی انجام واجبات وترک محرمات به دوتاازمناسبت‌های هفته اشاره کنم مناسبت اول سخنان رهبرمعظم انقلاب دردرس خارج فقه طلاب که فرمودند؛ اوّلاً مشکلات کشورماتنهاوتنها تکیه برمردم، تکیه برجوانان وبکارگیری نسل جوان وجدی گرفتن ظرفیت‌های داخل کشور، تکیه بربیگانه مشکل ما را حل نمی کند، امید به بیگانه هم کارسازنیست مشکل ما حل نمی شود تنهاراه تکیه بر توانمندی های داخلی و به کارگرفتن نیروهای فعال نکته دوم که معظم له اشاره کردند مسئله مداخله با آمریکااست، ببینیدتلاش آمریکااین است که جمهوری اسلامی را وادارکندبه مذاکره معمولاً از دو تا عامل و اهرم برای وادار کردن استفاده می شودعامل واهرم برای وادارکردن استفاده می شود،عامل واهرم اول گزینه نظامی وجنگ است که این منتفی است ۱- خودآمریکااین آمادگی راندارد انتخابات فراسوی اواست مضافاًجرأت حمله به نظام جمهوری اسلامی ایران راندارد، زدن پهپادآمریکایی توقیف کشتی انگلیسی که اینها درحملاتی که در منطقه اتفاق افتاده در کنار هم بودن در عراق در افغانستان این گزینه جنگ را منتفی کرد یعنی نه آمادگی دارندونه جرأتش رادارند جمهوری اسلامی رارهاکردبرددرسواحل سوریه نفت راهم فروخت هنوزکشتی انگلیسی درتوقیف ماست؛ این حاکمیت ماست هنوزآزادش نکرده ایم هنوزبایددرانتظاربایدبماند انگلیس که پیراستعماروهمیشه حرف هایش راباقلدری به کرسی می نشاندپس گزینه نظامی منتفی است رهبری هم یکی دوماه قبل فرمودندجنگی صورت نمی گیرد،پیش بینی هم درست بود اهرم دوم چیست؟ فشارحداکثری راه دیگری وجودنداردبرای وادار کردن مابه مذاکره این فشارحداکثری هم جواب نداده چرا؟ برای اینکه ماداریم ازبحران اقتصادی خارج می شویم معمولاً فشار حداکثری زمانبرطولانی نیست یک زمان محدود اگر یک ملت مقاومت بکند دیگر بی اثر می شود دیگر خنثی می شود یعنی دنبال راههای ‌حل است از برون‌رفت تحریم اقتصادی راه راادامه می دهدوراه‌‌های مختلفی رابه دست می آورد و در نتیجه این تحریم و فشارحداکثری خنثی وبی اثرمی شودو جمهوری اسلامی این راه راادامه داده، نفتش رامی فروشدروابطش راکشورهای بزرگ دنیا مانندروسیه وچین؛خارج کردن دلار ازمبادلات اقتصادی داردصورت می گیردوروسیه باچین باترکیه باعراق؛ با پول های ملی مبادله بشودتجارت صورت بگیردانسجام داخلی هم که وجودداردمردم متحدهماهنگ دررابطه مذاکره اختلافی وجودنداردهمه اتفاق نظر دارنددروضعیت فعلی مذاکره ای وجودندارد باآمریکاهمه اتفاق نظردارندکه بایدآمریکا توبه کندپشیمان بشودبرگرددبه برجام بعد درکناردیگراعضا قراربگیردوقتی جلسه ای تشکیل می شودمذاکره ای صورت می گیردباپنج به علاوه یک درکنارش یکی هم آمریکا؛ آن هم مذاکره صددرصد دررابطه برجام وبس دراین جهت هم که همه مسئولین ملت مااتحادوانسجام داخلی داردمملکت هم دارداداره می شودبازارارزداردثبات پیدامی کندکارخانه‌هادارندفعال می شوندتولیدات افزایش پیدامی کندقوه قضائیه کار خودش راباقاطعیت درمقابل مفسدین انجام می دهددانه درشت هاالبته همین جاعرض کنم یک عده ای از آن دانه درشت ها حرس وترس واینها برداشته اند«الخائِنُ خائِفٌ» اگر خیانت نکرده ایدترسی ندارید نگرانی وجودندارداین جاعمل ریاست قوه قضائیه قابل تحسین است باید بروددنبال دانه درشت هابایدقاطع برخوردبشودبعضی واگذاری های شرکت های دولتی وخصوصی راقوه قضائیه ابطال کردگفت این هابراساس روابط این هاواقعی برگزارنشده اعلام شددررسانه هشتصدمیلیون تومان برگشت به بیت المال دررابطه اینکه بخش خصوصی بایک عده ای زدوبندداشته اندواگذارکرده بودندابطال این واگذاری به بخش خصوصی راالان داردقوه قضائه هم باقاطعیت پیش برودمملکت آرام البته مردم صبور مقاوم پشت نظام ایستاده انددارداین تحریم بی اثرمی شودفشارحداکثری بایداز این فرصت استفاده کنندتاکاملاًبی اثربمانداین است که دنبال واسطه ودلال بازی واین هاهدفشان این است که یک تغییری در محاسبات مسئولین مااختلال بوجودآورندآنهارادچارشک وتردیدبکننددرمحاسباتشان اختلال ایجادبکنند علامت سؤال مطرح کنند که خوشبختانه این اتفاق نیفتاده وهمه مسئولین قرص ومحکم همانطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودندمامذاکره ای با آمریکا نداریم نتیجه مذاکره رافرمودندمی دانیدچی می شودمسئله اول آمریکا با قلدری همه خواسته هایش را بر ما تحمیل می کند یکی پس از دیگری مسئله حقوق بشر را مطرح می‌کندمسئله حزب الله رامطرح می کند مسئله نفوذجمهوری اسلامی رامطرح می کنددر منطقه مسئله قدرت موشکی رامطرح می کندیکی پس ازدیگری تمام شدنی نیست،مسئله دوم اثبات می کندکه فشارحداکثری جواب دادبنابراین هرموردی راکه ماتسلیم شده ایم ازاین فشارحداکثری می گویداین جواب داده به همین جهت معظم له فرمودند دیگر جمهوری اسلامی روی خوشی رانخواهددیدالبته یک توصیه هم بعضی ازدوستان دارند وآن این است که مسئولان ما که بناست بروندسازمان ملل در مجمع سازمان ملل شرکت کنندبایدخیلی مواظب باشنددرآن راهروهای باریک یک دفعه ترامپ ازجلوی اینها درنیایدبعدبگویند ملاقات ناخواسته صورت گرفته حواسشان جمع باشداودنبال گرفتن یک عکس بعدیگویدمذاکره صورت گرفت.
مناسبت بعدی درآستانه سالگرد دفاع مقدس هستیم وآن این است که جنگی برماتحمیل شددراین جنگ مادچارخسران های زیادی شدیم هم خسران هاو زیان های مادی وهم زیان های معنوی از دست دادن بهترین عزیزان مان مولی دستاوردی هم ودستاوردهایی هم این جنگ داشت که رهبرمعظم انقلاب از آن تبدیل به گنجینه های ارزشمندکردمثلاً تقویت بعدمعنوی درجامعه اتحادانسجام همدلی صمیمیت برادری این جنگ یک سری آثارارزشمندی راهم به دنبال داشت امام بزرگوارفرمودند شما پیروزید چون خدا با شماست؛ «ید اللَّه مع الجماعة» دومین اثرودستاورداین است که نظام ماتثبیت شد هدف جنگ براندازی اصل نظام بودولی حضور جانانه مردم درجبهه هااین موجب شد که دشمن را در رسدین به اهدافش بالاخره ناکام بگذاردوابهت وهیمنه دشمن راهم مادراین زمینه شکستیم واین آثارپربرکت مقاومت ازهمان دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس است امروز جمهوری اسلامی با محوریت هسته مقاومت به عنوان یک درخت تنومندمطرح شد که شاخه های آن درمنطقه گسترده شده است، شاخه های این درخت تنومند یک شاخه اش حزب الله است یک شاخه اش جهادوحماس فلسطین است یک شاخه اش دفاع الوطنی سوریه است یک شاخه اش حشدالشعب عراق صدری هاوحکیمی هاهستند یک شاخه اش فاطمیون وحیدریون برادران افغانی ماهستند و یک شاخه مهمش انصارالله یمن است شصت ویک هزارشهیدغیر نظامی داده هشت هزارکودک شهیدداده ولی این ملت چقدرقرص ومحکم باصلابت مقاوم درمقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن ایستاده است وامروزدوتاازمهمترین میدان های نفتی سعودی هامتعلق به شرکت آرامکو که این سبب شدنصف ازصادرات نفت سعودی ها متوقف بشود.
وآخرین عرض من یکی ازنمایندگان کویت خطاب کردکه اعراب وسعودی هاگفت بایک عطسه ایران نصف صادرات نفت شمامتوقف شدمواظب باشید اگرجنگی دربگیرددیگرنفت وچاه نفت وصادرات نفت دیگروجودنداردمواظب خودتان باشید، این پیام یک نماینده کویت بودنسبت به عرب هاگفت بایک عطسه نصف نفت شمارامتوقف کرداتفاقاً حمله ی یمنی هابه این میادین نفتی جنگ راازسایه منطقه به دورکردچرا؟ چون عمرآنهاوابسته به این نفت است اگرجنگی دربگیردنفت متوقف بشوددیگربشکه ای نفت راتاسیصددلارهم پیداخواهندکردوآنهااین رانمی خواهندمنطقه ازاین بعدناامن بشودومشکلات برای آنهابوجودبیایدسایه جنگ رادورکرداین حمله پهبادهای یمنی به مراکز نفتی سعودی هاعزیزان همه این هاازبرکت مقاومت هشت سال دفاع مقدس است اگر ماحکومت ناخوانده داعش راحذف کردیم چه کسانی مشاوره می داند؟ آنهایی که عمری درپای جنگ گذراندندازتجربیات جنگ وهشت سال دفاع مقدس درشکل مشاوره توانستنداین حکومت ناخوانده داعش راحذف کنندمانندسردارسلیمانی هاوبقیه وعده ای از عزیزان مابه شهادت رسیدندپس جنگ برکاتی هم برای ماداشت ضمن اینکه خسارات جبران ناپذیری هم داشت .

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان خرسان رضوی شد

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان…

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان درقسمت…

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار درروز جمعه…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…