کد خبر: 2170

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۷:۳۳

خطبه های نمازجمعه این هفته  ۹۸٫۴٫۷ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته  ۹۸٫۴٫۷ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور خطبه اول درآستانه دهم تیرماه عرض می کنم ای حجت خداای امام مهربان ازنیشابورقدمگاه شماتوقف گاه شماوازمیان مردم شرافتمندو باکمالی که شماازمهمترین امانت های دین ودیانت را به آنها سپردی حدیث سلسله الذهب را برای […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته  ۹۸٫۴٫۷ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور
خطبه اول
درآستانه دهم تیرماه عرض می کنم ای حجت خداای امام مهربان ازنیشابورقدمگاه شماتوقف گاه شماوازمیان مردم شرافتمندو باکمالی که شماازمهمترین امانت های دین ودیانت را به آنها سپردی حدیث سلسله الذهب را برای آنهاخواندی از این شهر و از این جمع به شما سلام می کنیم و عرض ارادت داریم ای ابوالحسن(ع) ای امام عزیز و بزرگ که درطول این قرن هاافتخارمانیشابورونیشابوری ها بوده ای وهستی«اوصيكم عبادالله ونفسي بتقوي الله» به همین مناسبت اشاراتی به حدیث شریف سلسله الذهب بکنم حدیثی که از نظر سند ازبهترین سندهارا دارد ازآن عالی تر وجود نداردتمام سلسله حدیث طلایی هستند وازنظرمحتوا هم بهترین دُر عالم معرفت و معنویت راامام ابوالحسن(ع)در نیشابور به امت اسلام هدیه کردندفهم وتوجه به مفهوم این حدیث ازبهترین دستاوردهای تقواوازبهترین ثمرات تقوا برای مؤمنین است حدیثی که ازغُرَراحادیث ماست هم پایه و هم وزنی می‌کند باغدیر،کم حدیثی نیست؛ و مسئولیت بزرگی را امام رضا(ع) در نیشابوربه اهالی نیشابور سپرده‌اند حدیثی که همه می دانید «لا إلهَ إلّا اللّهُ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی بِشُروطِها وَ أنَا مِن شُروطِها»این لاإلهَ إلّا اللّهُ حِصن است دقت کنیدنفرمودندمن قال لا اله الا الله دَخَل فی حِصنی  نفرمودند«من اعتقدب لااله الا الله دخل فی حِصنی» فرمودندلااله الاالله خودش حِصن است دژاست اگر کسی بتواندوارداین دژبشوداز عذاب الهی درامان است چطور می شود وارددژی شد که خداآن دژرایجادکرده آن دژ؛ دژ توحیداست توحیددرذات،توحیددرصفات، آن دژ، دژی است که نفوذدرآن برای انسان های معمولی ممکن نیست،نه برای افرادمعمولی برای خواص هم امکان پذیرنیست چگونه وارداین دژبشویم تادرامان باشیم؟ نگفت هرکس به این دژ تماشاکندهرکس این دژ به زبان بیاورد بگوید لا إلهَ إلّا اللّهُ شماصدبارهزارباربگوسنگرسنگرسنگرحفظ می شوی؟ نه بایدواردسنگربشوی وارددژ بشود لا إلهَ إلّا اللّهُ خودش دژ است که بایدواردشد اما چطور می شود وارد این دژشد؟ خود امام رضا(ع)در همین حدیث شریف رمزگشایی کردند، فرمودند کلیدورودبه این دژمن هستم وما اهل بیت هستیم کسی می تواند وارد دژ لا إلهَ إلّا اللّهُ بشوداز باب امامت وولایت و علی بن موسی الرضا(ع) همان که شمادر طول چهل سال انقلاب تجربه کردید؛دیدیددژولایت شکستنی نیست امام فرمود اگر می خواهید کشورتان امن باشد دژولایت فقیه راداشته باشید آیا کسی توانسته در طول این چهل سال این دژامامت و ولایت را بشکند؟ چقدر توطئه کردند چقدر خیانت کردند چقدر درداخل فتنه کردند چقدر از خارج هجوم آوردند؟ این دژ بشکند اما امروز این دژمحکمتر ازسال‌های گذشته است این که امام رضا(ع) فرمود هرکس وارد دژخدا شود در امان است دژ خدا دژولایت است رمزگشایی اصلی اورا خداوند متعال درقرآن کرده آنجاکه فرمود « أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ»اگر بخواهید اقدامی بکنید باید ازپایین شروع کنید بایدبه «أُولِی الْأَمْرِ» مراجعه کنیداز«أُولِی الْأَمْرِ» به پیامبروازپیامبربه خدا؛«اللّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ؛فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي» آن که مارااز ضلالت وگمراهی نجات می دهدولایت وامات است این ولایت وامامت است که دست مارادردست پیامبرخداودردست خدامی گذاردوچترامن الهی رابرسرمامی اندازد و معرفی می کند«أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا» این هاهمه تفسیرهمین حدیث شریف سلسله الذهب است پیامبرفرمود من شهرعلم هستم وعلی درآن است«فَمَنْ أَرَادَ الْمدینهَ فَلْيَأْتِهامِن الْبَابَها» هرکس می خواهدواردشهرنبوت شهروحی شهرقرآن شهرمعارف عالیه الهی شودازطریق علی(ع) باید واردشودوفرزندان علی(ع)بایدبیاید«وَلَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی» آنجا دیگر بشرطهاوشروطهانگفته اند این تعابیراززبان دُرَر بارائمه معصومین(ع)برای مابسیاربسیارارزشمنداست که بایدتوجه کنیم؛ نیشابوری هاچه لیاقتی داشتیددرودمی فرستیم به مردم آن روزگارکه امام رضا(ع) دروجنات آنهااین ظرفیت راواین لیاقت رادیدکه در اینجا اتراق کردند چندروز و این حدیث را برای عالم بشریت بیان فرمودند، این فرهنگ تمدن سازشمااین اثرگذاری شمادرفرهنگ جهانی اینها زمینه ای بود که امام رضا(ع) این حدیث را در اینجا فرمودندسابقه داشتند می دانستند دراین شهر یک بانویی بوده به  نام بی بی شطیطه که پدر بزرگوارش به احترام اوازمدینه به نیشابورآمده است، آفرین براین زنان نیشابوری آفرین براین مردان نیشابوری که درآن عصروزمان غالب آنهاهم اهل سنت بودند اما آوازه وعظمت اهل بیت به گوششان نرسیده بود ولی وقتی که امام رضا(ع) آمد آن چهره نورانی را دیدندبه قول یکی از بزرگان نصف روز مردم نیشابور فقط به امام رضا(ع) نگاه می کردندامام وقتی اینها رادید فرموددیدمردم ظرفیت تمدن‌سازی دارند اینها می توانندتمدن ولایت وامامت رابر دوش بکشندوهمراه داشته باشندلذااین روزکه روزورود امام رضا(ع)به نیشابوراست ماگرامی می داریم،ماتبریک می گوییم ما به امام رضا(ع) عرض می کنیم ای ابوالحسن شما نیشابوررا زنده کردید نیشابورتولد دوباره یافت بزرگ تروبهترازتولد گذشته اش؛ نگاه کنید افتخارات نیشابور همه بعد ازآمدن امام رضا(ع) به نیشابور است آن نگاه وآن حرکت خرامانه امام رضا(ع) خاک نیشابور و دیار نیشابوررا آوازه عالمیان و شهره زمین وآسمان کردمهدفرهنگ وهنروادب ومدنیت همه ازاین مراسم وازاین حضوربوجوآمده افتخارمی کنیم لذاروزدهم تیرماه روزورودامام به نیشابورماپیشنهاددادیم به عنوان روزملی خراسان ان شاءالله درتقویم هاثبت بشودنیشابوری هابایدتلاش کننداین روزرابه نام روزملی خراسان ونیشابوران شاءالله جابیاندازندمن  همینجاهم یک نکته ای یادآوری کنم به عزیزان وبزرگان وسروران خودم درمشهدآن هاهم البته حمایت کردنداز روزملی خراسان از روزورودامام رضا(ع)به نیشابورروزملی خراسان امازمزمه هایی شنیده می شودکه این روزبه نام خراسان ومشهدثبت بشودمن عرض می کنم این جعل تاریخ است این بی احترامی به فرهنگ هزاروچهارصدساله این مرزوبوم است این حدیث از نیشابوراست این سفراز نیشابوراست این برکت مربوط به نیشابوری هاست مشهدی آن روزوجودنداشته من عرض می کنم نیشابوری هادراین مسئله جدی هستندآن چه مایه افتخاروعظمت آنهاست آن را اجازه نمی دهند جای دیگری و محل دیگری هرچندهم مقدس ومهم با احترام باشد به خودش جذب کند خراسان ومشهد بحمدالله دارد وجود مبارک امام رضا حرم امام رضا شهادت امام رضا(ع) هرروزمشهدروز ایران و روزملی ایران است اما این واقعیت را هم بایدتوجه کنیم این حدیث محورتمدن سازی امت اسلام است اگر امت اسلام بخواهد در یک دژ قرار بگیردکه ازشردشمنان وستمگران وتوطئه گران درامان باشد این دژرا امام رضا(ع) فرمود دژامامت و ولایت است.
خدایا به حق محمد و آل محمد(ص) ما را دردژولایت در امن و امان نگهمان بدار!چشم های حرامزادگانی که نمی‌توانند این عظمت را برای اهل بیت و دوستداران اهل بیت ببینندکور بگردان! دست ‌هایی که تلاش می‌کنند این حریم را بشکنند بشکن و قدم‌هایی که تلاش می‌کنند در این حریم خیانت کنند ازقلم بشکن !به حق محمد(ص) وآل روح امام و شهیدان والامقامان وعزیزان را شاد بگردان! خدایا ما درسایه ی این سفارش امام رضا(ع) به سوی تمدنی حرکت می کنیم که در مقابل تمدن فاسدوظالم غرب ایستاده ایم رنجها کشیده ایم شهیدان داده ایم وامروز ماازمظلومین عالم حمایت می‌کنیم ماباقدرت این یمن وفلسطین وافغانستان ولبنان وهرجای دنیاکه مظلومی باشدخصوصاًمسلمانان ودوستداران اهل بیت حمایت می کنیم؛ خدایا ما با الهام ازمقاومتی که ازعاشوراگرفته ایم این مقاومت رابرای همه مظلومان پژواک می‌کنیم و منعکس می کنیم که ان شاءالله درسایه این مقاومت جهان نجات پیداکند وشرظالمان کم شودوان شاءالله تمدن اسلامی به لطف ویاری توبوجود بیاید .
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم
خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله» درآستانه شهادت امام صادق ارواحنا فدا علیه السلام هستیم امام صادقی که برای اصلاح وغنی سازی فرهنگ ناب شیعه تمام عمرخودش راصرف کردورنج هاومشقت هاکشیدامامی که از حدود شصت هزارحدیثی که ازائمه اطهار علیهم السلام رسیده قریب به سی وهفت هزارآن ازامام صادق (ع)است این حق عظیمی به گردن فرهنگ ماودین ماباورهای ما واعتقادات ماداردمااین مصیبت رابه ولی عصروهمین طوربه فرزند برومندش حضرت رضا(ع)وجانشین برحق شان ولی عصروولی زمان مارهبرعزیز انقلاب وهمه دوستداران و پیروان اهل بیت و شما نمازگزاران تسلیت عرض می کنم امام صادق(ع)درآن پیچ تاریخی توانست مذهب شیعه را به اوج خودش ودرحد عالی به اعتلا برساندبه طوری که سایرائمه مذاهب دیگرتحت تأثیرامام صادق(ع) وپدربزرگوارش امام باقر(ع)قرارگرفته اند نبوداین امام باقر(ع)وامام صادق(ع)وتلاش این دوبزرگوار؛مکتب اهل بیت درهجمه مکاتب اهل سنت درآن روزگارازبین رفته بود اماامروزما خداراشاکریم که این مکتب نورانی باقدرت وباصلابت داردادامه پیدامی کندوروزبه روزبرعظمتش افزوده می شودواین انقلاب که یکی از دستاوردهای این مکتب صادقین است ان شاءالله این مکتب راجهانی و عمومی خواهد کرد لذاروزشهادت امام صادق(ع) از اجتماع صادقیون غفلت  نکنید و با حضور در مراسم این ارادت خودمان راان شاءالله افزون  بدهیم البته این مکتب درطول سال ها توسط بزرگان علماتصویب شده تبلیغ شده ماندگار شده علمایی که خون دادند خون دل خوردند همین روزهادوازده تیرماه سالروز وفات علامه امینی صاحب الغدیراست؛ ببینیدچه خون دلی خوردتا مسئله الغدیررادردنیامستند کرد و ثابت کرد وهمه یاوه گویان رابه عقب راند؛چهارمین شهید محراب آیت الله صدوقی در سال شصت ویک درهمین ایام به شهادت رسیده دریازدهم تیرماه به شهادت رسیده چه تلاش کرده برای مکتب امام صادق (ع) آیت الله شهید مظلوم بهشتی  وهمراهانشان که درهفتم تیرماه به شهادت رسیدندهمه این هاتلاش کردندوهزاران عالِم دیگردرطول تاریخ این هابرای اینکه این مکتب باقی بماند.
ما هفته قوه قضاییه راهم به عزیزنمان درقوه قضائیه تبریک می گویم البته من هفته گذشته هم راجع به قوه قضائیه عرایضی داشتم امروز هم از آنهاتشکرمی کنم خسته نباشید می گویم و امیدوارم انشالله این تحولی که رهبر عزیزانقلاب به مسئول جدید قوه قضائیه آیت الله رئیسی فرمودند انشاءالله این تحقق پیدابکندقضات محترم عزیزان همه شما از شریفان وخوبان و بزرگان هستید رهبر عزیز از شما تحول درقوه قضائیه خواسته؛ این تحول هم توسط خودجناب آقای رئیسی بررسی شده مطالعه شده راه کارهایش تدوین شده وبه رهبری داده شده ورهبری تأیید کرده اند ان شاءالله همت بکنیدهمه شما، که این تحول درقوه قضائیه راجع به اینکه پرونده هاکمتربشودآماری که دادند برادر عزیز خودم ریاست محترم قوه قضاییه حضرت حجت السلام والمسلمین حکمتی  فر قبل ازخطبه های نماز جمعه دیدید چه آمارتکان دهنده ای ایست  بالای پنجاه وچند هزار پرونده در طول سال دردادگستری واقعاً کاری سخت وکاری بسیار بسیارهم عجیب است وهم عظیم است این تحول اینکه کاری کنیم این هاکم بشودکاری کنیم روند رسیدگی به پرونده هاسرعت پیداکند،کاری کنیم که ان شاءالله اقتداروعظمت وقدرت قوه قضائیه افزایش پیداکندوعامل امنیت بشودآن کسانی که امنیت جامعه رابه هم می زنندآن کسانی که درگوشه وکناربه مردم آزارمی رسانندویا ناامن کردن ایجاددلهره می پردازندآنها بایدازقوه قضائیه بترسندقوه قضائیه یک ابهتی ایجادکندکه اشرارناامنی کنندومؤمنین احساس امنیت بکنند در مقابل شرارت هاوبی بندوباری هاومفاسد بایدتلاش کنیم؛ بایستیم امروزدرگوشه وکنارشهرما،کشورمااتفاقاتی می افتدکه قابل قبول نیست چه اتفاقاتی ازنظرفرهنگی، بی حیایی،بی حجابی چه اتفاقاتی ازنظرناامنی، ضرب وجرح قتل، کشتارماان شاءالله امیدواریم بااین تحول درقوه قضائیه واقداماتی که قضات شجاع ومؤمن وانقلابی ماان شاءالله انجام می دهنداین مسایل کمتربشود،من به عنوان این که مسئول ستاداحیاءامربه معروف ونهی ازمنکرهستم عرض می کنم همه باید ازکسانی که امربه معروف ونهی از منکرمی کنندحمایت کنند، این نیروهای فعال در امر به معروف و نهی از منکرلایه‌های پنهان امنیت این جامعه هستندکمربند امنیتی جامعه هستنددرست است به ظاهردیده نمی شودنداین هابه تعبیری مثل لایه اُزن هستندکه هرنور مضری راجلوش رامی گیرند و هر شهاب سنگی را در درون خودشان پودر می‌کند و اجازه نمی دهند وارد جامعه بشود اگر این لایه ها بشکنداگراین لایه هاضعیف شود ترکش ها به سمت من و شما و دردادگاه ودرفرمانداری ودرنیروی انتظامی و همه جا وارد می شود شما دیده اید در وقت بحران هانیروی انتظامی و همه دستگاه‌های دولتی عاجزمی شونداز برخوردنمی دانندباید چه کار کنند چند بار تجربه کرده ایم چند بار در این کشور دیدیم فتنه هایی راکه دستگاه های اداریعاجز از کنترل آنهاهستندآن وقت این نیروهای  پنهان خداجو خداطلب عاشق اسلام و ولایت به میدان می آیند حوادث راجمع می‌کنند بایداین ها را در امنیت نگه داریم دعوای آنها با مراکز فساد و بی بند و باری دعوای شخصی نیست مثل این نیست دونفربه جان هم افتاده انددعواکرده اند؛ نه دعوای این هادعوای حق وباطل است دعوای این هادعوای انقلاب وضدانقلاب است دعوای این هادعوای ارزش هاوضدارزشهاست مابایداز آنهاحمایت کنیم آنهاکه درخط مقدم هستندبایدموردعنایت وحمایت همه مسئولان مادر قوه قضاییه در نیروهای انتظامی در شبکه های امنیتی واطلاعاتی درحوزه فرهنگ وتبلیغ در همه جابایدازآنها حمایت کنیم.
روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهاوآغاز هفته کرامت وروزدختر راداریم که من به دختران محجبه وعزیز وگرامی جامعه مان تبریک می گویم وازآنها می خواهم در عرصه حجاب فعال باشند منفعل نباشند تماشاچی نباشید که هر روز گروهی بیایند وحجاب شما را به تمسخربگیرند باید با مروجان بی بند و باری با کسانی که تلاش می کنندحجاب راو حرمت جاب رابشکنند مبارزه کنید مبارزه فرهنگی تذکر ، امروزکشف حجاب تو ماشینهارسم دارد می شود در خیابانها با لباس های ناجور روبرو هستیم؛ امروزدوچرخه سواری خانم هادرخیابان هابه کرات دیده می شوددرحالی که همه این هاخلاف قانون است برای جلوگیری از همه اینهاقانون وجوداردوبایدمجریان قانون نیروی انتظامی و دستگاه قضائی وبسیج ونیروهایی که بانیروی انتظامی همکاری می کنندآنهابایدبه میدان بیایندنترسندپشتیبانی بشومدمابرای برخوردبالباس ها خلاف عفت عمومی قانون داریم بایداصناف واتحادیه برخوردکنداگراتحادیه برخوردنکردبایدمدعی العموم از اومطالبه کندچرااجازه دادی این لباس فروشی لباس بفروشد؛ مدعی العموم برای همین جاست برای کشف حجاب درخیابان هاوماشین هاقانون داریم خلاف قانون است خانمی درماشین حجابش رابردارد؛ماشین فضای خصوصی نیست فضای عمومی است بایدنیروی انتظامی ماآنهاراجریمه کندباآنها برخورد کند با دوچرخه سواران خانم درملاء عام بایدبرخوردکند،چطوراگریک موتورسوارمردکلاه نداشت می گیریدموتورش رامی بریدپارکینگ جریمه می کنیدپدرش رادرمی آوریدخوب است عیب نداردقانون است خوب زنان دوچرخه سوارهمین طوراست هرزن دوچرخه سواربایددوچرخه اش را جمع کنیدبایدخانواده اش رامطالبه کنیدواز خانوادش تعهدبگیریداین که نمی شود ما انقلاب را همین طوررها کنیم ارزش‌ها را رها کنیم هر کسی هر کاری دلش می خواهد هر غلطی دلش می خواد بکند؛ اگر نیروی انتظامی نیروکم دارداین بسیج ،این جمعیت عمومی، این مردم قوه قضاییه به آنهااجازه بدهد مدیریت بکند تا این مشکلات رابتوانیم حل کنیم واجازه ندهیم عد ه ای هوس بازودل بخواه هرطوردلشان می خواهدتو شهر و دیار ما زندگی کند آقایان خانم‌ها بدانید اینجا نیشابور است مقدم امام رضا(ع) است اینجا باید طنین ولایت وآوای ولایت در همه کوچه هاوخیابانها طنین اندازباشد؛اینجاشهرپاک شهرتمدن الهی وتمدن اسلامی است.
چندمناسبت هم اشاره کنم حمله ددمنشانه ناوگان آمریکایی درخلیج فارس به هواپیمای مسافربری درسال شصت وهفت بمباران شیمیایی سردشت توسط بعثی های عراق وحمایت آمریکا وشهادت شهید بهشتی وهفتادودویارانش درهفتم تیرماه؛ بدانید همه این مناسبت ها همزمان است با هفته حقوق بشرآمریکایی! می خواهید بدانید حقوق بشر آمریکایی چیست؟ نگاه کنیدبه آن هواپیمای مارا که در این هفته زده اند نگاه کنید به سردشت نگاه کنیدبه شهید بهشتی و یاران او؛آری آری بایدبه این فرهنگ آمریکایی خندید باید هفته حقوق بشررا باقتلگاه شهدای مظلوم مامعرفی کردبایدهفته حقوق بشرآمریکایی رابابمباران شیمیایی سردشت تفسیرکردبایدهفته حقوق بشرآمریکایی رابا حمله به هواپیمای مسافربری مامعناکرد که باید گفت ای ننگ وای نفرین و ای مرگ براین آمریکاوحقوق بشرش؛ این مرگ برآمریکااثرداده آمریکااز اعتبارخودش افتاده امروزبدهکارترین بی اعتبارترین دروغگوترین عهدشکن ترین زورگوترین کشوردنیاآمریکاست، واین آمریکاامروزدرتوهم زندگی می کندسیاست مداران آمریکاازروزی که رهبری عزیز ما آن دردهنی محکم رادرحضورنخست وزیرژاپن زد وآن هواپیمای جاسوسی آمریکا رادرخلیج فارس سربازان شجاع ماساقط کردندآمریکا سیاستش دوچارتمسخرسیاستمداران دنیاشده به طوری که آقای ترامپ احمق رهبری ونهادرهبری رادرایران تحریم می کندببین چقدرمسخره نهادرهبری کجایش به آمریکاوابسته است که تحریم می کنی زیلوهایش رایزدی هامی بافند نگاه کنیدسفرهای رهبری یامیان این مردم است یاکنارمضجع امام رضاست رهبری نه نیازی به شماداردازشمابخردکه تحریمش می کنیدنه نیازداردبیایدبه آمریکاکه بخواهدتحریمش بکنیداین جز تمسخروجزیک سیاست وهن وبی خودی چیزدیگری نیست علاوه که رهبری عزیزما امروزدر دنیاصدهامیلیون عاشق داردای آمریکای بدبخت که جرأت نمی کنی درکشورها حضور پیدا کنی وباید بدانی این تحریم رهبری موجی بزرگ ازمرگ بر آمریکادرجهان طنین اندازخواهد شد.
یادواره شهدای ارزشمندشهرک ها را فرمودند ان شاءالله داریم درمسجد قدس وبا حضورسردارسرفرازسردار نقدی که من تشکر می کنم و امیدوارم ان شاءلله این گرامیداشت شهدا مایه عزت و افتخار همه مابشود؛
در هفته گذشته تیم پزشکی جراح پلاستیک ازمؤسسه خیریه مرهم به نیشابورآمدند به دعوت سازمان پزشکی شهرستان نیشابورکاراین هاترمیم شکاف های کام ولب بچه‌هایی است که مادرزادی لبشان و کامشان شکاف داردبسیارمرض مشکلی است غذا خوردنشان نفس کشیدنشان، هزینه بسیارزیادی داردترمیم آن هزینه ای بالای سی میلیون تومان داردیک تیمی به نیشابور              آمدند این تیم شصت پزشک بودندکه شانزده جراح فوق تخصص دراین  رشته بودند تقریباًدوروزونیم درنیشابورمستقربودندهفت اتاق عمل برایشان آماده شد و اینهاتوانستندصدوبیست  عمل جراحی را روی صدوبیست نفراز بچه هایی که این مشکل را داشتند انجام بدهندالبته مربوط به نیشابورتنها نبود از شهرهای اطراف از استان های اطراف از نوزده استان مریض  اعزام کردند به نیشابور و بلکه افراد خارج ازکشور واتباع خارجی هم به اینجاآمدند و از این فرصت استفاده کردند و بیش ازهزاروسیصد بیماررا به صورت الکترونیک وبه صورت حضوری اینهاویریت کردندوراهنمایی کردندوکمک کردند. من تشکرمی کنم ازآنهااز مسئول شبکه بهداشت وهمه عواملی که این مقدمات رافراهم کردند.
وچون تابستان است بازهم یادآوری کنم صرفه جویی درآب وبرق رارعایت کنیدخصوصاً درساعت های پرمصرف این ساعت ها اگررعایت نکنیدبعضی خانواده هاآب به آنها نمی رسدکولرهایشان آب نداردخانه هایشان آب نداردبه آنهاسخت می گذردآنهایی که آب داریدالحمدالله درنزدیک به شبکه هستیدرعایت کنیدکه ان شاءالله همه مابتوانیم ازاین نعمت الهی استفاده کنیم.
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله »

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…