کد خبر: 2590

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ - ۱۶:۳۷

خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۱۰٫۰۶ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور..

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۰۶/۱۰/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور.. خطبه اول « عبادالله اوصیکم و نفسی بتقوی الله» ازسفارشات و مکرر نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله سفارش به فضائل و مکارم اخلاقی است و بلکه فرمودند از […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۰۶/۱۰/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور..
خطبه اول
« عبادالله اوصیکم و نفسی بتقوی الله» ازسفارشات و مکرر نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله سفارش به فضائل و مکارم اخلاقی است و بلکه فرمودند از مهمترین اهداف رسالت اکمال اخلاق است انسان را به زینت اخلاق کامله آرایش بدهیم فضائل اخلاقی در هفته‌های قبل که توفیق خدمت داشتم عرض کردم حداقل انسانیت است کسی که فضایل اخلاقی را نداشته باشد انسان نیست و از خط و مرز انسانیت سقوط کرده و جزء بهائم وحیوانات است اماآن که می تواند انسان را در مرز انسانیت و حداقل وکف انسانیت نگهدارد فضائل اخلاقی است فضایل اخلاقی انسان را به ارزشها متوجه می کند انسان در فضایل اخلاقی یا نیم نگاهی یا تمام نگاهی به خودش دارد فضائل اخلاقی همیشه با طبیعت انسان با غرائز انسان همراه است است یعنی با فضایل اخلاقی انسان با نفسش مبارزه نمی کند بلکه نفسش را تربیت می کند هدایت می کند به سمت و سوی هدفدار و جهت دار با غرائزش مخالفت نمی کندباغرائز را بایکوت نمی کند بلکه غرائز را هدایت می کند فضائل اخلاقی غرائز و طبع و طبیعت انسان را هدایت می کند مثلاً اگر انسان دنبال محبوبیت باشد دنبال خوشنامی باشد دنبال آبرو باشد بخواهد طوری زندگی کند که آبرومندباشه مردم فامیل خانواده او دوست داشته باشند این خوب است یک فضیلت اخلاقی است مؤمن باید در خانواده خودش در فامیل خودش در جامعه خودش عزیز باشد محبوب باشد محترم باشد کسی تلاش بکند لباس مرتب بپوشد اخلاق خوبی داشته باشد خوشرویی بکند ظاهرش را به قول ما اصلاح بکند مراقبت بکند هدفش هم این باشد که توی مردم آبرو داری بکنداین اشکالی نداره لازم نیست انسان حتماً لباس تمیزکه می پوشدقربه الی الله باشد نه لباس تمیزمی پوشدبرای اینکه مردم به اوخوب نگاه کنندمحترم باشد اعتبارش حفظ بشوداین فضیلت اخلاقی است وفضیلت اخلاقی برای حفظ جامعه وسلامت جامعه است باغریزه وطبع انسان هم همراه است انسان به غریزه اش به طبع اش وطبیعتش نگاه می کندمی بینددوست داردمحبوب مردم باشد غریزه هم این رامی گوید طبیعت هم می گویدلذامؤمن حق نداردکاری بکندکه توی مردم آبرویش برودلباسی بپوشد که آبرویش برودبه مجلسی بودکه آبرویش برود«اتقوامن مواضع التهم»مؤمن باید از هر کاری که انگشت نما می شود مورد تهمت قرار می‌گیرد پرهیز بکند حق ندارد بگوید من به مردم کاری ندارم مردم هرچی می خواهند بگویند بگویندمن این لباس رامی پوشم من این مجلس را می روم من این حرف را می‌زنم مردم هر فکری می خواهندبکنند بکنندنه این غلط است بله گاهی در راستای انجام واجبات است انسان می خواهد رو بگویدامربه معروف بکند یک اقدام مثبت بکند آنجا حق را بگوولوعلیک به حق عمل کن و به ضررت باشد اما خیلی جاها این طوری نیست که انسان اگر این عمل را انجام ندهد حق ضایع بشودبه وظیفه عمل نکرده باشدنه یک کار اجتماعی و عرفی است انسان باید آبروداری بکند برای خودش «اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ الْمُوْمِنَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ» از بدگمانی مردم پرهیز کنید مردم و خصوصاً مؤمنین به شما بدبین نشوندبدبینی مؤمنین ممکن است منجر بشود به بدبینی خدا چون مؤمن« يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ» لذا اسلام می گوید خوشروباشیدخندان باشید خوش بو باشید اگر مشکل و غمی دارید تواخم و تَخم خودتان نگه ندارید تو دلتان نگه دارید« الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ و َحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ» سلام کنید هدیه بدهید احترام کنید عیاد بروید اجتماعی باشید تا تو فامیل و تو مردم احترام داشته باشیداین سفارشات دین است برای این که مؤمن باید محبوب جامعه و مؤمنین باشددرزیارت امین الله که وقتی به محضرائمه وحضرت رضا و سایر ائمه علیهم السلام زیارت معتبر را می‌خوانیم زیارت امین الله یک زیارت کوتاهی هم هست آنجاازخداوند می‌خواهیم در محضر امام که خدایا من را « مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَسَمائِكَ» قرار بده مرا در زمین محبوب دل ها درآسمان محبوب ملائکه قرارم بده این مسئله، مسئله مهمی است فضیلت است یکی ازفضایل اخلاقی است ولی کمال نیست کمال اخلاقی این است که انسان به بیرون خودش توجه کند در فضایل اخلاقی انسان به خودش توجه داردغریزه اش را هدایت می کند طبیعتش را هدایت می کند اما در کمال اخلاقی ومکارم اخلاقی با نفسش مبارزه می کند نفس را سرکوب می کند خواسته های طبیعی خودش را زیر پا می گذارد مثل آنجا که از کسی که به او ظلم کرده می گذرد« اَلْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» کسی که به شماظلم کرده درهفته‌های قبل اشاره کرده‌ام شما قانوناً می توانی قصاص کنی می توانی انتقام بگیری طبیعت هم خوب است غریزه توهم می گوید خوب است هوای نفس هم می گوید خوب است دلت را خنک کن ولی کمال اخلاقی می گویدعفو کن اگر بگذری یک درجه انسانیتت بالا رفته زن و مردی که با هم زندگی می کنند اگر اهل کرامت باشند هیچ گاه بین آنها اختلاف نمی افتدحتی اگر دو تا ضد با هم باشند یکی فرعون باشد یکی آسیه باشد برای چی؟ برای اینکه اهل عفوهستندمی گذرندزن خطا کردمرد عفومی کند مرد خطا کردزن عفو می کند چون کریمند دارای اخلاق با کرامت اند لذا اختلاف نه اینکه پیدا نمی شود اختلاف پیدا می شود ولی با عفو این اختلاف را جبران می کنند خیلی از خانواده های مؤمنین هستند از همان اول زندگی زن و شوهر با هم سازگار نبودنداما اهل عفوبودندگذشت کردند زندگیشان راتمام کردندو اگر اختلافی بین آنها باشد اگر کرامت نفس باشد و این اختلاف به طلاق و جدایی منجر بشوددرسایه کرامت اتفاق می افتدباکرمت طلاق رخ می دهد متاسفانه طلاق توجامعه ما زیاد شده خیلی مایه نگرانی است اما ازآسیب های طلاق این است که دو نفر با هم زندگی می‌کنند جدا می شوند یکدیگر را تخریب می‌کنندآبروی هم راو خانواده و فامیل هم را می برند طلاق است جدامی خواهیدبشویدچراآبروریزی می کنید؟ می خواهیدجدابشوید زن و مردهستیدبرویدجدا زندگی کنید اما چراآبروی خانواده هاتان رامی برید؟قرآن ببینیدچه می گوید«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» تازه آن دوطلاقه و سه طلاق را می گوید اگر به آنجا رسید که طلاق رسید یا بعد از طلاق دوباره مراجعه کنید یکدیگر را جمع کنید به خوبی؛ یا اگر هم جدا می شوید با احسان از هم جدا بشوید به خوبی از هم جدا بشوید،خانم ببخشید این مدت ها برای من زحمت کشیدی توخانه من رنج بردی حالا نتوانستیم با هم بسازیم رفتی خدانگهدارت باشد من دعایت می کنم خانم هم بگویدآقا ببخشید چند سال من درخانه شما برای من زحمت کشیدی نان حلال آوردی نتوانستیم باهم بسازیم رفتیم خداحافظ« تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» نه اینکه باهزاران فحش وتهمت وبدزبانی از هم جدا بشوند« وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوامِمَّاآتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًاإِلَّاأَن يَخَافَاأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» آدم وقتی این آیات رامی خواندوبه رفتار ما در زندگی نگاه می کند باید بگرییم باید عزادار بشویم قرآن چه می گوید ما چه می کنیم قران می گوید اگر خواستی طلاق بدهی حقش رابده به مرگ نگیرش که به تب راضی بشود «« وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوامِمَّاآتَيْتُمُوهُنَّ »آنچه به اوادادی مهریه دادی نفقه دادی حلال نیست ازاو پس بگیری آقامی خواهدبرودطلاق بگیردطلاق حقش است مهریه اش رابایدبدهی اگر نداری بدهی خواهش کن التماس کن تو راببخشدنه اینکه بگویی پدرت رادرمی آورم چنین می کنم چنان می کنم«َلَايَحِلُّ لَكُمْ»حلال نیست برای شما«أَن تَأْخُذُوامِمَّاآتَيْتُمُوهُنَّ»بعدمهر زن را می گیر مهرزن را نمی دهد بعددوست داردکه زندگی اش حلال هم باشدیازن می خواهدمهررا بگیرد مرد ندارد اوهم می داندنداردمی گویدبه زندانت می اندازم برو ده سال زندان بخواب خواهرمن این زندان برای تو نان می شود برای توپول می شودیک وقت داردونمی دهد خوب شما حق داری ازکسی که داردطلبت را بگیری اما اگر ندارد با زوروزندان و اینها پول در می آید؟ من برای شمایک داستان بگویم هم برای این موضوع که عرض کردم هم برای این بده بستان های که تو بازار داریم و توبانک‌ها داریم نگاه کنیدببینید ماچقدر فاصله داریم آدم به بانک‌ها نگاه می کند به بازار نگاه می کند به این پرونده‌های طلاق نگاه می کند واقعاً غصه اش می گیرد محمد بن ابی عمیر یکی از شاگردان ممتاز امام صادق(ع) است فضلا وطلاب عزیزعلمابااین نام آشناهستند ازمحدثین بزرگ است محمد بن ابی عمیراین بزازبود ثروتمند بود ازقضای روزگاروفرازونشیب بازارورشکسته شدسخت به مضیقه افتاد به نوعی که آبرویش درخطرافتادمحتاج به نان شب شدخداچکاربکنم دنبال چاره واینها، یک روزی یک کسی درخانه اش در زد باز کرد دیدیکی از بدهکارانش است گفت آقاشنیده ام شما خیلی به زحمت افتادی ورشکست شدی آمده ام بدهی ام رابه شما بدهم شاید کمکی به شمابشودخوب تو که نداشتی من می دانم نداشتی از کجا پول درآوردی به قول وام گرفتی؟ ارثی به تورسیده گنجی پیداکردی؟ چطورشدتوکه دیروزنداشتی ومن می دانم نداری امروزده هزاردیناآورده ای می خواهی به من بدهی گفت آقا راستش این است من وقتی دیدم شما ورشکست شدی به غیرتم نیامدسامت بنشینم رفتم خانه ام را فروختم گفتم این ابن ابی عمیربه من کمک کرده الان گرفتارشده بگذار خانه ام رابفروشم بروم کمکش کنم ما باشیم چه می کنیم؟ من خودم رامی گویم، می گویم دستت درد نکند خیلی ممنون به فکرما بودی آفرین انسانیت کردی ادب کردی درود بر شما چه آدم خوبی هستی توبدهی را ولوخانه ات رافروختی آمدی دادی محمد بن ابی عمیرگفت فلانی من شاگردامام صادق(ع) هستم امام صادق(ع) به من فرمود«لایخرج الرَجُل عن مسقط رأسه بالدین» حق نداری به خاطرطلب کسی را وادار کنید خانه اش را بفروشد؛ آقا من بارضایت خودم آوردم فرمود باشد تو خانه ات رافروختی من پولی که ازفروش خانه ای که به اومحتاجی ازآن پول استفاده نمی کنم اگربکنم سفارش امام صادق(ع) را رها کرده ام مولای من امام صادق(ع) به من این سفارش راکرده قبول نکرد بااینکه شرعاً هم قبول می کردحرام نبودطرف بارضایت می دادقانوناً هم حتی درعرف ودر میان مردم هم سرزنش نمی شد می گفتند اوگرفتاراست آن بدهی اش راآورده بارضایت داده اما محمد بن ابی عمیردارای کرامت نفس است می گوید آدم کریم آدم آقاآدم بزرگ آدم بزرگوارراضی نمی شود کسی برای دین او خانه اش را بفروشد آواره بشودآقایان بانک ها آقایانی که طلبکارید این سفارش امام صادق(ع) راواین عمل یکی از یاران امام صادق درصدراول است توجه کنیم کرامت پیداکنیم با کرامت انسانی انسان وانسان تربشویم. خدایا به آبروی اولیایت ما را از کرائم نفسانی بهره‌مند بفرما! به حق محمدوآل محمد(ص) قرض قرضداران اداگردان! آن هایی که در جامعه ما آسیب دیده‌اند خسارت دیده اند کم آورده اند ور شکست شده اند خدایا امیدواری دلگرمی پشتیبانی وراه نجات شان رافراروی شان قرار بده! خدایا بدهکاران راتوان پرداخت دِین شان ادافرما! طلبکاران را صبروکرامت ومتانت دربرابربدهکاران عنایت بفرما!روح امام و شهیدان را شاد گردان!حق داران ما را بیامرز! ماهم به آنها ملحق شدیم ازرحمت وبرکتت بر ما نازل بفرما!
اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم»
خطبه دوم
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» درآستانه میلادباسعادت فخرزنان زینت وزیوراهل بیت زینب کبری سلام الله علیهاهستیم و روز پرستار وهمینطورآغازسال مسیحیت ومیلاد حضرت مسیح که همه این مناسبت هاراتبریک عرض می کنم وازپرستاران عزیز که قشرزحمتکشی هستنددررنج هاهمراه مریضان وسنگ صبورمریضان ودردمندان هستندتقدیروتشکرمی‌کنم خصوصاًازپرستارانی که جانبازان عزیز رادر خانه‌هایشان پرستاری می‌کنند، همسران جانبازان دختران جانبازان خواهران جانبازان همه آنهایی که در خانه معلول دارندمریض دارند مادرانی که گاهی دوتا سه تا معلول راتوخانه سرپرستی می‌کنند و من بعضی از آنها را رفته ام به خانه هایشان دیده ام ازآنها تشکر می کنم خسته نباشید می گویم امیدوارم انشالله خداوند همه مریضان را شفا عنایت کند و این زحمت و پرستاری همه پرستاران را انشالله به عنوان بهترین عبادت ازآنها قبول بکند اما چون روزمیلاد حضرت زینب سلام الله علیها این بانوی بزرگ است این عالمه غیر معلمه واین فهمه غیرمفهمه زنی بزرگ که واقعاً جا دارد راجع به عظمت این زن گفت‌وگوکنیم وصحبت بکنیم نه به خاطر اینکه دختر علی(ع) و فاطمه علیهم السلام ویانه به خاطر این که خواهر حسین علیه السلام است بلکه به خاطرآن عظمت روحی خودش که دختر هرکه بود و این ویژگی ها را داشت بازهم به اواحترام می کردیم ودرود می‌فرستادیم به خاطرآن مواضع و منش وحرکت بسیارمحکم و انسانی و همراه با کرامتی که این زن و بانوی بزرگ داشت موقعیت‌ها را خوب می‌شناخت انتخاب خوبی داشت درزمانی که خیلی ازبزرگان که ادعای فقه وسیاست و صحابه بودن پیامبروامثال آنها می‌کردندگیج شده بود نمی دانستندباید چه کار بکننداوخوب تشخیص دادکه باید ازامامش حمایت بکندوعامل پیروزی خون بر شمشیرشود؛ خون که ریخته بودروی زمین بود شمشیرها در هوا چرخنده می شد و مستانه می غریدند این زینب بودکه آن خون ریخته برزمین رابرآن شمشیرهای عربده زنان و مغرور ومست پیروزکردچه هنر بزرگی چه قدرت فوق‌العاده‌ای این زینب داشت، حجاب وعفاف را تبدیل کرد به عزت مجاهدانه به صبرقهرمانانه خطبه قراء اودربازار کوفه همه هویت بنی امیه وکوفه را به هم ریخت«يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ يَا أَهْلَ الْخَتْلِ وَالْغَدْرِإِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً » ای اهل کوفه چه کلامت محکمی ازنظرلفظ محکم همچون فولادازنظرمعناروان همچون آب دردل هاوجان هانفوذ می ک ندای اهل کوفه مثل شما نیرنگ وفریب ونفاق ودورویی هستیدچه مردمان زشت باطنی هستیدما را دعوت کردید و بعد به روی ما خنجرکشیدید می دانید مثل شما مثل کیست؟ مثل شما مثل پیرزنی استکه از شب می نشیند تا صبح نخ می ریسدو بعد دوباره صبح که می شود نخ هارا باز می کندوپنبه می کندشما شصت سال عزت و آبرو درست کردید در کنار پیغمبر(ص) جنگید بودید اما کار را به جایی رساندیدکه بعد از ۶۰ سال پسرپیغمبر(ص) را در خانه تان مهمان کردید و سرش را بریدید و روی نیزه کردید به جای اینکه آفرین وافتخار برای خودتان درست کنیدلعنت وننگ و نفرین برای خودتان درست کردید چه مردمان کج فکرو بدبختی هستیدواقعاً هم همینطوراست ملتی که تاریخ گذشته خودش رابه هم بزند افتخارات گذشته را زیر پا بگذاردبه حال آن ملت بایدگریست نگاه زینب(س)چون پدرش امیرالمؤمنین(ع)و مادرش فاطمه(س) و برادرانش عزیزش حسنین(ع) بودمی بیندباطل پایش به جایی بند نیست«إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقاً»می بیندحق ماندگار است لذا از سختی ها نمی هراسدمعاویه بنی امیه نگاه خیلی هاراعوض کرده بودند«زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» دنیابرایشان شیرین شده بوددنیا برایشان زیباشده بود دل به دنیاداده بودندفریب دنیا را خورده بودنددنبال امتیاز بودندماقوم پیامبریم مافلان هستیم مااهل جبهه ایم مادربدربودیم مادرخیبربودیم ماباپیغمبرنماز خواندیم ازاین افتخارات اما همه این افتخارات را یک روزه درعاشورابر باد دادند ولی زینب(س)به جای این عزت را انجام وظیفه و تکلیف را آزادگی را دین را وغیرت را به دست آورد همان چیزی که امروز بحمدالله ملت ما شما مؤمنین شما ارزشمندان به لطف الهی و به تبعیت از فرهنگ عاشورا و زینب(س)دارید من جمله نهم دی وقتی دیدیددشمن فضاراآلوده کرده به بهانه تقلب که بعد هم خودشان اعتراف کردند دروغ بود تقلبی در کارنبود هشت ماه کشور را روی آتش قرار دادندنصایح رهبری دلسوزان فایده نداشت بزرگترین دموکراسی که مردم آفریده بودند با شرکت هشتادوچنددرصد در انتخابات سال ۸۸ این دموکراسی راکه مایه افتخارملت بودلگد مال کردند و بی اعتبار کردند مردم وقتی دیدنداینها این کارهارا می‌کنند و فتنه گران از فتنه زدگان جدا شدند فریب خوردگان راهشان را جدا کرده اندکنار کشیده اند همه دستگاه های قانونی وامنیتی تلاش خودشان راکردندبااشاره رهبر عزیز و با فراست و توسل به ساحت مقدس ولیعصرصاحب این انقلاب ارواحنا فدا شما ملت به خیابان آمدید نهم دی را آفریدید گفتید اجازه نمی‌دهیم افتخارات من را پامال بکنندوهمه آن فتنه گران رابه زباله دان تاریخ فرستادید سیلی خروشان شدید وآلودگی‌های فتنه را پاک کردید آفرین این موقعیت شناسی است این همان چیزی است که زینب سلام الله علیهااز ما می خواهد این همان بصیرت است همان با تعهد به میدان آمدن است همان با روحیه مردانگی وغیرت انقلابی درعرصه ودرصحنه بودن است این انقلاب مال مردم است برایش خون داده اند مردم مگر می شود از این مردم این انقلاب راگرفت حالابعضی به طعن وشوخی و بعد هم شوخی راجدی کرده اندمی گویند نظام آخوندی این انقلاب مال طلبه هاست مال روحانیت است نه آقامال مردم است امام در خارج ازکشور مردم را بیدارکرد که شاه خائن است وابسته است مردم ریختند شاه رابیرون کردندامام فرمود خوب شاه رابیرون کردیدبرای برای خودتان یک نظامی درست کنید بیایید نظام درست کنیدامام فرمود من یک رأی دارم آن هم به جمهوری اسلامی می دهم مردم جمهوری اسلامی درست کردندامام که درست نکرد امام فقط یادآوری، تذکر،راهنمایی همان کار ذاتی علما و روحانیت را انجام داد مردم وقتی رأی به نظام جمهوری اسلامی دادند اگرامام یک چیزی می نوشت می گفت این هم قانون عمل کنید مردم حرفی نداشتند؛ اما امام فرمودند مردم بایدقانون راخودشان انتخاب کنند لذاآمدند مردم نمایندگان انتخاب کردند قانون اساسی نوشتندامام م یتوانست امضاء کندبدهنداجراکنندامام فرمودند متن قانون رادوباره مردم باید رأی بدهند دوباره مردم به متن قانونی که نماینده هایشان نوشته بودند رأی دادند و بعد بر اساس قانون مردم دولت انتخاب می کنند مجلس انتخاب می کننددرهیچ کجای دنیا سابقه ندارددرطول ۴۰ سال بیش ازسی وهفت وهشت انتخابات برگزار بشود این نظام مال مردم است فکر نکنندمال یک قشری است این هارامی شودکنارزدمی شود این هارا با شایعه وتهمت دورکردمی شوداین ها راترورکرد می شود ترورشخصیت شان کنیم نه این نظام؛ نظام مردمی است ازدل مردم اعتقادات مردم اندیشه مردم بیرون آمده؛لذااین گونه فتنه هاکه درطول این سال هابعداز هشتادوهشت چند بار دشمن به میدان آمدوقدرت خودش رابه نمایش گذاشت دربرابرعزم واراده ملت بزرگ ماراه به جایی نبردوشکست خورددشمنان ماامروزروی این که مردم را گمراه بکنند زوم‌کرده اند در آستانه انتخابات به دنبال موج آفرینی هستند دنبال این هستندجامعه رادو قطبی کنندببینیدجامعه مارادوقطبی کرده اندیک عده ای رابه نام اصولگرایک عده ای رابه نام اصلاح طلب وبعد هم جنگ های سیاسی بزن وبکوب های اصلاح طلبی و اصولگرایی در حالی که ملت مانه اصولگرا به آن معنایی که دشمن می گویدهست نه اصلاح‌طلب به آن معنایی که دشمن می گویداصولگرایان ما هم دنبال اصلاح کشورهستنددنبال این هستند کشورپیشرفت بکندمشکلات حل بشود به محرومین کمک بشوددر برابر مستکبرین بایستیم اصلاح طلب های ماهم دنبال اصول انقلاب هستنددنبال قانون اساسی هستنددنبال ولایت فقیه هستند دنبال اسلام و نمازجمعه و جماعت هستند مگر اصلاح طلب های ما حجاب ندارند؟ مردمی که به اصلاح طلبان رأی می دهنداهل نماز جمعه و جماعت نیستند؟ اهل ولایت فقیه نیستند؟اهل قانون اساسی نیستند؟اهل شهید و شهادت نیستند؟ دشمن وقتی می گویداصولگرا بدانیدمعنی آن چیست؛ اصول گرایی که دشمن می گوید یعنی آن طرف آبی ها که خط می دهند به داخل هی القا می‌کنند به داخل آنها می خواهند که نیروهای مذهبی وانقلابی ما تکلیف مدارماخشونت طلب معرفی بشوندوقتی می گویند اصولگرا در فکرآنها که تبلیغ جهانی می‌کنند یعنی عده‌ای جنگ‌طلب عده ای مردمی ضد مردم عده ای ضددمکراسی اقتدارطلب به هم زننده نظم جهانی و منطقه‌ای ضدعلم ودانش؛ متحجرو واپسگرا؛ مخالف تمدن وپیشرفت وضدآزادی آیا اصولگرایان ما این طوری هستند؟دشمن وقتی می گویداصولگرایعنی آن، وقتی می گوید اصلاح طلب یعنی کسانی که دنبال حذف نظارت شورای نگهبان هستندوقتی می گوید اصلاح طلب یعنی کسانی که دنبال حذف ولایت مطلقه فقیه هستندیعنی کسانی که می خواهندشهدا فراموش بشنوندیعنی کسانی که می گویندشعارنه شرقی نه غربی غلط است برویم سراغ آمریکاآن کسانی که استقلال کشور را نمی‌پسندند می گویندوابسته باشیم بهتر از استقلال؛ استقلال زحمت داردجنگ دارد استقامت می خواهد ما حال نداریم بریم زیر چترآمریکا تا راحت زندگی کنیم؛ اصلاح طلب درنظرآنهایعنی کسانی که دنبال بی بندوباری هستنددنبال آزادی فسادوتباهی هستند دنبال این هستند کشور را وارد جریان جهانی بکنند و دردامن آمریکا بیاندازند اصلاح طلب یعنی این دردیدگاه آنهااماملت ماوقتی می گوید اصول گراواصلاح طلب همه رادرغالب دین، انقلاب، اسلام، ولایت فقیه وقانون اساسی می بینددشمن وقتی می گوید اصول گراتصویرداعش رانشان می دهدوقتی اصلاح طلب تقی زاده سر تا با انگلیسی را الگو معرفی می کند ملت مانه داعش است نه تقی زاده ملت مادنبال شهداهستنددنبال امام هستنددنبال زینب(س) هستنددنبال ارزش های اسلامی هستندامادشمنان مایک چنین مبادله ای دارند می کننددوقطبی کردندیعنی این؛ معاویه کارش همین بودمعاویه درمیان مردم تبلیغ کرده بود که من طرفدارصلح هستم من می خواهم مردم زندگی کنند معیشتشان راتأمین کنم اماامام علی و امام حسن و امام حسین دنبال جنگ هستندو مردم فریب خوردندمعیشت راو زندگی را بر مقاومت ودرکنار امام بودن برگزیدند وبه آن چاهی افتادند که بعد از ۶۰ سال فهمیدند چه اشتباه بزرگی کرده اندآن وقتی سرپسرپیغمبرراجلوشان سرنیزه کردنددیدندچه بیراهه رفتندبه نام پیغمبربه نام اسلام به کجا رفتند؟ چند سال قبل درمیان همین مردم ما در میان همین کشور ما دشمن مطرح کرد که ایران بایدیک راه انتخاب کند یا سانتریفیوژهابچرخدیا کارخانه‌ها؛ اگر بخواهید کارخانه ها بگردد ومعیشتان روان باشد بایددست ازسانتریفیوژو مسائل علمی برداریدبعدهم درعرصه انتخابات هم این را دمیدنددر مردم و دولت یازدهم که روی کارآمدفکرکردند یعنی مردم می خواهندکه سانتریفیوژتعطیل بشودکارخانه‌ها بچرخه پس برویم با آمریکا مذاکره کنیم برجام را درست کنیم سانتریفیوژبزنیم کنار کارخانه هامان بچرخد دشمن چی می خواد؟و ما چه طور می افتیم به دامن طراحی‌های دشمن نتیجه اش چی شد؟هم سانتریفیوژکنترل شدوخوابیدهم کارخانه هامان بعدماراتحریم شدیدکردندبرای اینکه آنهاهدفشان این نیست کارخانه بچرخدیاسانتریفیوژبچرخدیانچرخدآنهااگرماتسلیم آنهابشویم حرف آنهاراقبول کنیم درمیدان آنهابازی کنیم نیوری آنهابشویم هم کارخانه می چرخد هم سانتریفیوژازعزت واستقلال خودمان بگذریم ازراه انقلاب ودین وامام صرف نظر کنیم آنهاآن وقت ماراکاری دیگرمایی نمی ماندماآنهامی شویم دیگرایرانی نیست ایران می شود یک بخشی ازآمریکامستعمره آمریکا همان چیزی که درقبل بود؛ لذا ما بایددرانتخابات پیش رو حواسمون باشد دشمنان ما ملت ما را گرفتار تفرقه نکنندپاسخ راهبردی رهبری به همه این طرفندهاچندچیزی است که من در چندامرخلاصه می کنم وعرض می‌کنم ملت ماونامزدهای انتخاباتی ماداوطلبان باید این نکات را داشته باشند۱- از علم و دانش و نوآوری ودانش هسته‌ای وگردش نخبگان درکشور حمایت کنندداوطلبان ما ومردم ماومطالبه مردم مابایداقتصاد مقاومتی ورونق تولیدواستفاده ازظرفیت‌های داخلی وبستن چشم به کمک های بیرونی باشدملت ماوداوطلبان انتخابات مابایدمصرف کالای ایرانی داشته باشندباید هویت ایرانی را زنده کنندبایداولویت بدهندبه معیشت مردم حل مشکلات مردم بایدازاقتدارکشوروازنیروهای اقتدارآفرین کشورسپاه وارتش قهرمان ماونیروی انتظامی قهرمان مادفاع بکنند؛بایدازنیروهای انقلابی منطقه که عمق استراتژی ماهستنددفاع کننددشمن امروزاز آنهامی ترسددشمن امروزازحزب الله می ترسدازجیش الشعبی می ترسدازحشداشعبی می ترسداز انصارالله یمن می ترسدچراباید بایدنیروهایی که درکنارماحاضرندفدا کاری بکنند برای ماودشمنان مارادرخارج ازمرزهای مامشغول بکنندچرا ما ازآنها حمایت نکنیم؟ ما بایدازارزش هاازجهادازحجاب ازشهادت ازنمازجمعه ازوحدت بایدحمایت کنیم بایدحضورحداکثری درانتخابات وخلق یک دموکراسی بزرگ دراین این دوره وعصرباشیم چون زبان انتخابات رادشمن بهتر می‌فهمدتاسایرزبان هامابایدنیروهای توانمندانتخاب کنیم برادران نیروهای انقلابی؛ولایت‌مدار؛بابصیرت؛مردمی ودلسوز؛دست پاک؛کسانی که دنبال حل مشکلات کشورندنه دنبال منافع خودشان و گروهشان؛ باحفظ وحدت برویم دنبال انتخابات باشکوه وانتخاب کردن افرادی که دشمن شناس باشند؛طرح ها و نقشه های دشمن را بشناسندبدانندعهدنامه بیست وسی که براین کشورتحمیل شده چه آثاری داربدانندعهدنامه پارلموعهدنامهFETF بدانندبرنامه‌های دشمن برای این کشور چیست؟اینها می خواهددرمجلس رأی بدهنداین هابایدحواسشان به این مسائل باشد الان آمریکا دنبال مذاکره است التماس می کند قاصدمی فرستدواسطه می فرستدفرانسه آلمان ژاپن عمان سفرآقای روحانی به ژاپن که اقتصادی نبودگرچه درغالب اقتصاد مطرح کردند برای این بود که دوباره بشنوند تقاضاهای آمریکا را و دوباره بگویند آقا آمریکا اگر راست می گوید باید دست از تحریم و دشمنی بر دارد مگر می شود تویک دستش چماغ گرفته تحریم تویک دستش نان گرفته به نام مذاکره نه باید دست از تحریم بردارد تامابتوانیم بتوانیم آمریکا را به عنوان یک کشوری که با او مذاکره کنیم آن وقت بشناسیم با دشمن دشمنی می کند ما کناراو قرار نمی گیریم.
روز تشکیل نهضت سواد آموزی است که در هفتم دی‌ماه امام در سال ۵۸ دستور دادند ایران را مدرسه کنیم همه بی‌سوادان با سواد بشوند بحمدالله این کاراتفاق افتاد و امروز ۹۸ درصد مردم ما با سوادند و از آن کسانی که عقب مانده اند تقاضا می‌کنیم مراجعه کنند سواد اعتلای دانش کار بسیار ارزشمندی است من از عزیزان مان در نهضت سوادآموزی تقدیر و تشکر می کنم.
انشاالله تجمع و راهپیمایی روزبصیرت روزولایت نهم‌دی را فراموش نکنیدکه انشالله به عرض شماخواهدرسیدزمان و مکانش دقیقا ً ۹ دی در تاریخ ماندگار است و باید پای ۹ دی مثل روز ۹ دی ۸۸ محکم و استوار بایستیم.
خدایا عاقبت اما ختم به خیر بگردان! به حق محمد وآل محمد(ص)ترفندهای دشمنان را علیه خودشان به کار بگیر! ملت‌های مسلمان را از شرارت های آنهادرامان بدار!روح امام وشهیدان وحقداران شادبگردان!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ بگردان! فرج آقای ماومولای مارابرسان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…