احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1834

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ - ۱۷:۰۲

خطبه های نمازجمعه این هفته 4/12/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 4/12/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور خطبه اول:« عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» «واعلمواانه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر على النار*فارحموا نفوسکم فانکم قد جَرّبتموها فى مصائب الدنیا »خودم وهمه شماخواهران وبرادران عزیزومؤمن نمازگذاررابه رعایت تقوا سفارش می کنم وبه فرموده  امیرالمؤمنین(ع)درخطبه […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 4/12/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور
خطبه اول:« عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» «واعلمواانه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر على النار*فارحموا نفوسکم فانکم قد جَرّبتموها فى مصائب الدنیا »خودم وهمه شماخواهران وبرادران عزیزومؤمن نمازگذاررابه رعایت تقوا سفارش می کنم وبه فرموده  امیرالمؤمنین(ع)درخطبه 183 که فرمودند: به خودتان نگاه کنیدکه چقدرضعیف وناتوان هستیدهمه باورداریم که قیامتی هست حساب وکتابی هست ثواب وعقابی هست اگرآن عقاب هایی که قرآن کریم وائمه معصومین(ع)برای گناه کاران مطرح می کنند یک میلیونیوم احتمالش باشدبه مابرخوردکندبایدشب وروزگریه کنیم ناله کنیم به درگاه الهی که نکندخدای نکرده دامن مارا بگیرد، آن عذاب الیم آن زجرهاوشکنجه هاومجازات فوق العاده وفوق تصورمن وشما لذا امیرالمؤمنین(ع) «واعلمواانه لیس لهذا الجلد الرقیق صبرعلى النار»آخراین پوست نازک این بدن ضعیف کجامی توانددربرابرآتش مقاومت بکندشمادیده ایدپوستی در برابر آتش مقاومت بکند؟ توی همین آتش دنیاآتش رحمت است آتش اندکی است کدام پوست  مقاومت می کندونمی سوزدو ناراحت نمی شودتارسدبه آن آتش خشم خداوغضب خداکه فوق العاده است « فارحموا نفوسکم»به خودتان رحم کنید، مراقب خودتان باشیداین بدن های ضعیف راکاری نکنیدکه درآن آتش خشم خداگرفتاربشود«یارب ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنی، وَرِقَّهَ جِلْدی، وَدِقَّهَ عَظْمی» امیرالمؤمنین(ع)دردعای کمیل هرهفته به ماآموزش داده یادآوری کنیدضعف خودتان را«فانکم قد جَرّبتموها فى مصائب الدنیا» شما این سوختن رادردنیاآزمایش کردیدآزمایش کنیدببینیدآیاطاقت دارید«أَفَرَأَیْتُمْ جَزَعَ أَحَدِکُمْ مِنَ الشَّوْکَهِ تُصِیبُهُ»نمی بینیدوقتی یکی از شما یک خاری به بدنش فرومی رودیک گلوله ای می خوردیک جای بدنش زخم می شودچه آه وناله ای دارد« وَالْعَثْرَهِ تُدْمِیهِ،»آن وقتی یک جای بدنش زخم می شودخونی می شودمی شکنددستش پایش می شکندمی خواهندجابیاندازندببین چه نعره هامی زند انسان چقدرضعیف است این هارامی بینیداین هاراتجربه می کنیدشمادرهمین دنیامی بینید«وَ الرَّمْضَاءِ تُحْرِقُهُ؟»می بینیدکه دربرابر زمین داغ تاوه داغ آتش داغ قدرت وتوانایی ندارید، این آتش راداغی دنیاعرض کردم خیلی مهم نیست خیلی اندک وکوتاه است این عذاب هامحدوداست؛ همانطورکه امیرالمؤمنین(ع)دردعای کمیل فرمود«یَا رَبِ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِی عَنْ قَلِیلٍ مِنْ بَلاَءِ الدُّنْیَا وَ عُقُوبَاتِهَا» من که طاقت همین عذاب اندک وکوتاه مدت راندارم چقدرطول می کشدکه آدم توی آتش بسوزد وجان بدهدبه ساعت هم نمی رسد« فَکَیْفَ احْتِمالى‏ لِبَلاءِالْاخِرَهِ، وَجَلیلِ وُقُوعِ الْمَکارِهِ فیها، وَهُوَ بَلاءٌتَطُولُ مُدَّتُهُ، وَیَدُومُ مَقامُهُ» آن عذاب عذابی است که طولانی است بعضی عذاب هاابدی است دائمی است انسان خدای نکرده مخلددرعذاب می شود، ماکه طاقت یک شب زندانی رانداریم یک کسی جرمی می کندمی خواهندیک شب زندانی اش کننددیدیدهمه به دست وپامی افتندسندبیاورندضمانت بکنند این راببین آن راببین که یک شب زندان نرود؛ حالاآن هم زندان دنیاولی آن جاراوقیامت راببینید« فَکَیْفَ إِذَا کَانَ بَیْنَ طَابَقَیْنِ مِنْ نَارٍ ضَجِیعَ حَجَرٍ وَ قَرِینَ شَیْطَانٍ» چگونه خواهیم بودوقتی که میان دوطبقه آتش آتشی از بالاوآتشی اززیرانسان رادرمحاصره قراربدهد و بسوزاندوانسان درمیان سنگ های مذاب قراربگیردسنگ مذاب رااگرمی خواهیدببیندبرویدبه کارخانه فولادآن جاکه آهن راذوب می کنندببینیدذوب آهن چه طوری است آن مذاب یعنی آن، آیاطاقت داریم یک لحظه به آن نزدیک بشویم؟ تاچه رسدبه اینکه درمیان آن مذاب قراربگیریم،«أعَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِکاً إِذَا غَضِبَ عَلَى اَلنَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَبِهِ» آن آتشی که به فرموده امیرالمؤمنین(ع) بازدردعای کمیل«ما لا تَقُومُ لَهُ السَّمواتُ وَالْاَرْضُ»آسمان وزمین طاقتش رانداردخدایامادرآن آتش می خواهیم بسوزیم؟ « اَمْ‏کَیْفَ یَتَقَلْقَلُ بَیْنَ اَطْباقِها وَاَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ»خدایاتو می دانی ماناتوانیم ماضعیفیم چگونه مارادرآن لابه لای آن آتش هاآن مذاب هامی خواهی قراربدهی علاوه برآن«أعَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِکاً إِذَا غَضِبَ عَلَى اَلنَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَبِهِ» مالک جهنم هرگاه که غضب کندبایک نگاه خشم آلودی به آتش نگاه کندآتش شعله ورترمی شودلهیب آتش از چهارطرف روی هم می غلتداز چپ وراست بالاوپایین آتش هجوم می آوردالبته آتش دنیابه ظاهرچیزی نمی فهمدکوراست اماآتش قیامت به قصدسوزاندن وباقصدعذاب وفشاربه سوی جهنمی هاهجوم می آوردآن قصدش سوزاندن است خودش برای چنان سوزاندنی آماده می کندشعله هاروی هم می غلتند و یکدیگررادرهم می کوبندتاآن چه درلابلای شعله هاقرارگرفته عذابش بیشتربشود«وَإِذَا زَجَرَهَا وَثَبَتْ بَیْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ» و هرگاه که مالک جهنم تشری بزندبه جهنم آتش ناله کنان وخشمگینانه تربه سوی جهنمی هجوم می آورندازچهارطرف او«أَیُّهَا الْیَفَنُ الْکَبِیرُ، الَّذِی قَدْ لَهَزَهُ الْقَتِیرُ»این خطاب به من وامثال من است ای سالخورده پیرمردکه پیری وضعف تمام وجودت راگرفته توچگونه خواهی بودآن وقتی که«أَطْوَاقُ اَلنَّارِبِعِظَامِ اَلْأَعْنَاقِ» توق هایی ازآتش به گردن توآویزان کنندعلاوه برآن آتشی که از اطرافت به توحمله می آورداین توق های آتشین برگردن توبگذارند« وَنَشِبَتِ اَلْجَوَامِعُ حَتَّى أَکَلَتْ لُحُومَ اَلسَّوَاعِدِ»وغل وزنجیرآتشین بردست وپاوگردن توبیاندازندکه گوشت واستخوان دست وپای تورابخورنداین همان فرموده قرآن است«إِنَّا جَعَلْنَا فِی أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِیَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ»درسوره مبارکه یس خداوندمتعال می گویدقرآن کلام خداست واین انزارالهی است که بایدحواسمان باشد «وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ»گرزهایی ازآتش ودهان بندهایی افسارهایی ازآتش بردهان مجرمان وجهنمی هامی زنند«فاللّه اللّه معشر العباد» بندگان خدابه خداقسم حواس خودتان به خودتان باشد؛ الان که سالم هستیدالان که زنده هستیدالان که امکانات داریدالان که         می توانید توبه کنیدباخداحرف بزنیدکاری بکنیدفدای توای امیرالمؤمنین(ع)«کلوالدالرحیم» مثل یک پدرمهربان دلسوزی می کنی برای ما،ماراراهنمایی می کنی وبه ماراه وچاه رانشان می دهی ان شاءالله که ماهم فرزندان خوبی برایت باشیم این حرف ها را گوش بدهیم ولله اگرروزقیامت بسوزیم ازهمه بیشتر امیرالمؤمنین(ع) ناراحت است مگر مانمی گوئیم علی جان ماناراحتی توراتحمل          نمی کنیم حواسمان به خودمان باشدبرادران وخواهران مرگ وقیامت حتمی است کجاداریم می رویم؟ چکارداریم می کنیم؟ چقدر گاهی گرفتارغفلت می شویم. خدایابه آبروی امیرالمؤمنین(ع)ماراگرفتاراین عذاب هامگردان!مارابیدارگردان!ماراتوفیق عمل صالح عنایت فرما! ماراازشرشیطان ونفس عماره درامان بدار!عاقبت امرماختم به خیرگردان! امیرالمؤمنین(ع)وفرزندانش رابه فریاد ما برسان! به حق محمد(ص)وآل محمد(ص)قسمت می دهیم برماترحم بفرما!« «اعوذبالله من الشیطان الرجیم»إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَهِ کِتَابُ اللَّهِ الْعَزِیزُیَآأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَاراً» همه شماوخودم راسفارش می کنم مراقب آن آتش عذاب الهی که درکمین ماست باشیم، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ »صدق الله العلی العظیم»* والسلام علیکم ورحمه الله
خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»«إِنَّاأَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ*فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ*إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ»ماخدا را شاکریم که ما را دوست دارد اهل بیت قرار داد ما خدا را شاکریم که به ما پیامبر عظیم الشأن(ص) رو داد به ما امیرالمؤمنین(ع) را دادبه ما فاطمه زهرا(س)کوثررادارد به ماائمه هدی المهدیین رادادکه انشاالله درسایه هدایت آنهاازآن گرفتاری های قیامت درامان بمانیم ومشمول عنایت وشفاعت آن زوات مقدسه قراربگیریم ولادت با سرسعادت بانوی بزرگ عالمین زهرای مرضیه سلام الله علیها پیش روودراین هفته ای که پیش رواست اتفاق می افتدکه من پیشاپیش تبریک عرض می کنم به محضرمقدس حضرت مهدی(عج) فرزند بزرگوارش وهمه ائمه هدی مهدیین وشمامؤمنین ونمازگذاران وهفته گرامیداشت مقام زن ومقام مادر را هم به زنان قهرمان و بزرگواروپاکدامن ومؤمنه جامعه اسلامی وخصوصاًنمازگزاران جمعه تبریک عرض می کنم ودرودفرستم به مادران شهیدان به همسران شهیدان که واقعا زنان قهرمان عصرما هستندوچه زحمت ها کشیدندوچه خدمت هاکرده وخدمت می‌کنندآن قدر                 فاطمه سلام الله علیها جایگاهش بلندو عظیم است که در چند جا در زندگی امیرالمومنین(ع) وقتی با دشمنانش محاجه می کند مناظره می کند می گوید فاطمه همسر من است کیست در میان شماکه همسری چون فاطمه داشته باشه یعنی به این زن امام افتخار می کند امام باآن مقام و منزلتش به وجود و به همسری با فاطمه افتخار می کند این فاطمه که کوثر قرآن است این فاطمه که شفیعه روز قیامت است همه دیدگان ما درآن روزوبه امید آن شفاعت عظمی است که ان شاءالله ازسوی این بانوی بزرگ اتفاق می افتد منتهی دراین دنیابایدحواسمان باشدخصوصاًمن به خاننم هاعرض می کنم که مقام مادری ومقام همسری مقام مهمی است خدا به شما این نعمت را داده که مادر باید انسان تربیت کنید مردان بزرگ تربیت بکنید پشتیبان مردان بزرگ باشید قدراین نعمت رو بدانید «الجنه تحت أقدام الأمهاتکم» مادران بهشت زیر پای شماست البته جهنم هم زیرپای شماست؛ مادرعزیزخواهرعزیزنکند دامن تو جهنم باشددامن توبایدچون دامن زهرای مرضیه بهشت باشدبرای بچه های خودت برای فرزندان برای جامعه دامن شمازنان                   شیر مردانی راتربیت می کنددامن ام البنین عباس ابن علی تربیت می کنداین دامن راقدربدانیداین دامن باکری ها،خرازی هاتربیت می کنداین دامن فاتحان عملیت های بزرگ و پیچیده چون خیبروبیت المقدس ووالفجرهشت وکربلای ۵ و فتح المبین تربیت                  می کندآن هایی که آن عملیات راپیروز کردندازکجاآمده بودند؟ آن مردان بی مثال دامن شماپس قدراین دامن رابدانید درکنارزمزمه مادرانه شماقدراین زمزمه مادرانه رابدانیدودرتربیت آنهاتلاش بکنیدما برای ادامه انقلاب نیازبه یک چنین جوانانی داریم آن مادران اول انقلاب که مردانی تربیت کردنداین انقلاب راپشتیبانی کردنددرودخدابرآنهابرای ادامه به مادرانی مثل آنهابه جوانای مثل آنهانیارداریم.
بیانیه گام دوم انقلابی که رهبرعزیز انقلاب درچله انقلاب صادرکردندخطابش به جوانان است آن جوانانی که مخاطب امام ماوپیشوای ماهستندکجاهستند؟ آنهاتوی خانه شماهستندآنهاتوی دامن شماهستند گرچه خطاب به جوانان است اماغیرمستقیم یعنی ای مادرانای زنان مردان انقلابی تربیت کنیدمردان شجاع تربیت کنید مردان خدایی تربیت کنیدمردانی که بتوانندانقلاب راپیش ببرندتربیت کنیدهم شماوهم نهادهای تربیتی آموزش وپرورش؛ همین روزهاسالگردتأسیس امورتربیتی به همت آن مردان بزرگ شهیدرجایی وباهنرکه می دانستنداین انقلاب نیازداردبه تربیت جوانان انقلابی می دیدندامروزراودرست برنامه ریزی کردندو امروز مابایدازآن برنامه هااستفاده کنیم وان شاءالله درآموزش وپرورش ومدارس ودانشگاه هایمان جوانان برومندی تربیت کنیم که امیدآینده اسلام وانقلاب وامام باشد، مابایدنخبه پرورباشیم کشورماوجوانان ماخیلی مستعدونخبه پرورندیک وقت به بهانه های واهی مثل اینکه آقاامکانات نیست یک معلمی ممکن است توی مدرسه مشکلی داشته باشد تو زندگیش مشکلی داشته باشدهی نق بزندوانگیزه جوانان را برای پیشرفت کم بکند این خیانت است درست است همه مامشکل داریم امااین مشکلات نبایدسدراه خیزش پیشرفت جوانان مابشود بایدبه جوانان امیدبدهیم آن هارابرای درس خواندن برای کارکردن برای ورزیدگی برای میدان های سخت وسنگین آماده بکنیم این کارمادران است این کارپدران است این وظیفه معلمان است این کشورنخبه های فراوانی داردوداشته باید به  نگاه کنیم به تاریخ، خواجه نصیرالدین طوسی که امروزروزگرامیداشت ایشان هم هست مثل روز مهندسی درکشوراست الگوی مهندسان ما خواجه نصیرزکریای رازی هابوعلی سیناهااین هااز این خاک بلندشده انداز دامن این جامعه بلند شده اند امروز هم همینطوراست یک وقت نگوئیدگذشته هاآن طور بودنه امروزخیلی بهتراز گذشته است امروز بسیار استعدادهاآماده ترومقدماتش بیشتراست طهرانی‌مقدم ها واحمدی روشن هاوقاسم سلیمانی هاوآن کسانی که امروزستاره خلیج فارس رامی سازندآن کسانی که زیردریایی های فاتح رامی سازندآن کسانی که جراحی های دقیق قلبی ومغزی رادرایران انجام می دهندآن کسانی که موجودزنده به فضامی فرستند،موشک های نقطه زن دوهزارکیلومتری می سازندهمه بچه های شماهستند همه استعدادهاوجودداردبالاترازاین هاوبالاتراز این هاوجودداردبایدبرای تربیت آنهاتلاش بکنیم وهمت بکنیم مامی توانیم شعارمامی توانیم بایدنسل به نسل بچرخد، درهیچ نسلی نبایدناامیدی وضعف ویاس بوجودبیاید؛واماندگان کسانی که خسته می شوندوادادگی پیدامی کنندناامیدمی شونددردر جامعه ما جایگاهی ندارد  اگردرپست هاومسئولیت‌ها هستندبایدبروندکناراین جامعه انقلابی به مسئولان انقلابی با عزم واراده و محکم نیاز داری وان شاألله درچله دوم انقلاب این مسیرملت ماست به سمت مسئولینی برویم و انتخاب مسئولینی برویم که دارای روحیه انقلابی، جهادگری، توانمندی وجرأت وجسارت برای حل مشکلات هستند؛ به این  بچه‌ شاهزادهای عیاش وتنبل ورفاه طلب وقارونی نگاه نکنیدکه راه می افتند و این کشور و آن کشور هی پول خرج می کنندوبعضی دولت های وامانده وضعیف و گرفتاربرای پول آنها به آنهاسلام وعلیک می کنندبه آنهانگاه نکنیدبه ملت هانگاه به ملت های هوشیارآزاده و ارزشمنددنیا که می دانند راه عزت واقتدار غیر ازراه ذلت ووابستگی ونوکری است این هااز هم جدامی کنندامروزشماحتی درچشم دشمنان تان احترام تان بالاتراز آن وابسته هاونوکرمأب هاست به خاطراین که شما ملتی بااراده هستیدهمین جاست که ماعرض می کنیم به مسئولین عزیزملت ماخواهان گرفتن انتقام خون شهدای هفته گذشته درجاده خاش وزاهدان هستیم؛ مابایدانتقام  این عزیزانمان را بگیریم دولت پاکستان هرملاحظه ای داردهرتعارفی داردهرناتوانی که داردبه خودش مربوط می شودمااجازه نبایدبدهیم مرزهای همسایه های ماکمین گاه تروریست هاودشمنان این ملت بشود، واین کارراان شأالله  به لطف الهی وباعنایات حضرت بقیه الله وبرکت خون شهدای مظلوم ان شاءالله انجام خواهیم داد.
ماه  نوروزداردمی رسدوشروع شده بازارهاحال هوایی پیداکرده وپیدامی کندمراقب باشیدبرادران مراقب باشیدبازاریان عزیزمراقب باشیدکسبه محترم قیمت هارابی جهت بالانبریدبرای مردم دردسردرست نکنیدناظرین محترم کجایید؟اداره صنعت و معدن و تجارت کجایید؟ هستید چشمات بازاست توی بازار هستید، حضوردارید؟می بینید چه اتفاقاتی داره می افتد وضع بازاررامی بینید؛ اصناف محترم امور صنفی اتحادیه ها حواستان باشددراین آستانه سال جدید کاری نکنیدگرفتاری مردم بیچارگان بیشتر بشودآه وناله مردم  بلندبشود به خدا قسم آن کسی که آه و ناله این مظلومان رابلند بکندگرفتارآن آه وناله می شودآن وناله این مظلومان همان آتشی است که درخطبه اول از قول امیرالمومنین(ع)برای شماعرض کردم ازخدا بترسیم کسبه مؤمن فراوانندبحمدالله توی شهرما، مسابقه گران‌فروشی برای چی؟ مسابقه گرانفروشی به ضررطبقات متوسط ومحروم است یک عده ای بالا دست نشسته اند تحریک می‌کنند قیمت هارامی شورانندبعد خودشان می ایستند به تماشا و جمع کردن ثروت‌های بادآورده وقتی تحریک کردند قیمت‌ها خیز برداشت توی بازاراولین کسانی که در این خیزپایمال می شوند و قربانی می شوند کسبه متوسط و ضعیف وهمه ماهاهستیم پس  خودمان مراقب باشیم مواظب باشیم که ان شاالله تا بتوانیم مهارکنیم کنترل کنیم اجازه ندهیم عده ای سودجوازاین فرصت ها  استفاده کنند و سعی کنیم کالای ایرانی؛ امسال رارهبر فرمودند سال نودوهفت داردتمام می شودوای به حال کسی که بابودن کالای ایرانی کالای  خارجی بخردوای به حالش پس چطور می گوییدمابه فرمان امام لبیک می گوییم؛ لبیک یا حسین لبیک یارهبرمااهل کوفه نیستیم؛ علی تنهابماندکجاست؟ وقتی که جنس ایرانی هست ومی رویم خارجی می خریم علی راتنهاگذاشته ایم حرف علی راتنهاگذاشته ایم به شکرانه این باران هااین نعمت های الهی که بحمدالله فراوان شده خداراشکر کنیم وبه فقراوبه ضعفابرسیدرحیم کنید.« إِنَّ الله یَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالاْحْسَنِ وَإِیتَآئِ ذِی الْقُرْبَی وَیَنْهَی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»
خدایارهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما! گرفتاری های امت اسلام مرتفع فرما! شردشمنان به خودشمان برگردان!فرج مولای ماامام زمان برسان!وحدت والفت ومهربانی وایمان مارازیادگردان!به حق ومحمدوآل نفاق وریا ودورنگی وبی ایمانی رااز میان مادورکن! اموات ماشهدای ماامام عزیزهمه حقداران غریق رحمت بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ (3) وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ (4)» «صدق الله العلی العظیم» والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…