کد خبر: 2694

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۳:۴۹

خطبه های نمازجمعه این هفته   ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته   ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول : اخلاق برای انسان زینت است زیوراست اصل است که بایدهمه ماتلاش کنیم اخلاق اسلامی داشته باشیم. هرگاه انقلابی نبودیم مثل آنجایی است که اسلامی عمل نکرده ایم این همه مسلمان […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته   ۱۸/۱۱/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول : اخلاق برای انسان زینت است زیوراست اصل است که بایدهمه ماتلاش کنیم اخلاق اسلامی داشته باشیم.
هرگاه انقلابی نبودیم مثل آنجایی است که اسلامی عمل نکرده ایم این همه مسلمان خلاف می کنیم گناه می کنیم دروغ                می گوییم تهمت می زنیم ظلم می کنیم می توانیم بگوییم مامسلمان نیستیم اسلام چنین است نه مامسلمانیم،
خطبه دوم % سردارحاج قاسم سلیمانی یک جریان یک مکتب یک موج خروشان موجی عظیم وخون تازه ای درپیکرانقلاب وملت دوانده است امسال بایدبیست ودوبهمن حشمت سلیمانی داشته باشد.
این انتخابات مظهرعزم ملّی واقتدارملّی وبصیرت ملّی ماست این انتخابات تضمین کننده امنیت ملّی ماوبرداشتن تهدیدهای دشمن وعقب راندن دشمن ازفکرتوطئه وخیانت وتجاوزاست.
الان زمان آن رسیده است که ملت ما آرام آرام درهرپروژه ای که پیش می آیدانتقام سخت خودش رااز قاتلان شهیدان مان بگیرد
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» یکی از زیرساخت های تمدن اسلامی اخلاق اسلامی است که خداوندمتعال جزء مهمترین واصلی ترین رسالت های همه انبیاقرارداده «يُزَکِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ» وظیفه همه انبیاءالهی بوده خاصه رسول مکرم اسلام خاتم انبیاء محمدمصطفی(ص) که اساس بعثت خودش راتکمیل وتطمیم اخلاق بشروانسان هادانسته انداخلاقی که مایه وموجب تعالی انسان می شودانسان بااخلاق رشد می کنداگرهمه علوم عالم بداندامااخلاق نداشته باشدرشد نمی کنداگرهمه کارهای خیرعالم راانجام بدهداماازاخلاق اسلامی وانسانی بی بهره باشددستش به جایی بندنیست اینکه امام سجاد(ع)فرمودند: «اِلهی هَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ» خدایاآن اخلاقی که عامل وباعث تعالی من می شودبه من عنایت کن؛ اخلاق برای انسان زینت است زیوراست اصل است که بایدهمه ماتلاش کنیم اخلاق اسلامی داشته باشیم «اللّهمّ و حلّنی بحلیة الصّالحین و البسنی زینة المتّقین فِی بَسْطِ الْعَدْلِ» خدایالباس زیبای اهل تقوارابه تن من بپوشان آن لباس زیبای اهل تقواامام فرمودندبسط عدل است اینکه بتوانی عدالت راپیاده کنی عدالت رامنتشربکنی عدالت راتوسعه بدهی این آیه کریمه قرآن به روشنی بیان می کندومامؤمنین راموردخطاب قرارمی دهد«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ» مردم برای عدالت قیام کنیدبرای تحقق عدالت به پاخیزیدبرای تحقق عدالت انقلاب ایجادکنیدبرای تحقق عدالت به میدان بیاییدسرمایه گذاری کنیدقوام باشد محکم باشیدپابرجاباشیداجرای عدالت بااراده های سست ووعده ای پوشالی امکان پذیرنیست قوامین باشیدولوعدالت به ضررتان باشدولوعدالت باعث این بشودکه شماضررکنیداز نظر مالی ازنظرسیاسی از نظر اجتماعی بایدپای عدالت بایستیم ولوآن عدالت باعث مرگ مابشودتنهایایکی از موضوعات مهمی که اگر آدم برای آن کشته بشودوجان بدهدشایسته است حق وعدل است امام حسین (ع)فرمودنمی بینیدبه حق عمل نمی شودنمی بینید عدالت زیرپارفته نمی بینیدظالمان واشراربرجامعه حاکم شده انددراین چنین شرایطی من بایدخونم رابدهم جانم رابدهم چه جانی بالاتروعزیزترازجان اباعبدالله که فدای حق وعدل می شودعدالت مایه عزت انسان وجامعه می شودجامعه ای که برای عدالت قیام بکندخداونداوراعزت می دهدخدااوراپشتیبانی می کند«مَن ینصِفِ النّاسَ مِن نَفسِهِ لَم یزِدهُ اللّه إِلاّ عِزّا» هرکس به دنبال انصاف و عدالت باشدخداوندجزعزت به اوچیزی نمی دهد؛ این عزت برای عدالت وبه خاطر عدالت خداوندبه انسان ومؤمنین می دهدفرمود  «ألا اُخبِرُكَ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللّه‏ عَلى خَلقِهِ؟» بگویم چه کاری سخترین کاری که خدابرشماواجب کرده چیست؟ سخترین کارکه برشما خداواجب کرده «اولهاإِنصَافُ النَّاسِ مِن نَفسِکَ»اولین کارسختی که خدابرماواجب کرده عدالت است عدالت درخانواده عدالت دربازارعدالت درمعامله عدالت درمشاوره عدالت درقضاوت عدالت دراجرای احکام عدالت درپاسخ دادن به مردم همه جابایدسفره عالت بایدپهن بشود آنوقت خداوندمتعال به ماعزت می دهدماانقلاب مان برای اجرای عدالت بوده خصوصاً جوانان عزیزی که سال های اول انقلاب رادرک نکرده اندگرچه از طریق شعارهاوصحبت هاشنیده اندامابدانیدملت مابرای عدالت قیام کرد، برای آزادی قیام کرده برای انصاف وعدالت شهیددادیم این همه هزینه برای اجرای عدالت بوده امروزبایدحواسمان جمع باشد هرمرحله از انقلاب که جلومی رویم قدمی بالامی رویم پله ای بالامی رویم این شعارعدالت خواهی بایداولین شعارماباشددرچله دوم انقلاب ودرسالگردچهل ودومین سال انقلاب هم بازصحبت از عدالت است مردم همه جااز مسئولین عدالت بخواهیدازنامزدهای انتخابات عدالت بخواهیدنامزدهای انتخابات صحبت از عدالت بکنندوعده عادلانه بدهندوعده به حق ودرست بدهندعادلانه نقدکنند منصفانه نقدکنندمنصفانه حرف بزنندماهم همینطورماهم ازنامزدهای انتخابات عادلانه سؤال کنیم عادلانه تقاضاکنیم وحرف های عادلانه از آنهابخواهیم اگرمابتوانیم هرمقدارازدرجات عدالت راپیاده کنیم این مایه پیروزی وعزت ماست گرچه عدالت به تمام ابعادش کارمانیست گرچه تحقق اسلام به تمام ابعادش کارمانیست اماهمان مقداراندکی که می توانیم هم وظیفه است وهم خیلی خیلی مهم است بعضی هاگاهی می گویندآقاماانقلاب کردیم چهل سال از انقلاب گذشته اسلام کجاست؟ فلان جاخلاف می شود فلان جادزدی می شود فلان جاچی می شودفلان جاچنان می شود این کارهای خلاف هیچ ربطی به اسلام وانقلاب ندارداسلام به ذات خودنداردعیبی “انقلاب به ذات خودنداردعیبی    هرعیب که هست درانقلابی بودن ماست”  هرگاه انقلابی نبودیم مثل آنجایی است که اسلامی عمل نکرده ایم این همه مسلمان خلاف می کنیم گناه می کنیم دروغ می گوییم تهمت می زنیم ظلم می کنیم          می توانیم بگوییم مامسلمان نیستیم اسلام چنین است نه مامسلمانیم، اسلام باشهادتین تحقق پیدامی کنیدهمین که گفتی ” أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّهِ” اسلام تحقق پیدا می کندجان ومال وعِرض وناموست محترم می شودولواین مسلمان نمازنخواندولودروغ بگویدولودزدی بکندولوزنابکندهمین که شهادتین گفت مسلمان است جان ومال وعِرض وآبرویش محترم است اسلام به شهادتین است حالااگرکسی عمل کرددستورات اسلام رااجراکردیک مسلمان واقعی ودارای اجرومنزلت وثواب وپاداش می شوداگرهم خلاف کردعقاب ومجازات می شودانقلاب به این است اسلام به این است که ماتوانستیم به فضل الهی براساس معیارهای قرآن واهل بیت حاکمیت جامعه رابسپاریم به دست کسی که واجدشرایط اسلامی است درعصرغیبت حاکمیت راسپردیم به دست فقیه جامع الشرایط فقیه شجاع فقیه بصیرفقیه مدیراین حکومت اسلامی شکل گرفت جمهوری اسلامی شکل گرفت حالاباید تلاش کنیم عمل کنیم به این دستورات به فرمایشات به دیدگاه های حاکم اسلامی  که آن وقت اسلام به کماله وتمامه برای ماتجلی بکند، ماحالاتاآن اسلام راپیاده کنیم بایدجهادکنیم بایدشعارعدالت خواهی بدهیم بایددنبال این باشیم که بتوانیم انقلاب راپیش ببریم نکندخدای نکرده کسی دلسردبشودبگویدانقلاب کردیم چی شد؟ خیلی شده همین که توانستیم دراین دنیای زور وظلم وچپاول واستبدادیک حاکم عادل فقیه راروی کاربیاوریم بزرگترین هنرملت ایران است، شماملت بزرگ مقاومت کردیدتحمل کردید شهیددادیدچهل ویک سال ایستادآفرین برشما درودخدابرشما امروزابرظالمان وستمگران ازنام واسم شماوانقلاب درهراسند واین انقلاب همچون رعدوصاعقه برپیکرستمگران می نوازدو فرودمی آیدامروز فریادعدالت خواهی وحق طلبی ماآزادی خواهان دنیارابیدارودلگرم کرده، کم کارنیست وجبهه باطل وشیطانی راقدم به قدم عقب رانده ودیدگان کم رمق سیلی خوردگان تاریخ را به طلوع فجرحق وعدالت نوید داده است «وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ» همه مظلومان وسیلی خوردگان تاریخ خصوصاً مردم مسلمان منطقه مابه هم نویدمی دهند«جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» واقعاً «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» وپای این علم ایستاده اند«:لِلْحَقِّ دَوْلَةٌ، لِلْباطِلِ جَوْلَةٌ.» همه می دانندحق پیروزاست وان شاءالله این راهی که ملت ماشروع کرده راه پیروزی وعزت وعظمت است که خداوندنصیب ماکرده وافزون هم ان شاءالله خواهدشدباشکروباشکرگذاری ازاین نعمت بزرگ که ان شاءالله روز۲۲بهمن وروز دوم اسفندشکر عملی این نعمت بزرگ رابه جاخواهیم آوردوخداوندهم وعده داده «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» خدایااین نعمتت رابرما فراوان ترگردان! ماراقدردان این نعمت بزرگ بگردان! اسلام ومسلمین پیروز گردان! روح امام وشهیدان وحقداران شادگردان! عاقبت امرماختم به خیرگردان! خیرات وبرکاتت رابراین ملت بزرگ که چهل ویک سال پای عدل وحق ایستاده اندوشهیدداده اندوتحمل کرده اندبیشتر وافزونتر بگردان! فرج امام زمان برسان! خدایامامی رویم برای دیدن چهره عدل گسترآن امام همام آن عادل مطلق خدایاهرچه زودترفرجش رانزدیک گردان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًاأَحَدٌ(۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم*والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته»
خطبه دوم
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله»«وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوافِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ»تبریک عرض می کنم فرارسیدن چهل ویکیمن سالگردانقلاب شکوهمنداسلامی را وبه روح امام عزیزوشهدای والامقام درودوسلام وصلوات             می فرستیم، وآرزوی عزت وسرفرازی وپیروزی برای ملت بزرگ مان ورهبرعظیم الشأنمان وهمه دلدادگان به اسلام وانقلاب وعدالت داریم امسال دهه فجر مابیست ودو بهمن مارنگ وبوی سلیمانی گرفته است امسال انتخابات ماهم رنگ وبوی سلیمانی گرفته است، موجی عظیم بوجودآمده سردارحاج قاسم سلیمانی یک جریان یک مکتب یک موج خروشان موجی عظیم وخون تازه ای درپیکرانقلاب وملت دوانده است امسال بایدبیست ودوبهمن حشمت سلیمانی داشته باشدآن حشمت چشم پرکن آن حشمتی که سلیمان داشت دیدگان همه حکومت هاراخیره کردذهن های همه حکومت هارامتوجه خودش کردامسال راهپیمایی ماباالهام ازایثارواخلاص وفداکاری حاج قاسم سلیمانی یک فاز جدیدی از انقلاب راشروع کرده، دیگرامسال ودرآینده ودرچله دوم انقلاب کسی نباید رُویَش بشودجرأت بکندبپرسد انقلاب برای من برای ماچه کرده؟ نگاه به حاج قاسم کندخجالت می کشدحالابایدبگوید من برای انقلاب چه کرده ام؟ اگرحاج قاسم سربازانقلاب است اگرحاج قاسم یک مسلمان است اگرحاج قاسم یک انقلابی است وبرای انقلاب کارکرده پس من چی؟ سهم من چقدراست؟ بایدبگوییم مابرای انقلاب چه کرده ایم ؟ خجالت می کشم من خودم خجالت می کشم واقعاً بگویم انقلاب برای من چه کرده؟از آن طرف می بینیم این انقلاب دردل امواج خروشان خودش دُرهایی پرورانده وماهیچه هایی از گوشه وکناراین کشوررادردل خودتبدیل به نهنگ های پرقدرت وپرهیبت وپرصلابت کرده، انقلاب یک چنین معجزه ای داردولی من دربرکه های حاشیه این اقیانوس به هوای شکارپشه ای دل خوش کرده ام اودردل دریای انقلاب به نهنگی خروشان تبدیل شده واووامثال او ومن دربرکه های کوچک وحقیردرمیان گل ولای می لولم وبه هوای پشه ای تلاش                می کنم شعار این انقلاب از اول آزادی واستقلال واستقامت وپایداری ووحدت وعزت بوده الان هم همین است ولی من آزادی ازستم واستعمار رابه دست آوردم ولی افسوس که دردام هوای وهوس گیرافتاده ام نتوانسته ام طعم شیرین آزادی واقعی رابچشم من شعاراستقلال دادم ولی به دام باندوگروه وحزب وامثال آنهاگیرافتاده ام واسیرشده ام چهل سال است من اسیر باندهستم من اسیرحزبم من اسیر گروهم این حاج قاسم سلیمانی برنده شدکه از همه این حصارهاازهمه این پرده هاخودش رادورکردوآزادکردواسیرهیچ کس هیچ حزب هیچ گروه هیچ باندی نشدجزخداوولی خدافقط به خداوولی خدافکرمی کردچه زیبابه مادرس دادچه مکتب بزرگی است مکتب حاج قاسم، من درلاک هوس هاوباندهاگرفتارم وفکرمی کنم انقلاب ضعیف شده انقلاب کم رنگ شده ولی حاج قاسم آزاد وآزاده نشان دادکه انقلاب زنده وزنده تراز سال پنجاه وهفت است؛ من چه بیچاره ام که فکر می کردم رشدانقلاب به رونق اقتصادی به سروسامان دادن به زندگی به رفاه وتجمل ومسرورشدن به عیش ونوش سفرهای خارجی وبرج های چندطبقه وماشین های آن چنانی است ولی حاج قاسم باالهام ازکلام خدا«أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ «۶» إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ «۷» الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ «۸» وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ «۹» وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ «۱۰» الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ «۱۱» فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ «۱۲» فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ «۱۳» إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ «۱۴» برای مافریادزدودادزد نه رشد انقلاب به رشد انسان هاست رشد انقلاب به ایثارگری به خلوص به تقوابه دینداری به انقلابی گری وانقلابی بودن مردم است، رشد انقلاب به مردانی است که «رِجالٌ لاتُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ»امروزواردمسائل انتخابات می شویم باید توجه کنیم ان شاءالله از همین هفته تبلیغات مجلس خبرگان شروع می شودیک نماینده خبرگان کم داریم بایدبه جای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی یکی از فقهای محترم راانتخاب کنیم برای تکمیل مجلس خبرگان درخراسان رضوی، واز همین هفته تبلیغاتشان شروع می شودوان شاءالله از بیست وپنجم این برج هم تبلیغات نامزدهاوداوطلبان مجلس شورای اسلامی شروع می شوداین انتخابات چهارتاویژگی مهم من برایش عرض              می کنم بااستفاده از فرمایشات رهبرعزیزانقلاب این انتخابات مظهرعزم ملّی واقتدارملّی وبصیرت ملّی ماست این انتخابات تضمین کننده امنیت ملّی ماوبرداشتن تهدیدهای دشمن وعقب راندن دشمن ازفکرتوطئه وخیانت وتجاوزاست این انتخابات علاج مشکلات اساسی کشور است درصورتی که نمایندگان قوی انقلابی انتخاب بکنیم مجلسی قدرتمندخواهیم داشت مجلس قدرتمندمی تواندمشکلات کشور راحل بکندالگوی نماینده قدرتمندشهیدمدرس است این انتخابات به گردش صحیح نخبگان درجامعه منجرمی شودوباعث پیداکردن راه های جدیدبرای حل مشکلات کشورخواهدشد، بایدبه این نگاه کنیم گلایه هاراپای انتخابات نیاوریم ازفلان مسئول گلایه داریم باشدگلایه داریم گلایه مان رامی گوئیم نقدهم می کنیم اماربطی به انقلاب نداردماان شاءالله دراهپیمایی ۲۲بهمن امسال از این جهت مهم که دشمن به دنبال ترساندن وناامیدکردن مابوده یکی از تحلیل هایی که برای ترورحاج قاسم سلیمانی می شود این است که بااین تروردشمن امیدواربودملت ایران بترسدملت ایران شل بشودناامیدبشودولی مادراهپیمایی امسال ودرانتخابات امسال به دشمن خواهیم گفت ماقوی تروامیدوارتراز گذشته پای انقلاب ایستاده ایم؛ دشمن خواهدفهمیدکه الان زمان آن رسیده است که ملت ما آرام آرام درهرپروژه ای که پیش می آیدانتقام سخت خودش رااز قاتلان شهیدان مان بگیردمجلس قوی دو رکن داردیکی حضور پرشور شما پای صندوق های رأی ودوم انتخاب شخص مؤمن وصالح وانقلابی ودلداده انقلاب وشجاع ودارای روحیه جهادی ومردمی ونماینده ای که عدالت خواه باشد عدالت خواهی راشعارخودش قراربدهدماامسال دویوم الله بزرگ پیش روداریم کسانی که می خواهیددریوم الله هانقش آفرینی کنیدهنرنمایی کنیدخودتان رانشان بدهیدبیست ودوبهمن امسال یوم الله بزرگی است همانطورکه دوم اسفندهم یوم الله بزرگی است دشمن برای این دوروزبرنامه ریزی کرده هم قبل ازبرگزاری وهم بعداز برگزاری طرح دشمن برای قبل از برگزاری این است تلاش کندمابه راهپیمایی نرویم پای صندوق های رأی نرویم به بهانه های مختلف که بایداین ترفنددشمن راباحضورجوای بدهیم وطرحی دشمن داردبرای بعداز راهپیمایی بعداز انتخابات اگرمادرانتخابات وراهپیمایی حضورپرشورداشته باشیم دشمن طرح عقب نشینی دارددشمن واخواهدرفت واگرخدای نکرده حضورمان کم رنگ باشد دشمن جسارت وجرأت بیشتر وامیدواری برای اقدامات زورگویانه بیشترپیدامی کندپس خوب بدانیدخوب توجه کنیدمردم شریف ونجیب وانقلابی وبزرگ ماهمشهریان عزیزنیشابوری مایاران وپدران وبرادران وفرزندان و همسایگان دوهزاروچهارصدشهیداین منطقه واین شهرستان بدانیدپای شهیدان بایدبایستیم ازفرزندان اسلام درمیدان جهادحمایت کنیداگرخدای نکرده دراین مسئله کوتاه بیاییم دل های رزمندگان دریمن وفلسطین وسوریه می لرزدواگرآمدیم که ان شاءالله خواهیم آمدبه لطف الهی آنهادلگرم تروقوی ترازگذشته بردشمنان می تازندهمانطورکه این روزهاخبرهای خوشی ازیمن وسوریه می رسد.
روز نیروی هوایی وحماسه افسران شجاع ومؤمن هوانیروز درنوزدهم بهمن پنجاه وهفت راگرامی می داریم به روح وروان آنها درود می فرستیم وبرای عزت وسرفرازی این حافظان امنیت واستقلال کشوردعامی کنیم ان شاءالله .
خدایابه حق محمدوآل محمد(ص)عاقبت ماامربه خیربگردان!اسلام ومسلمین پیروزفرما!شردشمنان رابه خودشان برگردان! خدایاروز بیست ودوبهمن وروزدوم اسفندراروزعزت این ملت روزقدرت این ملت روزقدرت وعزت اسلام قراربده!روح امام وشهیدان راشادگردان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿۲﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم*والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته»

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…